Israëlische rabbijn: De Messias moet spoedig komen

De Israëli’s hebben het vertrouwen verloren dat hun leiders de natie met succes door de groeiende corona­crisis kunnen navigeren. De rabbijnen hebben de hele tijd geroepen dat de enige manier om Covid-19 echt te verslaan. Goddelijk ingrijpen is.

Door Ryan Jones |

De meest prominente orthodoxe rabbijn van Israël herhaalde die boodschap zaterdagavond en spoorde zijn volgelingen aan om te bidden voor de komst van de Messias.

Rabbijn Chaim Kanievsky (foto) wordt beschouwd als een van de leiders van de gehele ultraorthodoxe Joodse beweging in Israël. In de begindagen van de corona­crisis werd hij door het seculiere publiek zwaar bekritiseerd, omdat hij de yeshiva’s en synagogen open hield, een beleid dat volgens velen bijdroeg aan de snelle verspreiding van de ziekte.
Later veranderde hij zijn toon nadat overheids­functio­narissen hem het ware gevaar van Covid-19 hadden uitgelegd. Op dat moment oordeelde Kanievsky, dat het פיקוח נפש pikoech nefesh (de Joodse verplichting om het redden van levens voorop te stellen) is, om zich te houden aan de richtlijnen die uit het ministerie van Volksgezondheid kwamen.

Maar dat was voor het uitbreken van de tweede golf van corona-­infecties, die Israël in de afgelopen twee maanden hebben getroffen. Daarbij werd zaterdag een hoogtepunt bereikt, toen er 8.315 nieuwe besmettingen werden geregistreerd. Momenteel is ongeveer 15 procent van alle Covid-19 tests in Israël positief.

Het schijnt dat Kanievsky, evenals zo veel andere Israëli’s, niet meer gelooft dat het beleid van het ministerie van Volksgezondheid Israël uit zijn huidige hachelijke situatie kan opheffen.

Toen zaterdagavond aan de hoofd-rabbijn van de stad Modi’in Illit werd gevraagd, wat de Israëli’s moeten doen om behouden te worden en een goed komend jaar te hebben, zei Kanievsky eenvoudigweg: ‘Bid dat de Messias komt.’ Volgens andere rabbijnse bronnen in zijn kring behoort Rabbi Kanievsky tot degenen die geloven dat de Messias hier al is, maar zich nog niet bekend heeft gemaakt.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.