Israëlische media over profetische aspecten van het vredesakkoord met de VAE

De normalisering van de betrekkingen tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) betekent een belangrijke doorbraak in het Arabisch-Israëlische conflict. Het leidt in Israël tot een levendige discussie over hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot Bijbelse profetieën.

Door Ryan Jones |

Het gaat daarbij niet om christenen die de ontwikkelingen proberen te duiden aan de hand vanhet Oude en Nieuwe Testament, maar om gelovige Joden die de profetieën in de Bijbel en de commentaren daarop nauwkeurig bestuderen. Zij zijn altijd op zoek naar de betekenis van gebeurtenissen in
deze tijd in relatie tot de geschriften en overleveringen. Begrippen als Gog en Magog worden onder religieuze Joden minstens zo vaak besproken als onder Bijbelgetrouwe christenen.

De Hebreeuwstalige blogger van het Israëlische weblog ‘Bijbelse Profetie – De tekenen van de tijd’, schrijft over het vredesakkoord: ‘Volgens verschillende commentaren op het 38ste hoofdstuk van Ezechiël, moeten de antieke steden Sheba en Dedan gelegen hebben op het Arabisch Schiereiland. De huidige VAE, die net een overeenkomst met Israël hebben ondertekend, is gelegen op het Arabisch Schiereiland. Zou het kunnen zijn dat Ezechiël duidde op dit land en deze bevolking toen hij eeuwen geleden profeteerde?’

In de eerste verzen van hoofdstuk 38 profeteert Ezechiël: ‘Dit zegt God, de Heer: “Gog, oppervorst van Mesech en Tubal… Ik sla haken door je kaak en laat je wegtrekken met heel je leger…”’ God is van plan om Gog een oorlog in te trekken met Israël. Dan profeteert Ezechiël dat de bevolking van Sheba en Dedan – vermoedelijk wonend op het Arabisch Schiereiland – zich uit zal spreken tegen Gog vanwege zijn agressie tegen Israël: ‘De mensen uit Sheba en Dedan, de handelaars en heersers uit Tarsis zullen tegen je zeggen: “Ben je gekomen om te plunderen en te roven? Heb je die hele menigte bijeengebracht om buit binnen te halen? Om goud en zilver weg te graaien, om vee en goederen mee te nemen, om alles te plunderen en te roven?”’ (vers 13).

God vertelt Ezechiël wanneer deze gebeurtenis zal plaatsvinden: ‘Profeteer daarom, mensenkind, zeg tegen Gog: “Dit zegt God, de Heer: ‘Wanneer mijn volk Israël een onbezorgd bestaan leidt, zal dat jou bekend worden”’ (vers 14).

Het Joodse volk woont nu al langere tijd relatief veilig in het beloofde land. Maar wat tot nog toe ontbreekt is het soort relaties waardoor de buurlanden van Israël het gaan opnemen voor Israël. In tegenstelling tot de ‘koude’
vrede tussen Israël en zijn directe buren (Jordanië en Egypte), lijken de relaties tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten zich te ontwikkelen tot een ‘warme’ vrede, die wederzijds voordeel zal opleveren.

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het oktobernummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.