Israëls opperrabbijnen tegenover de paus

Toen de paus in een recente preek zei dat ‘de Torah geen leven kan geven,’ en ‘de geboden zijn vervallen en hebben geen bete­kenis meer’, lieten de rabbijnen het er niet bij zitten. De paus, eisen de rabbijnen, zal niet bepalen wat het Jodendom wel of niet kan doen.

Door David Lazarus |

Rabbijn Ratzon Arusi, voorzitter van het Comité voor Dialoog met de Heilige Stoel namens het Opper­rabbi­naat vertelde aan Ynet, dat de rabbijnen razend waren toen ze hoorden dat paus Franciscus preekte dat ‘het christendom in de plaats komt van de Torah die geen leven kan geven’ en dat ‘de geboden zijn vervallen en hebben geen betekenis meer.’

Is de paus onwetend over de centrale plaats van de Mitzvot (geboden) in het Jodendom? De strijd tussen ‘werken en geloof’ woedt al sinds de apostel Paulus zijn brieven schreef, en Jakobus, de broer van Jezus, nam een compromis­loos standpunt in over de essentiële plaats van geboden, in tegen­stelling tot alleen geloof. Volgens Jacobus is het geloof dood zonder werken. Als een paus zou concluderen, dat het naleven van Gods geboden in de Torah passé is, zou dat hetzelfde zijn als wanneer de opper­rabbijn zou zeggen dat geloof en genade er niet toe doen.

Het gebrek aan waardering dat de paus aan de dag legde voor de wereld van het Joden­dom, waarin Paulus, Jakobus en de Heer Yeshoea werden geboren en opgevoed, duidde op een terugval naar de donkere eeuwen in de christelijk-joodse betrek­kingen, en de rabbijnen wilden daar niets van weten.

‘Dit maakt deel uit van de minachtende leer van de Kerk jegens Joden en het Jodendom. Trek het in of we verbreken de banden,’ waar­schuwde rabbi Arusi. ‘De katholieke kerk mag niet terug­keren naar de voor­ouders van anti­semitisme jegens het Joodse volk.’

Het Opperrabbinaat vraagt zich nu af wat er gebeurd is met de veran­de­rende houding van de katholieke kerk, die het Joodse volk was gaan erkennen als ‘eerst­geboren zoon’ uit wie de Messias kwam. Niet een dode, verou­derde religie.

‘In de interreligieuze dialogen die wij hebben gevoerd, hebben wij altijd het standpunt naar voren gebracht dat de Torah leven geeft,’ zei Arusi. ‘ Het is uiterst gevaarlijk om nu plotseling deze dingen te zeggen. Daarom eisen wij ophel­dering. Alles wat we hebben opgebouwd is bedoeld om het anti­semitisme uit de katholieke kerk te verwijderen. We kunnen niet doorgaan met inter­religieuze dialogen met de paus zolang er geen ophel­dering en intrekking van deze dingen is.’

‘We zijn geschokt,’ erkent Arusi. Tegen de achtergrond van het toegenomen antisemitisme in de wereld voegde hij eraan toe: ‘Dit is gevaarlijk.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.