Laten Evangelische Christenen Israël in de steek?

De Barna Group publiceerde in de afgelopen weken een onderzoek met betrekking tot de Amerikaanse christe­lijke steun voor Israël. Het onderzoek gaf aan dat de steun voor Israël onder jonge Amerikaanse evange­lischen de laatste jaren met ongeveer 50% is gedaald.

Door David Shishkoff |

In de seculiere westerse media bieden nieuwe kanalen toegang aan een verhaal dat Israël demoniseert, alsof een soeverein land dat zich verdedigt tegen een aanval van duizenden raketten een oorlogs­misdaad en een daad van genocidale agressie begaat! Zou zelfs de meest vrede­lievende natie op aarde zo’n aanval stilletjes negeren? Negeerde in de Tweede Wereldoorlog de christelijke stad Londen bom­barde­menten door de andere wang toe te keren? Negeerden de Verenigde Staten en Groot-Brittannië het bombar­dement op de Twin Towers en keerden zij de andere wang toe?

Wij bij Israel Today willen u als lezers allereerst bedanken voor uw verbondenheid met Israël en met deze publicatie. Daarnaast willen wij u vragen: ‘Bent u bereid met ons deel te nemen aan de strijd?’ De IDF heeft de raket­beschie­tingen van Hamas over­wonnen, maar Israël heeft het spervuur van anti-Israël berichten in het nieuws en de sociale media niet overwonnen.

Toen ik dit artikel schreef, googelde ik op ‘Why stand with Israel?‘ Wilt u geloven, dat er slechts enkele relevante websites verschenen?

Vrienden, de pro-Israël wereld moet het een stuk beter doen. Hoe kunt u helpen? Kunt u hier een rol in spelen?

Toen de Joden lang geleden werden aangevallen, kwam de oproep tot actie: ‘En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke [waardigheid] gekomen bent. (Esther 4:14).

Wij willen u dezelfde vraag stellen.

Ieder van u heeft een stem die gehoord kan worden, en u kunt een verschil maken door eerlijke, liefde­volle gesprekken aan te gaan met bekenden. Ja, zelfs het klikken op ‘Vind ik leuk’ op veel Facebook en andere sociale media berichten helpt. U kunt relevante commen­taren schrijven op sociale media, of misschien video’s maken en boeken schrijven, of andere acties die je maar kunt bedenken initiëren en eraan deelnemen.

De recente oorlog met Gaza heeft ons een hernieuwd gevoel van urgentie gegeven. Dit is geen strijd over de vraag of Israëls public relations-afdelingen zich hebben verzekerd van de diensten van het beste reclame­bureau, of over de vraag of het IDF de modernste wapens heeft.

Er is iets groters in het spel. Er zijn vandaag boze krachten actief in onze wereld, en zij richten zich op Israël. Wie biedt zich aan om te bidden? En wie zal zich inzetten met andere praktische acties?

We beloven dat Israel Today u inzichten zal blijven geven direct vanuit Israël, evenals feiten en vriendschap. Verbind u alstublieft met ons op extra manieren en nodig uw vrienden uit om hetzelfde te doen. Dank u dat u een voorvechter bent voor Israël.

De strijd heeft meerdere fronten – langs de grens met Gaza, op het internet, in informele discussies, in het geestelijke rijk, in de academische wereld, enz. We nodigen u uit om mee te doen op elke manier die u geschikt acht, en om ons te schrijven met verzoeken, suggesties, enz. Welke ‘munitie’ heeft u nodig?

De meeste Israëlische Joden willen niets liever dan vreed­zame co-existentie met hun Arabische buren. (Foto: Sliman Khader/Flash90)

Pro-Israël betekent niet anti-Arabisch

Israel Today heeft getracht een evenwichtig perspectief te geven en door de jaren heen vele voorbeelden van vreed­zame co-existentie van Joden en Arabieren te belichten. Het gaat hier niet om een etnische strijd tegen Arabieren. Zij zijn Gods kinderen, Abrahams nako­me­lingen, Ismaëls zonen en Israëls neven, en bijna 2 miljoen van hen zijn Israëlische burgers.

Helaas bestaat er een luidruchtige, gewelddadige stroming van de radicale, anti-Israëlische Islam, die zich niet heeft verzoend met enige vorm van Joodse soevereiniteit in dit land.

Enkele van de vele Bijbelse grondslagen voor een evenwichtige verhouding tot Israël

God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem maken, tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Wat Ismaël betreft, heb Ik u verhoord. Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken: twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken, de zoon die Sara u volgend jaar op deze vastgestelde tijd zal baren. (Genesis 17:19-21 HSV).

Daarom moet u weten dat het niet vanwege uw gerechtigheid is dat de HEERE, uw God, u dit goede land geeft om het in bezit te nemen, want u bent een halsstarrig volk. (Deuteronomium 9:6).

En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand het overblijfsel van Zijn volk zal verwerven. (Jesaja 11:11a)

Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam.
Als deze verordeningen [ooit] zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!
Zo zegt de HEERE: Als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht zouden kunnen worden, dan zou ook Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen, om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE.
(Jeremia 31:35-37)

Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! (…) God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. (Romeinen 11: 1-2a)

Lees ook:
Evangelicals kern van Amerikaanse steun voor Israël,
Christelijk zionisme en ‘christelijk’ antisemitisme,
Israël erkent de waarde van het christelijke zionisme,
Commentaar: Is christelijk zionisme misleid?.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.