Joden, verraad en de toorn van Allah

Het feit dat er een normalisering van de betrek­kingen tussen de VAE, Bahrein en Israël kan plaats­vinden, laat nog eens extra duidelijk zien dat het de Palestijnse Autoriteit is, die een vrede met Israël in de weg staat.

Door Ryan Jones |

Afbeelding: Predikers in Pales­tijnse moskeeën verkon­digen geen vrede.
(Foto: Abed Rahim Khatib/Flash90)

Tot voor kort konden de Palestijnen Israël de worst voor de neus houden van ‘normale betrekkingen met de Arabische wereld in ruil voor concessies aan de Palestijnen. De internationale gemeenschap slikte dat allemaal voor zoete koek en oefende druk uit op Israël. Dat de Palestijnen nu Israëls verdrag met enkele Arabische landen categorisch afwijzen, heeft alles te maken hun sterk afgenomen invloed binnen de Arabische wereld. De oorlogstaal die ze daarbij gebruiken, geeft aan dat ze nooit serieus vrede hebben gewild. Ze beweren nota bene dat ‘Allah hen verbiedt toenadering te zoeken tot de Joden’.

Als een moslimregering een boodschap aan het volk wil overbrengen, gebeurt dat via de moskee. Het Palestijnse ministerie voor Religieuze Zaken deelt memo’s uit voor de vrijdagpreek. De ‘Palestinian Media Watch’ vertaalde een van de laatste memo’s. De preken gaan op dit moment bijna uitsluitend over de politieke kwestie van de Arabische vredesverdragen met ‘Joden en Zionisten’. De predikers worden via de memo’s verplicht om over de volgende stellingen te spreken:

♦ Niets doet de Palestijnen en hun heilige plaatsen meer kwaad dan een verbond met de Joden. Het is verboden zich met hen in te laten.
♦ Een normalisering van betrekkingen met de Zionisten staat gelijk aan hoogverraad van de Palestijnen en Jeruzalem, van de martelaren die hun bloed hebben vergoten en van de gevangenen die lijden.
♦ Onderworpenheid aan de Joden zal leiden tot zwakheid, wetteloosheid,
vernedering en schande.
♦ We moeten onze krachten bundelen om normalisering van betrekkingen
met de Zionistische gemeenschap af te wijzen.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het novembernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.