Israëlische professor wordt voorzitter CERN-raad

Het was een zeer belangrijke gebeurtenis voor de Staat Israël en voor de Israëlische wetenschap, toen de Israëlische professor Eliezer Rabinowitz van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem onlangs werd verkozen tot hoofd van de CERN-Raad.

Door Yossi Aloni |

Afbeelding: Professor Eliezer Rabinowitz.

Hieraan was een campagne onder leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Israëlische ambassade in Genève vooraf gegaan. Dit ministerie heeft de afgelopen maanden via de Israëlische delegatie bij de VN in Genève en via de Israëlische ambassades in Europese hoofdsteden een intensieve campagne gevoerd voor de verkiezing van professor Rabinowitz.

Hij zal naar verwachting de komende drie jaar de functie van voorzitter van de Raad vervullen. De Raad, die de koers van de organisatie uitstippelt, is de plaats waar alle belangrijke beslissingen worden genomen over de CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onder­zoek en ‘s werelds grootste centrum voor deeltjes­onderzoek..

Het centrum is gevestigd in Genève, op de grens van Zwitserland en Frankrijk, en is een belangrijk centrum voor onderzoek met deeltjes­versnellers. Het centrum heeft honderden vooraan­staande natuur­kundigen uit de hele wereld in dienst, die weten­schappelijke experi­menten met deeltjes­versnellers uitvoeren en onderzoek doen naar de theore­tische aspecten van de deeltjes­fysica.

De organisatie omvat 23 landen, waarvan Israël het enige niet-Europese land is. Israël trad in december 2013 als volwaardig lid toe tot de organisatie, nadat het vele jaren alleen als waarnemer had deelgenomen.

Professor Rabinowitz was de afgelopen 10 jaar, tot eind 2020, de Israëlische vertegen­woordiger bij de organisatie, een periode waarin hij bij CERN enorme professionele en persoonlijke waar­dering kreeg, vanwege zijn praktische en bestuurlijke capaci­teiten.
Professor Rabinowitz was ook een van de leiders bij de oprichting van het SESAME-project, dat onderzoeks­samenwerking tussen weten­schappers in het Midden-Oosten omvat.
Zijn betrok­kenheid bij alle activiteiten van CERN en de toewijding waarvan hij in de loop der jaren blijk heeft gegeven, behoren tot de belangrijkste redenen waarom Israël als volwaardig lid tot de organisatie is toegetreden, hetgeen nu ook heeft geleid tot zijn verkiezing in deze belang­rijke functie.

Professor Rabinowitz: ‘Ik voel mij zeer vereerd de CERN-Raad te mogen leiden in de komende jaren, die van betekenis zullen zijn voor de organisatie en voor de inter­nationale weten­schap­pelijke gemeen­schap. Ik kijk ernaar uit om met alle partner­landen samen te werken om CERN te versterken, zodat weten­schappers in de toekomst nieuwe ontdek­kingen kunnen blijven doen die ons zullen helpen om onze wereld te begrijpen.’

Minister van Buiten­landse Zaken Yair Lapid: ‘De verkiezing van professor Eliezer Rabinowitz is opnieuw een over­winning. Opnieuw is duidelijk geworden dat door nauw­keurig en positief te werk te gaan, nieuwe successen kunnen worden bereikt. Ik wil alle mede­werkers van het ministerie van Buiten­landse Zaken bedanken die de afgelopen maanden de campagne hebben geleid, die heeft geresul­teerd in het binnen­halen van een Israëlische wetenschapper van een centrale en prestigieuze rol in Europa.’

Minister van Wetenschap, Innovatie en Technologie Orit Prakash HaCohen: ‘Ik feliciteer professor Rabinowitz, een Israëlisch fysicus en onderzoeker met zijn verkiezing tot voorzitter van CERN, een van de grootste centra voor weten­schappelijk onderzoek ter wereld. Met mijn steun en die van de regering heeft hij het opge­nomen tegen de beste weten­schappers ter wereld en zijn verkiezing onder­streept de inter­nationale erkenning van Israëls status op het gebied van weten­schappelijk onderzoek en innovatie. Ik ben er zeker van dat u ons waardig zult blijven vertegen­woordigen.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.