Jeruzalem van Goud: Kruik met gouden munten ontdekt

Een aardewerk kruik met vier puur gouden munten van meer dan duizend jaar oud (de Vroege Islamitische periode), werd tijdens archeologische opgravingen van de Israel Antiquities Authority (IAA) opgegraven, ‘We hebben blijkbaar een oude spaarpot gevonden’.

Door Israel Antiquities Authority |

Afbeelding: De aardewerk kruik met vier gouden munten. (Foto: Dafna Gazit/IAA)

De kruik werd vorige maand gevonden door inspecteur Yevgenia Kapil van de Israel Antiquities Authority tijdens de voorbereidende opgravingen op de plaats, waar de Jewish Quarter Development Corporation een lift wil bouwen om het plein voor de Westelijke Muur toeganke­lijk te maken voor bezoekers die uit de wijk komen. Enkele weken later, toen de opgravingsdirecteur David Gellman de vondsten onderzocht, maakte hij de inhoud van de kruik leeg.

‘Tot mijn grote verbazing,’ vertelde Gellman, ‘vielen er naast wat aarde vier glimmende gouden munten in mijn hand. Dit is de eerste keer in mijn carrière als archeoloog dat ik goud heb ontdekt, en het is ontzettend opwindend.’

Volgens de munten-expert van de IAA, Dr. Robert Kool, ‘waren de munten in uitstekend bewaard gebleven en waren ze direct herkenbaar, zelfs zonder reiniging. De munten dateren uit een relatief korte periode, tussen 940 en 970 CE.’

‘Dat was een tijd van radicale politieke verandering, toen de controle over het gebied van Israël overging van het Soennitische Abbasiden kalifaat, waarvan de hoofdstad Bagdad in Irak was, naar zijn sjiitische rivalen, de Fatimiden dynastie uit Noord-Afrika, die in die jaren Egypte, Syrië en het land Israël veroverden.

De in de kruik gevonden munten vormen een bijna perfecte weergave van de historische gebeur­tenis­sen:
Twee gouden dinars werden geslagen in Ramla tijdens de regering van Kalief al-Muti‛ (946-974 CE) en zijn regionale gouverneur, Abu ‛Ali al-Qasim ibn al-Ihshid Unujur (946-961 CE). De andere twee gouden munten werden geslagen in Kaïro door de Fatimiden regeerders al-Mu’izz (953-975 CE) en zijn opvolger, al-‘Aziz (975-996 CE)’.

Volgens Dr. Kool is het voor het eerst in vijftig jaar tijd dat er in de Oude Stad van Jeruzalem een goudvondst uit de Fatimiden-periode wordt ontdekt. Bij de groot­schalige opgravingen onder leiding van Prof. Benjamin Mazar na de Zesdaagse Oorlog, niet ver van de huidige ontdekking, werden ten zuiden van de Tempelberg vijf verzamelingen munten en juwelen uit deze periode ontdekt’.

‘Vier dinars was een aanzienlijke som geld voor het grootste deel van de bevolking, die in die tijd onder moeilijke omstandigheden leefde,’ legde dr. Kool uit. ‘Het was gelijk aan het maandsalaris van een minderjarige ambtenaar, of vier maanden salaris voor een gewone arbeider.’

‘Vergeleken met die mensen, verdiende het kleine aantal rijke ambtenaren en koop­lieden in de stad enorme salarissen en vergaarde enorme rijkdom. ‘Een hoge ambtenaar van de schatkist kon 7000 gouden dinars per maand verdienen, en ook nog eens honderdduizenden gouden dinars per jaar verdienen aan extra inkomsten uit zijn landgoederen.’

Herzl Ben Ari, directeur van de Jewish Quarter Development Corporation, die toevallig de plaats van de opgraving bezocht toen de munten werden aangetroffen, zei: ‘Hoewel we er aan gewend zijn om af en toe archeo­logische ontdekkingen te doen, is het altijd erg spannend om het unieke en turbulente verleden van Jeruzalem bloot te leggen. Zodra het liftproject is voltooid, zijn we van plan om het publiek een groot deel van de archeologische vondsten te laten zien.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.