Israëlische wetenschappers bekritiseren coronabeleid

Israël heeft het laagste sterfte­cijfer, het kleinste percentage zeer ernstig zieken en vaccineert als eerste land de gehele bevolking. Dus waarom moet Israël voor de derde keer in lockdown? Wat is er misgegaan en waarom zitten we nog steeds thuis te wachten?

Door Redactie Israel Today | | Onderwerpen: corona, gezondheid

We hebben begin vorig jaar twee Israëlische deskundigen geïnterviewd over het corona-beleid van de regering, en hun antwoorden verrasten ons zeer. We willen u niet onthouden wat ze ons hebben verteld.

Prof. dr. Nadav Davidovich doet al meer dan twintig jaar onderzoek naar pandemieën en is actief betrokken bij de ontwikkeling van voorschriften voor de omgang met COVID-19. Toen hij voor het eerst van COVID-19 hoorde, is hij begonnen met het verzamelen van feiten­materiaal van het CDC , de Wereld Gezond­heids­organisatie (WHO) en onze eigen databanken hier in Israël, vertelde hij ons. ‘Ik maakte samen met mijn collega‘s plannen over de manier waarop we met de pandemie zouden moeten omgaan. Op dat moment waren er span­ningen tussen coalitie­genoten Netanyahu (Likoed) en Benny Gantz (Blauw-Wit). Plotseling werd besloten het hele land op slot te doen. Die beslissing kwam niet uit de hoek van medici of gezond­heids­auto­riteiten, maar van politici. Tegelijkertijd zwakte de premier het ministerie van Volksgezondheid af.’

Prof. dr. Eitan Friedman was voorzit­ter van het Centrum voor Politiek Gezond­heids­onder­zoek in de Negev en directeur van de afdeling Gezondheids­systeem Management. Tegenwoordig is hij directeur van de School of Public Health. Hij reageert op dr. Davidovich en zegt: ‘Ik ben het hiermee eens. Ik kan u zeggen dat tachtig procent van de beslissingen rond de restricties en de coronatests, door politici is genomen en slechts twintig procent door medische autoriteiten. In plaats van de wetenschappelijk beproefde methodes te gebruiken, en de actie­plannen van specialisten, die we hebben klaarliggen in geval van een pandemie, zijn we gaan improviseren.

De beslissingen zijn deels uit angst en deels uit politieke overwegingen genomen. We hadden al vanaf het begin anders moeten spreken over de pandemie. Van februari tot april 2020 heerste er een wereld­wijde hysterie, maar in mei hebben we begrepen dat deze epidemie geen pest, Holocaust of Spaanse griep was. Het sterftecijfer bij mensen die nog niet oud zijn en die geen onder­liggende ziektes hebben, is extreem laag. 98,9 procent van de mensen overleeft deze ziekte, al zou de hele wereld besmet zijn.

In het begin, toen we voorstelden mensen met een hoog risico en ‘super-spread-groepen’ apart te behandelen, waren de politici bang. In de orthodoxe wijken en Arabische steden lag het aantal besmet­tingen hoog. Die hadden direct in lockdown gemoeten om een verdere uitbraak te voorkomen. Maar de premier en andere belangrijke ambtenaren wilden niet van racisme worden beschuldigd.

Bovendien was er een groot gebrek aan trans­parantie. Onze politici maakten de bevolking bang en publi­ceer­den angstaan­jagende cijfers van ernstig zieke mensen, afschrik­wek­kende aantallen doden en zieken­huizen die het niet meer aankonden. Maar niets van dat alles is gebeurd.’

Zou je iedereen gewoon ziek moeten laten worden?
Davidovich:
‘Nee, natuurlijk niet. We moeten ouderen en kwetsbare mensen beschermen, terwijl de rest van de bevol­king op natuurlijke wijze immuniteit ontwikkelt. Maar in plaats daarvan sluiten we iedereen op, wat meer leed veroor­zaakt dan het hele virus. We hebben met woord­voerders van de regering gesproken, maar die waren niet echt geïnte­resseerd en hebben niet geluisterd. Een algehele lockdown is niet nodig. Maar het probleem is dat het de politici zijn, die de beslis­singen nemen over de volks­gezond­heid en niet de medische deskundigen.’

Friedman is het daarmee eens en zegt: ‘Het is niet nodig de extreem strenge maat­regelen te nemen die in Israël nu al voor de derde keer zijn genomen. Kinderen mogen niet naar school, winkels worden gesloten. Er wordt beweerd dat de zieken­huizen het bijna niet meer aan­kunnen. De dagelijkse berichten over het aantal mensen dat is geïnfecteerd, hoort bij de politieke strategie om ons bang te maken en in lockdown te houden. De dreiging dat de zieken­huizen het niet meer aankunnen, zorgt voor steeds dezelfde besluiten.’

Hebt u met de minister-president gesproken?
Friedman antwoordt gelaten:
‘Ja. Maar wie zijn de adviseurs van de premier? Dat zijn wis- en natuur­kundigen. Als de besluiten niet door medici en gekwa­lificeerd medisch personeel worden genomen, ontbreekt het aan praktische weten­schap. De actie­plannen over de omgang met een pandemie liggen ergens in een lade. Waarom heeft niemand de moeite genomen daarnaar te kijken? Wij weten hoe je met een pandemie moet omgaan. Maar ik heb sterk de indruk dat de besluiten niet alleen worden genomen vanwege de volksgezondheid.’

Hoe moet je de mensen beschermen en het virus onder controle krijgen?
‘Je moet mensen die gevaar lopen beschermen, terwijl de rest van de bevolking een natuurlijke immuniteit ontwik­kelt’, oppert Friedman. ‘We zouden tot het normale leven kunnen terugkeren als er twee miljoen mensen zijn ingeënt, oudere mensen en mensen die anders een te groot risico lopen zoals medisch personeel, onderwijskrachten en andere dienst­verleners. Kinderen en jongeren worden niet ernstig ziek van het virus, een griep kan voor hen nog gevaarlijker zijn. Zij moeten de kans krijgen om op natuurlijke wijze antistoffen te ontwik­kelen, mochten ze besmet raken.’

Inenten of groepsimmuniteit?
Davidovich:
‘Het enige wat een pandemie kan verdrijven is groepsimmuniteit. En de enige manier om die te bereiken is door een normale uitbraak van een infectie te laten gebeuren, of door een vaccin. Het maakt niet uit of je anti­stoffen ontwikkelt door besmetting, of door middel van een vaccin. Er is geen verschil tussen de uitwerking van een besmetting of die van een vaccinatie. In beide gevallen ontwikkel je het zelfde aantal antistoffen en die bieden dezelfde bescherming. Het virus is onder controle als er een grote mate van groeps­immuniteit is bereikt. In de loop der geschiedenis zijn op deze manier heel wat virussen uitgebannen.

De mensen weten soms niet goed wat ze zich bij groepsimmuniteit moeten voorstellen. We laten de mensen niet maar gewoon ziek worden. We bescher­men de zwakkeren, maar laten toe dat immuniteit zich op natuurlijke wijze, maar ook door middel van vaccins, vormt. Israël heeft een prachtig gezond­heids­systeem. Onze zieken­huizen en kraam­klinieken presteren heel goed en de gezond­heids­zorg geniet een groot vertrouwen, zodat kwetsbare mensen snel ingeënt worden.’

Hopelijk ligt de tijd van slechte besluiten achter ons en is Israël op de goede weg met een glad verlopend snel vaccinatie­programma voor oudere en kwets­bare mensen. De Joodse natie zou zomaar het eerste land kunnen zijn dat terugkeert naar een normale situatie.

Dit artikel verscheen in het Israel Today Magazine van februari 2021. Klik hier voor een abonnement.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox