Jeruzalem geschokt: ‘Joodse’ familie blijkt Christen

De orthodox-Joodse gemeenschap in de wijk French Hill in Jeruzalem was geschokt toen zij onlangs ontdekten, dat een christen jarenlang als een van hen had geleefd, en een zeer gerespecteerd lid van de nietsvermoedende orthodoxe gemeenschap was geworden.

Door Tsvi Sadan |

Michael Elkohen, die geboren is als Michael Elk, werd zes jaar geleden al ontmaskerd in een andere orthodoxe gemeenschap, en verhuisde daarop naar French Hill, waar hij er op de een of andere manier in slaagde zijn identiteit opnieuw te verbergen. Volgens het orthodoxe nieuwsportaal Chadrei Charedim kwam de in de VS geboren Elk Israël binnen als Elkohen met vervalste documenten, waaruit bleek dat hij een Jood is.

In de loop der jaren wist hij de orthodoxen ervan te overtuigen dat hij ook een gecertificeerde Mohel is, een Jood die is opgeleid in de praktijk van brit milah, het ‘verbond van besnijdenis’. Hij presenteerde zichzelf ook als een Scribent, schrijver van religieuze teksten. Deze beide beroepen stelden hem, zijn vrouw en hun vijf kinderen in staat volledig te integreren in de orthodoxe gemeenschap. En als zijn kinderen niet aan leeftijds­genoten op school hadden verteld dat ze in Jezus geloven, zou Elkohen onopgemerkt als orthodoxe Jood door het leven zijn gegaan.

In deze video is Elkohen te zien tijdens de besnijdenis-ceremonie van zijn zoon.

Zelfs uit deze video blijkt duidelijk dat Elkohen niet in een orthodox gezin is geboren. Toch hebben ze hem omarmd als een berouwvolle Jood. En na het recente overlijden van zijn vrouw, opende de gemeenschap een lief­dadig­heids­fonds voor zijn gezin, ook omdat ze wisten dat de Elkohens geen familie in Israël hebben. Bovendien is Michael Elkohen zijn eigen inzamelingsactie via internet begonnen.

In het artikel in Chadrei Charedim staat ook dat hij een zendeling was, een uiterst verwerpelijke activiteit in de ogen van de orthodoxen. Echter, van wat ik weet, werd Elkohen waarschijnlijk gemeden door de Israëlische Messiaanse gemeenschap, die als geheel een afkeer heeft van Messias­belijdende Joden die de Wet (Torah) houden, laat staan van niet-Joden die dat doen. Elkohen is daarom waarschijnlijk een eenling die, om wat voor reden dan ook, zichzelf ervan heeft over­tuigd dat hij een Jood is. In werke­lijkheid is hij een van de vele christenen die geloven dat zij de Mozaïsche Wet moeten houden, van wie sommigen tot het uiterste gaan door te leven als orthodoxe Joden.

In het artikel wordt verder opgemerkt dat Elkohen een dubbelleven leidde. Hij had twee Facebook-pagina’s (nu gewist), een voor Joden en een voor zijn christelijke vrienden. En van wat ik heb vernomen, bleef hij omgaan met sommige Messias­belijdende Joden, zoals de eigenaar van de ATOS Jiu Jitsu-academie in Jeruzalem. Volgens de informatie die ik heb kunnen verkrijgen, zijn er anderen zoals de heer Elk, die in Israël als Joden leven, waarbij sommigen zelfs zo ver gaan dat zij een orthodoxe levensstijl aannemen. Nog veel meer van dergelijke wannabe-Joden leven in de VS, van wie sommigen zich voordoen als orthodoxe rabbijnen. Enkelen van hen leiden zelfs Messiaanse gemeenten.

Sommigen kunnen geneigd zijn te denken dat er niets mis is met dit soort gedrag, dat geacht wordt het concept te volgen van ‘voor hen die onder de wet zijn, als onder de wet, opdat ik hen die onder de wet zijn, zou winnen’ (1 Kor 9:20). Maar dit soort uitleg van de zaak zou van Paulus een bedrieger maken. Om het probleem met zulke mensen beter te begrijpen, bedenk eens hoe u zou hebben gereageerd als een voor­aan­staand lid van uw plaatselijke kerk een moslim zou blijken te zijn, die vijf keer per dag in de besloten­heid van zijn huis tot Allah bidt. Zelfs met de beste bedoe­lingen, zijn wannabe Joden nog steeds bedriegers, eenvoudig en simpel.

Ik heb Michael Elkohen een paar keer gebeld, een bericht achtergelaten op zijn voicemail, om hem een kans te geven zijn kant van het verhaal te vertellen, maar het had geen resultaat.

Zie ook: Behind the outing of the missionary who posed as haredi rabbi.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.