Israëlische uitvoer op recordhoogte – door Corona

Als reactie op de Corona-lockdowns en beper­kingen zijn wereld­wijd mensen meer naar de digitale wereld gaan kijken. Israëlische bedrijven, toon­aan­gevend op het gebied van cyber­beveiliging, cloud computing, online gaming en fintech, zagen hun omzet groeien.

Door Redactie Israel Today |

Het overschot op de lopende rekening bereikte in 2020 dan ook een record van 20,1 miljard dollar en overtrof daarmee ruimschoots het vorige record uit 2015 van 16 miljard dollar. Het overschot op de lopende rekening is een weergave van de in- en uitstroom van vreemde valuta in en uit de Israëlische economie als gevolg van de in- en uitvoer van goederen, diensten, kapitaal, directe investeringen, financiële investeringen en meer. Met andere woorden, de stroom van geld en goederen naar Israël was 20,1 miljard dollar groter dan de uitstroom van geld en goederen uit het land.

Het overschot op de lopende rekening is een maatstaf voor de kredietwaardigheid van een land. Het heeft ook een sterke invloed op de wisselkoers. Zo kon Israël, ondanks de politieke beroering van de afgelopen jaren, zijn kredietwaardigheid handhaven. Als de nieuwe regering stabiel is en een begroting goedkeurt, (waartoe de vorige niet in staat was), zou de kredietwaardigheid van Israël zelfs kunnen verbeteren.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.