Knessetleden verwerpen verplichting tot eerlijk handelen

Israël mag dan een hyper-democratie zijn, maar zijn niet-representatieve regeringsvorm betekent dat dezelfde mensen uiteindelijk tientallen jaren lang aan de macht zijn, met weinig verantwoording en bijna geen motivatie hebben om zich te gedragen op een manier die de kiezers als ‘eerlijk’ zouden beschouwen.

Door Redactie Israel Today |

In een poging om die situatie te verhelpen, stelde het Israel Center for Promotion of Fairness (ICPF) vorige maand voor om de basiswet voor de Kinesset te te wijzigen, dat alle knessetleden en ministers zich verplichten om eerlijk te handelen.

Helaas, en veelzeggend, stemden slechts 12 leden van de Knesset in met het voorstel.

In opdracht van de krant Ma’ariv voerde het Israëlische onderzoeksinstituut voor geocartografie een onderzoek uit naar de mening van het volk. Hieruit bleek dat 84,4 procent van de Israëli’s geïrriteerd was door de onwil van hun parlementariërs om zich tot eerlijkheid te verplichten.

Van hen die aan de opiniepeiling meededen, zei 45,6 procent zij niet verrast waren dat de knessetleden weigerden om zich tot eerlijkheid te verplichten, terwijl 38,8 procent zei zij de parlementsleden van het land niet langer vertrouwen. Slechts 7,4 procent zei dat ‘eerlijkheid geen vereiste is om in de Knesset te dienen’. Zo’n 4 procent zei dat de leden van de Knesset al eerlijk handelen en daarom waarschijnlijk door het voorstel werden beledigd.

Toen de ICPF probeerde de mening betreffende deze belofte te peilen, meldde het dat de kantoren van maar liefst 90 knessetleden positief hadden gereageerd. Maar toen de Israëlische krant Ma’ariv een enquête hield onder de leden van Knesset, zeiden slechts twaalf leden dat ze voor een dergelijke wijziging van hun eed van trouw zouden stemmen. 33 leden namen geen standpunt in en van 71 leden werd geen reactie ontvangen.

De voorgestelde tekst luidt: ‘Ik beloof trouw te blijven aan de Staat Israël en zijn wetten, en mijn taak in de Knesset met geloof en eerlijkheid te vervullen’. ‘Eerlijkheid’ wordt volgens het wetsvoorstel gedefinieerd als ‘anderen met respect, eerlijkheid en aandacht behandelen’. Het wetsvoorstel bepaalt verder, dat de verklaring wordt ondertekend door het knessetlid en op een prominente plaats in zijn kantoor wordt opgehangen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.