Israëls verwoestende capitulatie voor Hezbollah

Lapid en Gantz scheppen op over het tekenen van een beschermingsdeal met de Iraanse terreur proxy.

Door Caroline Glick | | Onderwerpen: Hezbollah, Libanon
Minister van Defensie Benny Gantz en premier Yair Lapid in de Knesset. Foto: Olivier Fitoussi / Flash90

Het is bijna onmogelijk om het gevaar van het huidige Israëlische moment te bevatten.

Een maand voor de verkiezingen voor de Knesset gaat de overgangsregering onder leiding van premier Yair Lapid en minister van Defensie Benny Gantz op volle kracht vooruit met een maritieme overeenkomst met een vijandige staat die Israël voor altijd verplicht. De overeenkomst betreffende de exclusieve economische zone (EEZ) die Israël sluit met het door Hezbollah gecontroleerde Libanon zal de maritieme grenzen van Israël fundamenteel wijzigen, de Joodse staat tientallen miljarden dollars ontzeggen, die in plaats daarvan naar een regering zullen gaan die gecontroleerd wordt door het Libanese vreemdelingenlegioen van Iran, Hezbollah, en Hezbollah en Iran omvormen tot actoren in het oostelijke Middellandse Zeegebied.

Over deze overeenkomst wordt al meer dan tien jaar onderhandeld.

In 2010, toen Israël, Cyprus, Griekenland en Egypte in hoog tempo de aardgasvoorraden in het oostelijke Middellandse Zeegebied exploreerden en ontwikkelden, ondertekende Israël overeenkomsten met zijn buren om de grenzen van de EEZ van elke staat af te bakenen. Aangezien Israël en Libanon vijandige staten zijn, onderhandelde Israël niet over een overeenkomst met Libanon. Libanon onderhandelde echter wel over een overeenkomst met Cyprus, in het kader waarvan het een lijn trok die de zuidgrens van zijn maritieme wateren afbakende.

Israël heeft de Libanese lijn aanvaard en zijn grenzen van de maritieme economische zone aan de Verenigde Naties voorgelegd op basis van de Libanees-Cypriotische overeenkomst en de bilaterale overeenkomst die het met Cyprus had gesloten.

Aangezien Hezbollah het bestaansrecht van Israël verwerpt, verbaasde het door Hezbollah gecontroleerde Libanon niemand toen het onmiddellijk bezwaar maakte tegen de kaart van Israël, ook al was deze gebaseerd op Libanons eigen afbakening.

Libanon eiste 854 vierkante kilometer mediterrane wateren die formeel tot Israël behoorden. De Libanese eis omvatte volledige controle over het enorme Qana aardgasveld, waarvan een groot deel zich uitstrekt tot in de Israëlische wateren. Fred Hoff, die in die tijd de contactpersoon van de regering-Obama was voor het oostelijke Middellandse Zeegebied, bood een compromis aan waardoor ongeveer 55 procent van het gebied aan Libanon zou worden gegeven en 45 procent onder Israëlische soevereiniteit zou blijven.

Het door Hezbollah gecontroleerde Libanon wees de overeenkomst af, en daar bleven de onderhandelingen min of meer staan tot afgelopen juli.

 

Intussen begon Israël met de ontwikkeling van het Karish-gasveld, dat naar verluidt in zijn EEZ ligt. Karish zou vorige maand online gaan, maar in juli dreigde Hezbollah-baas Hassan Nasrallah ermee Karish aan te vallen als Israël met de productie zou beginnen voordat een overeenkomst met Libanon was gesloten. Hezbollah viel vervolgens Karish aan met vier drones, die werden onderschept door de Israel Defense Forces.

In plaats van wraak te nemen voor de agressie van Hezbollah, stelde Israël uit angst voor Hezbollah de start van de werkzaamheden in Karish uit, en de gezant van de regering Biden, Amos Hochstein, kwam in actie. Zoals Libanon-expert Tony Badran van de Foundation for Defense of Democracy uitvoerig heeft gedocumenteerd, is de regering Biden erop gebrand zoveel mogelijk geld aan Libanon te geven – in het volle besef dat geld aan Libanon geld aan Hezbollah is. De wens van de regering om een door Hezbollah/Iran gedomineerde staat te verrijken vloeit voort uit wat Badran en Michael Doran van het Hudson Instituut in mei 2021 omschreven als haar overkoepelende doel om de Verenigde Staten weg te leiden van hun traditionele bondgenoten – Israël en de soennitische staten – en in de richting van Iran te sturen.

Een deal met de VS, niet met Libanon

Tijdens zijn bezoek aan Israël in juli, slechts enkele dagen na de drone-aanvallen van Hezbollah op Karish, heeft Biden de druk van de VS op Israël opgevoerd om een overeenkomst met Libanon te sluiten en zo de door Hezbollah gecontroleerde Libanese regering in staat te stellen miljarden dollars aan gasinkomsten uit het Qana-veld binnen te harken. De druk van de VS is sindsdien alleen maar toegenomen.

In plaats van de regering te weerstaan en zich te verzetten tegen een overeenkomst die Hezbollah zowel economisch als strategisch sterker maakt ten koste van Israël, gaf de regering Lapid-Gantz toe. Als hoofd van de overgangsregering begonnen Lapid en zijn partijdige ondergeschikte minister van Energie Karine Elharar met door de VS bemiddelde marathononderhandelingen met door Hezbollah gecontroleerde Libanese onderhandelaars over de zeegrens. Gantz dwong de IDF de overeenkomst te steunen en zijn capitulatie voor de afpersing door Hezbollah te presenteren als een enorme strategische prestatie die Israëls afschrikkingsvoordeel ten opzichte van Hezbollah versterkt.

Wellicht het meest bijzondere aspect van de deal is dat deze Libanon niet verplicht. Israël heeft een deal met de Verenigde Staten, niet met Libanon. En te oordelen naar de verklaringen van Nasrallah ziet Hezbollah het als een startpunt, niet als een eindpunt.

Hezbollah in de kaart spelen

In de loop van de onderhandelingen kwamen de Libanese onderhandelaars plotseling met een nieuwe, nog expansievere territoriale eis. Volgens hen is Libanon de rechtmatige eigenaar van meer dan de betwiste 854 km Israëlische wateren. Het is ook de rechtmatige eigenaar van grote delen van het Karish-gasveld. Hochstein gebruikte deze truc, samen met de afpersingseisen van Nasrallah, naar verluidt om Lapid en Gantz te dwingen in te stemmen met het opgeven van honderd procent van de betwiste wateren. Maar nu Libanon zijn hoed al heeft getipt voor zijn volgende eis, en gezien het feit dat Libanon niet verplicht is door de grenslijn die Israël heeft aanvaard, ligt het voor de hand dat Libanon de deal zal afwijzen op een door Hezbollah gekozen moment.

Lapid, Gantz en hun bondgenoten presenteren de overeenkomst als een diplomatieke en strategische meesterzet. Door in te gaan op alle twaalf jaar oude eisen van het door Hezbollah gecontroleerde Libanon, scheppen zij op dat Israël zijn vermogen om Karish te ontwikkelen heeft veiliggesteld. Met andere woorden, ze scheppen op dat ze een beschermingsovereenkomst sluiten met Hezbollah. In ruil voor 854 vierkante kilometer soevereine Israëlische wateren denken zij dat Hezbollah ons zal toestaan onze natuurlijke rijkdommen te exploiteren – tenminste totdat Nasrallah besluit zijn dreigementen en eisen te hernieuwen.

Afgezien van de Israëlische media heeft niemand hun standpunt geloofd.

Maandagochtend twitterde de voormalige Amerikaanse ambassadeur David Friedman ongelovig:

“We hebben jarenlang geprobeerd om een deal te sluiten tussen Israël en Libanon over de betwiste maritieme gasvelden. We kwamen heel dicht in de buurt met een voorgestelde verdeling van 55-60% voor Libanon en 45-40% voor Israël. Niemand dacht toen aan 100% voor Libanon en 0% voor Israël. Ik zou graag willen begrijpen hoe we hier zijn gekomen.”

Voormalig premier Benjamin Netanyahu merkte maandag tijdens een persconferentie op dat, terwijl hij een decennium lang de lijn tegen Hezbollah vasthield, Lapid al na drie maanden plooide.

Om hun akkoord te presenteren als iets anders dan capitulatie voor de afpersing door Hezbollah, beweren Lapid en Gantz dat het akkoord de sleutel is tot een Libanon zonder terroristische invloed. Deze bewering is op het eerste gezicht vreemd. Zij houden immers vol dat het Libanon waarmee zij onderhandelen een onafhankelijke entiteit is die niet door Hezbollah wordt gecontroleerd. En tegelijkertijd zeggen ze dat Libanon tientallen miljarden dollars uit de gasopbrengsten van Qana nodig heeft om zich te bevrijden van de controle van Hezbollah.

En dat is niet het enige absurde aan hun bewering. De financiële transacties van Libanon worden gecontroleerd door Hezbollah en zijn volkomen ondoorzichtig. Men kan erop vertrouwen dat Hezbollah zoveel van de gasopbrengsten neemt als het wil en de Libanezen met de kruimels op de bodem van hun bord laat zitten.

Grondwettelijk recht omzeilen

In zijn persconferentie maandag zei Netanyahu dat de deal een regering onder zijn leiding niet zal verplichten omdat hij “illegaal” is. En hij heeft gelijk. Volgens Israëls basiswet van 2013 over territoriale concessies moet de regering alle overeenkomsten waarbij Israëlisch grondgebied wordt afgestaan ter goedkeuring voorleggen aan de Knesset. Om rechtsgeldig te worden, vereist een overeenkomst ofwel de steun van tweederde van de Knesset ofwel de meerderheid van het publiek in een referendum. In strijd met de basiswet weigeren Lapid en Gantz de overeenkomst ter goedkeuring voor te leggen aan de Knesset.

En met de steun van procureur-generaal Gali Baharav-Miara houden zij vol dat de overeenkomst over economische wateren gaat en dus niet over grondgebied en dus niet door de Knesset hoeft te worden goedgekeurd. Baharav-Miara zei aanvankelijk dat het veiligheidskabinet de overeenkomst alleen maar hoeft goed te keuren. Dat het niet eens aan de Knesset ter inzage hoeft te worden gegeven, laat staan goedgekeurd.

Onder publieke druk heeft zij haar standpunt zondag aangepast en aangekondigd dat de deal moet worden goedgekeurd door de volledige regering en moet worden voorgelegd aan – maar niet goedgekeurd door – de Knesset. Ook dit is ver verwijderd van de eisen van de wet. Baharav-Miara’s gedrag is ook een hard commentaar op de corrupte, gepolitiseerde staat van Israëls juridische broederschap.

Het was haar voorganger Avichai Mandelblit die erop stond dat demissionaire regeringen geen niet-essentiële functies mogen uitvoeren of beleid mogen initiëren dat een opvolgende regering zal verplichten. Op basis van zijn dictaat verbood Mandelblit de overgangsregering van Netanyahu een waarnemend openbaar aanklager te benoemen. Het is duidelijk dat de Lapid-Gantz-overleveringsovereenkomst met de door Hezbollah gecontroleerde Libanese regering onder Mandelblits criteria voor verboden handelingen valt.

Baharav-Miara’s gedrag toont aan dat wat Israëls gepolitiseerde juridische broederschap betreft, er twee wetten zijn die de staat regeren – één voor links en één voor rechts. Voor links is alles toegestaan. Voor rechts is niets toegestaan. Met andere woorden, wat de juridische broederschap betreft, wordt Israël geregeerd door zijn linkse regeringsadvocaten, niet door de rechtsstaat.

Dit brengt ons bij de media.

Journalistiek falen

In het licht van de strategische en economische implicaties van de deal had van journalisten verwacht mogen worden dat zij, als Israël over functionerende media zou beschikken, de overeenkomst kritisch zouden verslaan en een geïnformeerd debat zouden voeren. Dat is tenslotte het doel van de Fourth Estate. Maar in plaats van hun werk te doen, hebben de Israëlische liberale media, op een paar opmerkelijke uitzonderingen na, nauwelijks enige zorgvuldigheid betracht in hun berichtgeving over de overeenkomst. In plaats daarvan hebben zij de ene na de andere praatplaat van de regering Lapid-Gantz nagesproken.

Het enige Hebreeuws-talige mediakanaal dat de radicale overleveringsovereenkomst aan een grondig onderzoek heeft onderworpen is Israëls nieuwe conservatieve zender Channel 14. Vorige week diende Lapid bij de centrale verkiezingscommissie een verzoek in om Channel 14, dat volgens hem oppositiepropaganda is, te sluiten omdat het hem niet genoeg positieve berichtgeving biedt.

Amerikaanse dwang?

Op zondag tweette senator Ted Cruz, (R-Texas):

“Ik ben zeer verontrust dat ambtenaren van Biden onze Israëlische bondgenoten onder druk hebben gezet om hun grondgebied over te dragen aan de door Iran gecontroleerde terreurgroep Hezbollah.”

Cruz gaf aan dat als de Republikeinen bij de verkiezingen van volgende maand de controle over het Congres winnen, zij een formeel onderzoek zullen instellen naar de acties van de regering. Zoals Cruz het uitdrukte, is de deal “een ander onderwerp voor het volgende Republikeinse Congres om te onderzoeken.”

Maandagavond meldde Globes dat Israël tot een paar weken geleden het standpunt innam dat het een derde van de betwiste wateren en zijn rechten op het Qana-gasveld zou behouden. Maar toen, tijdens een noodlottige vergadering in het ministerie van Defensie, lieten Gantz en de vertegenwoordiger van Lapid, nationaal veiligheidsadviseur Eyal Hulata, Israëls lang gekoesterde standpunt varen en stemden ermee in om alle betwiste wateren en Israëls economische rechten op Qana op te geven. Israëls hoofdonderhandelaar, Udi Adiri, verwierp de capitulatie luidkeels en nam uit protest ontslag. Hulata werd geïnstalleerd als het nieuwe hoofd van Israëls team.

Of de Republikeinen de obsessief-compulsieve pogingen van de regering Biden om Iran en zijn terreurproxies te verrijken ten koste van Amerika’s bondgenoten in het Midden-Oosten onderzoeken, is hun zaak. Maar wat er ook gebeurt in Washington, Israël heeft een parlementair onderzoek nodig naar het schokkende gedrag van de regering Lapid-Gantz. Als deze beschermingsovereenkomst met Hezbollah wordt uitgevoerd, schept dat niet één, maar meerdere precedenten die zowel afzonderlijk als gezamenlijk Israëls nationale veiligheid en rijkdom in gevaar brengen.


Caroline Glick is een bekroonde columniste en auteur van The Israeli Solution: Een éénstaatsplan voor vrede in het Midden-Oosten.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox