Knessetverkiezingen: Bereid je hart voor op de uitkomst

Dit is een oproep aan gelovigen die in het Heilige Land wonen om hun harten en geesten te gaan voorbereiden op de uitkomst van de verkiezingen. Of u rechts, links of centrum stemt, voor of tegen Bibi bent, u moet voorbe­reid zijn op een mogelijke patstelling als resultaat.

Door Arthur Schwartzman |

Ik ken mensen die verenigd zijn in Christus, maar verdeeld in hun politieke mening. Voor kiezers in de Verenigde Staten, waar slechts twee serieuze partijen zijn en men het er wel over eens is, op wie een christen behoort te stemmen, is dit een vreemde zaak. Dit moet je weten om de complexitiet van het Joods-Christelijke leven in Israël te begrijpen. Dat is niet zo eenvoudig en duidelijk.

Degenen die de huidige regering willen vervangen en de langdurige regering van Likoed en orthodoxe partijen beu zijn, moeten voorbereid zijn op mogelijk nog een termijn met Netanyahu aan het roer. De Likoed staat nog steeds aan de top, en zelfs met zoveel overlopers die de regeringspartij ontvluchten, blijft het pro-Bibi-kamp populair bij veel Israëli’s. Deze groep kiezers moet bereid zijn de resultaten van het politieke spel te accepteren. In een democratie kiest de meerder­heid de beleids­makers; zo is het nu eenmaal.

Centrum-links is niet zo goed in het accepteren van de resultaten van het democratische proces waar zij zo van houden, dat zij koesteren en propageren. Het is moeilijk om de anti-Netanyahu ‘לך’ spandoeken niet op te merken die over het hele land verspreid zijn (לך, ‘lech’, betekent ‘ga’, dus ‘ga weg’).

Toen Benny Gantz tot de coalitie toetrad, naast zijn rivaal waarvan hij gezworen had er nooit mee samen te werken, brak dat het vertrouwen van de centrum-linkse achterban. Veel van de teleurgestelden gingen de straat op om te protesteren tegen wat eigenlijk een eerlijk verlies was. Maar de meerder­heid koos Netanyahu als regeringsleider, en de meeste partijen hebben hem aanbevolen als leider. Dat zijn slechts de feiten, en zoals Ben Shapiro graag zegt, ”feiten trekken zich niets aan van uw gevoelens.’

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat macht niet te lang in één hand mag blijven, aangezien macht zelfs de meest deugdzame mens corrumpeert, en daar worden wij voort­durend aan herinnerd. Er bestaat in de Staat Israël echter geen wet die dergelijke macht beperkt. Bovendien is er geen wet die het gezag van een aangeklaagde premier beperkt. Terwijl een dergelijke wet bestaat voor gewone ministers, bestaat die om de een of andere reden niet voor de topfunctie. De Knessetleden die vandaag worden gekozen kunnen zeze discrepantie rechtzetten.

Als u behoort tot degenen die tevreden zijn met de huidige regering en moe zijn van de facties die proberen uw favoriete leider ten val te brengen, moet u zich voorbereiden op de mogelijkheid dat dit Bibi’s laatste ambtstermijn kan zijn. Netanyahu zal de geschiedenis ingaan als een van de meest prominente leiders van de moderne Staat Israël; zijn buitenlands beleid en economische hervormingen in de jaren ’90 hebben de Staat vooruitgeholpen, vooral in de internationale arena.

Niettemin hebben de aanklachten en het proces zijn successen overschaduwd. Je zou kunnen zeggen dat het beleid om de macht van de premier in te perken er al lang zat aan te komen. Geen koning wil dat zijn kroon hem wordt afgenomen, zelfs koning Bibi niet. Volgens de man die de leiding heeft, zijn allen die zich tegen hem verzetten, zelfs zijn eigen partijleden en vroegere bond­genoten, gevaarlijke linksen geworden. Helaas heeft een dergelijke retoriek er alleen maar toe bijge­dragen dat het denken langs partijlijnen het debat in onze natie heeft overgenomen.

Rechts, links of midden, voor of tegen Bibi, je moet je voorbereiden op de mogelijkheid van een patstelling. Volgens de opiniepeilingen zijn de zetels opnieuw vrij gelijk verdeeld, en is de kans klein dat de gewenste regering wordt gevormd, vanuit het oogpunt van welke partij dan ook. Gaan we direct na deze verkiezingen weer verkiezingen tegemoet? We zullen het snel genoeg weten, maar wat de uitkomst ook zal zijn, je moet je hart voorbereiden om de uitkomst biddend te aanvaarden. En dit om twee redenen:

• Respect voor de democratie en het democratisch proces. Het is een prioriteit dat de belangen van het volk worden bewaakt, ook al hebben we er persoonlijk een hekel aan. Het is misschien niet het beste systeem in de wereld, maar het is het beste dat we hebben.
• Gods soevereiniteit. Weet in je hart en geest dat God soeverein is over de geschiedenis; we kunnen op Zijn oordeel vertrouwen, zelfs als onze partij verliest. Gods wil hangt niet af van het stembiljet dat we in een blauwe doos gooien, en God zij daarvoor dank.

We hebben de neiging om ons zo met politiek bezig te houden dat het een afgod wordt, en we moeten in het oog houden waarin we onze tijd en energie steken. Is het in kranten en sociale media, of in Gods woord? Nogmaals, mijn vrienden, bereid uw harten voor; wat de uitkomst ook mag zijn, weet dat God alles onder controle heeft. Heb een fijne verkiezingsdag.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.