John Kerry wilde ‘Afghanistan-model’ voor Palestijnen

Oud-premier Netanyahu suggereert dat hij een ver­ge­lijk­bare situatie als nu in Afgha­nistan, op de Westelijke Jordaan­oever heeft voorkomen, door inder­tijd deze Ameri­kaanse aanpak voor de Pales­tijnse gebieden, die in 2013 door John Kerry werd bepleit, al direct in twijfel te trekken.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Kerry wilde dat Israël en de Palestijnen het voorbeeld van Amerika, dat ze in Afghanistan hadden opgezet, zouden volgen. (Foto: Amos Ben Gershom/GPO)

Met de machtsovername door de Taliban in Afghanistan, ondanks de inspanningen van Amerika om er een sterke centrale regering en een centrale militaire macht op te bouwen, vragen velen zich nu af welke lessen Israël hier­uit kan trekken.

Oud-premier Benjamin Netanyahu verklaart, dat hij die lessen al lang vóór het debacle in Kaboel vorige week heeft geleerd, en heeft voor­komen dat de Amerikanen dit model ook in Israël zouden willen invoeren.

‘In 2013 werd ik benaderd door de toen­malige Ameri­kaanse minister van Buiten­landse Zaken, John Kerry, die het voorstel opperde om in klein comité Afghanistan te bezoeken, om aan hem te laten zien hoe de Verenigde Staten een lokale militaire macht hadden opge­bouwd, die op eigen benen kon staan tegenover terrorisme’, poste Netanyahu woensdag op Facebook.

Hij zei dat de duidelijke boodschap van de Amerikanen was dat zij het ‘Afghanistan Model’ zouden willen nabootsen in de Palestijnse gebieden, als een middel om een vredes­akkoord over de definitieve status mogelijk te maken, een akkoord dat Israël zou kunnen aanvaarden.

‘Ik heb dat aanbod toen beleefd geweigerd’, vervolgde Netanyahu. ‘Ik voorzag dat zodra de VS Afghanistan zou verlaten, alles zou instorten. En dat is helaas precies wat we nu zien, een extremistisch islamitisch regime dat de wereldvrede in gevaar zal brengen, heeft Afghanistan overgenomen’.

Precies hetzelfde zal gebeuren als de Pales­tijnen volledige soeve­reiniteit krijgen, waarschuwde Bibi. ‘De Pales­tijnen zullen hier geen Singa­pore vestigen. Zij zullen een terro­ristische Staat vestigen in Judea en Samaria, op korte afstand van Tel Aviv’, benadrukte hij.

In geen enkel geval, verklaarde Netanyahu met klem, ‘moeten we op anderen vertrouwen om onze Staat te beveiligen. Alleen wijzelf kunnen ons volk en ons land beschermen’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.