Israëlische uitvoer lijdt nauwelijks onder Covid

Het Israëlische ministerie van Economische Zaken heeft zijn gegevens over de uitvoer van vorig jaar bekend gemaakt, en de cijfers waren niet zo slecht als gevreesd. De daling bij de uitvoer van goederen werd deels gecom­pen­seerd door een stijging bij de zakelijke dienst­verlening.

Door Michael Selutin |

De haven van Haifa. (Foto: Oren Fixler/Flash90).

In 2020 daalde de totale export uit Israël met slechts 3 procent tot 107 miljard dollar, waarbij de sterke shekel voor extra problemen voor Israëlische exporteurs zorgde. De Israëlische bedrijven konden echter betrek­kelijk goed op de schommelingen van de wissel­koersen reageren en werden niet zo hard getroffen door de sterkte van hun nationale munt, zoals in het verleden.

De uitvoer van goederen daalde vorig jaar met 4 procent tot 54 miljard dollar, terwijl de zakelijke dienstverlening met 9 procent steeg tot 47 miljard dollar. De hightech­sector, die winst genereerde met ontwik­kelingen op het gebied van cyber­beveiliging, fintech en genees­kunde, zorgde in de eerste plaats voor de stijging.

Het aandeel van de technologie-export in de totale Israëlische economie blijft toenemen: de omzet in deze sector is de afgelopen zes jaar verdubbeld. Diensten en fysieke goederen op high­tech­gebied zijn goed voor ongeveer de helft van de totale Israëlische export. Aangezien het Joodse land over weinig grondstoffen beschikt, is dit cijfer niet verwonderlijk. Aanvankelijk was Israël een agrarisch land, en de ontwikkeling tot een hoogtechnologisch land begon vanuit de landbouw­sector.

De Verenigde Staten bleven vorig jaar de belangrijkste handelspartner van Israël. Van de export ging 40 procent naar Amerika. De uitvoer van goederen is in 2020 met 3 procent gedaald, wat niet veel is. De uitvoer van diensten nam met 3 procent toe. De Corona-crisis heeft de technologie bedrijven in feite geholpen, aange­zien er een grote vraag was naar digitale producten en diensten. Als gevolg van de toenemende cyber­crimina­liteit steeg de vraag naar Israëlische beveiligings­producten.

Ook de vredesakkoorden met de Golfstaten beginnen vruchten op te leveren. Israëlische bedrijven richten hun blik op de nieuwe markten. Het ministerie schatte de groei van de export naar ‘anonieme landen’ op 20 procent. Daaronder zijn landen die sindsdien vrienden zijn geworden. Deze nieuwe economische partners bieden onder meer de mogelijkheid om via intermediaire bedrijven handel te drijven met derde landen die zelf geen officiële betrekkingen met Israël onderhouden.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.