Jeruzalemse moslims trainen voor reactie op aardbeving

Dertig moslims, die vrijwilliger zijn bij de reddings­organisatie United Hatzalah in Oost-Jeruzalem, volgden vorige week een gespe­cia­liseerde training voor reddingsoperaties na aardbevingen of rampen door het Home Front Command van de IDF.

Door Redactie Israel Today |

Het doel van de training was om de vrijwilligers, allen volledig opgeleide medische eerste hulpverleners, in staat te stellen een eerste reactie te geven binnen hun gemeen­schappen in het geval van een aardbeving en de daarop volgende instorting van gebouwen.

‘De verwachting is dat in het geval van een aardbeving, degenen die de eerste hulp zullen bieden mensen uit de gemeen­schap zijn,’ verklaarde Eli Beer, de voorzitter en oprichter van United Hatzalah. ‘Deze vrijwilligers, die in Oost-Jeruzalem wonen, zijn het meest vertrouwd met de omgeving, de bewoners en de taal. In het geval van een grootschalig ongeval zoals een aardbeving of instorting van een gebouw, hebben deze vrijwilligers het voordeel dat ze in de eerste momenten hulp kunnen bieden totdat meer hulpmiddelen zoals het Home Front Command, United Hatzalah, en andere reddingsteams kunnen arriveren.’

Beer vervolgt: ‘Het is om deze reden dat zowel United Hatzalah als het Home Front Command groot belang hechten aan dit soort gespe­ciali­seerde training, die onze vrijwilligers in staat zal stellen om snel en effectief te reageren indien een ramp van dit type zich voordoet, wat G-d verhoede. De samen­werking tussen het IDF Home Front Command, United Hatzalah, en de moslim­gemeen­schap van Oost-Jeruzalem, evenals de Arabische samen­leving in het algemeen, heeft een sterke band geschapen die resulteert in het dagelijks redden van levens. In deze tijd van ernstige polarisatie binnen de Israëlische samen­leving, geeft de band die is opgebouwd door ons levensreddend werk hoop aan ons allen’.

United Hatzalah vrijwilliger EMT Muhammad Abid, een inwoner van Issawiya, zei: ‘We volgden een gespe­ciali­seerde driedaagse training, waarbij we oefenden in het redden van beknelde mensen uit verwoeste of ingestorte gebouwen en het geven van onmid­dellijke medische behandeling ter plaatse. Ik geloof dat, wat G-d verhoede, in het geval van een groot­schalige instorting na een aardbeving, wie in de buurt is en de opleiding en de instrumenten heeft, degenen zal zijn die de eerste hulp bieden totdat een meer georga­niseerde hulp­verlening kan plaats­vinden, en dat deze cursus ons de instru­menten gaf die we nodig hebben om precies dit te doen.

Wij komen uit de wijken van Oost-Jeruzalem, wij kennen het gebied, de bewoners en de gebouwen. In geval van een ramp zullen wij het eerst ter plaatse zijn en de getroffenen kunnen bijstaan. Wij kunnen de bevolking naar een veilige plaats leiden en reddings­operaties op gang brengen om de mensen die vastzitten te helpen. We beginnen in het epicentrum en werken naar buiten toe om triage uit te voeren en de mensen te redden die we kunnen redden totdat andere reddings­troepen arriveren’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.