Kerk helpt PA zich verder te verschansen in Jeruzalem

Theophilos III, de Grieks-Orthodoxe patriarch van Jeruzalem, gebruikt het enorme vast­goed­bezit van deze kerk om de Pales­tijnse zaak te helpen. Hij maakte deze maand de bouw van de nieuwe wijk Lana (‘voor ons’) in het noorden van Jeru­zalem bekend.

Door Redactie Israel Today |

De bouw van deze wijk is een project van Bashar Masri, voorzitter van de holding Massar International in Ramallah, die ook de nieuwe Palestijnse stad Rawabi ontwierp en bouwde. De bouw zal de inspan­ningen van de Pales­tijnse Autoriteit onder­steunen, om de oostelijke helft van de Heilige Stad veilig te stellen als de hoofdstad van een toekomstige Staat Palestina.

De nieuwe wijk ‘Lana’ zal worden gebouwd in de buurt van de Jeruzalemse wijken Beit Hanina en Pisgat Ze’ev, en ten minste een deel ervan zal binnen de gemeente­grenzen van de Israëlische hoofdstad liggen. Lana zal uiteindelijk duizenden woningen van hoge kwaliteit omvatten (waarvan 400 binnen de gemeentegrenzen van Jeruzalem), commercieel onroerend goed, scholen en amusementscentra.

De ontwikkelaars zien het als een brug tussen Jeruzalem en de ten noorden van de wijk gelegen de facto Palestijnse hoofdstad Ramallah. Met andere woorden, Ramallah groeit naar Jeruzalem toe. En deze visie werd mogelijk gemaakt door de samen­werking tussen Palestijnse project­ontwikkelaars en de Grieks-orthodoxe kerk.

Bij de opening van de persconferentie op 11 oktober in het St. George Hotel in Jeruzalem verklaarde de Grieks-orthodoxe patriarch Theophilos III (foto boven) dat ‘onze gemeen­schap gezegend zal worden en in kracht zal toenemen’ door de vestiging van de wijk Lana.

Het was niet onmiddellijk duidelijk welke rol Theophilos heeft gespeeld bij de verwezenlijking van het Lana-project, maar de Grieks-orthodoxe Kerk bezit grote stukken land in en rond Jeruzalem. Wat de rol van de kerk ook was, de pers­confe­rentie werd ook bijgewoond door sjeik Muhammad Hussein, de moefti van Palestina, die zijn christelijke collega bedankte voor de ‘bijdrage’ van de Kerk om Lana te verwezenlijken.

De Planning en Bouwcommissie van de gemeente Jeruzalem keurde het project voor het eerst goed in 2019, en vorige maand nog werden de eerste bouw­vergun­ningen afgegeven. Het is de bedoeling dat de bouw in de komende maanden begint.

Het Jeruzalemse gemeenteraadslid Yonatan Yosef behoorde tot degenen die woedend waren over het besluit: ‘Als lid van de Commissie voor Planning en Bouw ben ik geschokt dat mensen die zichzelf als zionisten definiëren, tegen Zion werken. Ik zal mijn best doen om deze bedreiging voor de Joodse meerderheid in Jeruzalem te verhinderen.’

Maor Tzemach, hoofd van de organisatie Lach Yerushalayim (Voor U, Jeruzalem), vertelde aan Israel Hayom, dat het Lana project ‘de eenheid van Jeruzalem zal schaden’ en het Palestijnse doel van ‘groter Al Quds’ zal bevorderen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.