Israëls toenemende invloed binnen de VN

Israël is voor de allereerste keer verkozen tot lid van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC), één van de zes grote VN-organen, waartoe behoren: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad, de Trustschaps Raad, het Internationaal Gerechtshof, en het VN-secretariaat.

Door Yossi Aloni |

Het besluit werd gesteund door 153 landen. Om deze prestigieuze zetel in de wacht te slepen, moest Israël een meerderheid van ten minste twee-derde van de VN-leden achter zich krijgen. Deze benoeming van Israël, die tot stand kwam op een, politiek gezien, erg moeilijk moment, na de Gaza-operatie, werd vooral mogelijk gemaakt dankzij een breed ingezette inspanning van ambassadeur Gilad Erdan en de delegatie bij de VN, het ministerie van Buitenlandse Zaken, en meerdere Israëlische ambassades over de hele wereld.

De VN heeft drie raden die alle kwesties binnen de VN behandelen: de Veiligheidsraad, de Mensenrechtenraad en de Economische en Sociale Raad (ECOSOC). Deze Economische en Sociale Raad houdt zich bezig met alle economische, ontwikkelings- en milieu­vraag­stukken, alsmede met een verschei­denheid aan humanitaire kwesties. De ECOSOC is ook verant­woor­delijk voor de goed­keuring van actie­plannen van de beroeps­commissies die onder deze Raad ressorteren, en die zich met allerlei kwesties bezig­houden, zoals de Commissie voor de positie van de vrouw, de Commissie voor de statistieken, de Commissie voor NGO’s, de Commissie voor de aanpak van drugs, de Commissie voor bevolking en ontwikkeling, het Forum voor (her)Bebossing, enzovoort.

De ECOSOC telt slechts 54 lidstaten (van de 193 VN-lidstaten) en Israël is in de Raad gekozen als gevolg van haar kandidatuur namens een groep van West-Europese en andere landen (WEOG).

Enkele van de Israëlische successen
In het afgelopen jaar heeft Israël binnen de VN veel successen geboekt, waaronder:

  • De verkiezing van een Israëlische diplomaat tot plaats­vervangend voorzitter van de Juridische Commissie;
  • De verkiezing van Odelia Fitoussi tot lid van de Commissie voor de rechten van personen met een handicap, met de steun van 109 landen (waaronder ook enkele Arabische landen);
  • De goed­keuring van een door Israël ingediende resolutie ter aanmoediging van onder­nemer­schap en innovatie, door een ongekend grote meer­derheid van 144 landen;
  • En, de hier beschreven verkiezing van Israël om voor de allereerste keer lid te worden van de Economische en Sociale Raad binnen de VN.

Ambassadeur Gilad Erdan: ‘De keuze van Israël om zitting te nemen in de ECOSOC is een erkenning van haar innova­tieve kracht en haar creativiteit, die ten goede komt aan alle naties van de wereld, maar ook een bewijs van onze diplo­ma­tieke inspan­ningen in de gehele inter­nationale gemeen­schap. Ik zal mij blijven inspannen om de Staat Israël verder te leiden naar meerdere succes­sen en het uitbreiden van haar samen­werkings­inspanningen binnen de VN, ondanks de tegen­werking van de Palestijnen en hun sympa­thisanten.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.