Israëlische kunstenares brengt de Bijbel tot leven

Dikla Laor is zonder twijfel een van de interes­santste artistieke fotografen in het moderne Israël. Haar creaties zijn het waard om aan de wanden van ‘s werelds grootste musea te worden tentoongesteld, naast de werken van andere grote kunstenaars die probeerden de Bijbelse verhalen vast te leggen.

Door Anat Schneider |

In haar collectie getiteld Women of the Bible slaagt Dikla er in, karakters van de bladzijden van de Bijbel naar voren te brengen, die het ons mogelijk maken om na te denken over aspecten van hun leven die we ons nooit eerder konden voorstellen. Elk personage wordt in een boeiend portret voorgesteld, dat hun verhaal keer op keer opnieuw vertelt.

Volgens onze wijzen zijn er zeventig gezichten in de Bijbel en Dikla voegt haar eigen unieke perspectief toe aan de Bijbelse personages, verrijkt met kleur, stoffen en gemoedstoestand, tegen adem­benemende achter­gronden in de Golan­hoogten.

Rebekka (Foto: Dikla Laor)

Vrouwen in de Bijbel

Al deze schoonheid is samengebracht in haar collectie ‘Vrouwen in de Bijbel’, die in Israël en de rest van de wereld lof en bijval heeft ontvangen.

Professor Yair Zakowitz, winnaar van de Israëlprijs voor Bijbelse Literatuur in 2020, zei het volgende over Dikla’s werk:
‘Elk van de vijfendertig foto’s in het boek vormt een complete scène. Dikla, de kunstenares, voegt geen enkel detail bij toeval toe. Ze plaatst vrouwen op de foto’s, kleedt hen aan als personages en brengt de juiste make-up aan, voegt hen toe aan het landschap, bepaalt hun houding en gezichtsuitdrukking en voegt zelfs aan de foto’s dieren en verschillende accessoires toe, die nodig zijn voor de sfeer, om het verhaal af te maken.’

De meesten van ons zijn bekend met de belangrijke vrouwen in de Bijbel,waarmee we zijn opgegroeid, en we kennen hun verhalen. En toch zijn er veel vrouwen in de Schrift waarvan de verhalen nog volledig verteld moeten worden, en Dikla ziet het als een eer en een verplichting om deze verborgen figuren en vrouwen. die anders worden vergeten, tot leven te brengen en te belichten.

Tzipora, de vrouw van Mozes. (Foto: Dikla Laor)

Het doel: alle vrouwen van de Bijbel fotograferen

Iedere vrouw verdient het, dat zij serieus wordt bestudeerd. Dat duurt soms maanden van voorbereiding voordat een goed gelijkende foto kan worden gemaakt. Dikla leest alles wat er over elk personage te lezen valt, totdat ze een beeld van haar heeft, zowel van haar kleding compleet met accessoires, als van de stemming, pose en omgeving. Pas daarna gaat ze verder met het maken van de foto.

Tijdens het hele proces luistert Dikla en probeert ze de aanwezigheid van God te voelen, wiens stem haar leidt en stuurt naar de voltooiing van haar overdadige creaties. Dit alles wordt op wonderbaarlijke wijze gecombineerd, vertelt ze, om de verhalen van de Bijbel te belichten en de aanwezigheid van God te ervaren zoals het toen was, en nu is, en altijd zal zijn!

Op de vraag of er een vrouw is met wie ze zich op een speciale manier verbonden voelt, antwoordde Dikla dat ze geen favoriet heeft. Ze wordt verliefd op elk van hen op hun unieke plek in de geschiedenis en houdt van hen allemaal.

Haar vermogen om zich te verbinden met elke vrouw, gepas­sio­neerd over haar te zijn over en haar creativiteit op haar los te laten, verrast haar keer op keer. Elk personage trekt zonder uitzondering haar volledige aandacht. Tijdens die perioden van onderzoek, nadenken en het opzetten van het concept voor een ​​kunstwerk voelt ze dat ze interactie heeft met de feitelijke vrouw.

Sara en Izaäk. (Foto: Dikla Laor)

Van alle diverse foto’s in de serie is er één waaraan Dikla het meest gehecht is, en dat is de foto van Sarah en Izaäk. Op deze foto zijn de mensen die de Bijbelse personages spelen haar moeder en haar zoon. De kleren die ze dragen zijn die van haar grootvader, de vader van haar moeder. Ze zijn 130 jaar oud, en dateren uit de tijd toen hij in Tunis woonde.

Hoewel de kleding al begon te verslechteren, wilde Dikla deze kledingstukken en alle betekenis en emotie die daarmee gepaard gaan in de scène opnemen, waarmee ze een stempel van haar persoonlijke afkomst op de foto drukt.

Normaal gesproken maakt elk aspect van de scène deel uit van de visie en is deze tot in het kleinste detail gepland, hoewel er soms dingen op de set gebeuren die haar dwingen om veranderingen aan te brengen, waardoor de scène waarheidsgetrouwer wordt.

Voor de foto van Eva had ze bijvoorbeeld te kampen met twee uitdagingen. Eva moest naakt zijn, maar Dikla wilde geen naaktfoto’s maken. En de levende slang bleek een koppig en zwaar vrouwtje van 70 kilo te zijn dat weigerde naar de plek aan de boom te gaan die Dikla voor haar had bestemd. Uiteindelijk werd de hele foto opnieuw ontworpen door de koppige slang, en zoals we in het verhaal van de Hof van Eden lezen, begrijpen we dat dit niet toevallig is, de slang slaagde erin de foto nauwkeurig te maken.

Deze zaak herinnerde Dikla eraan dat in feite alle dieren die ze gebruikte vrouwtjes waren, en wat zou passender kunnen zijn in een project dat volledig op vrouwen is gericht.

De dochters van Job. (Foto: Dikla Laor)

Misschien kunnen het werk van deze creatieve nieuwe kunstenaar en haar fascinerende kijk op de vrouwen van de Bijbel het beste worden samengevat met een ander citaat van professor Yair Zakowitz:
‘Ik spreek mijn diepe waardering uit naar Dikla voor haar kunstwerken, voor haar schitterende samenvoeging van een reeks Bijbelcommentatoren en predikers van meerdere generaties, voor haar expressieve foto’s die de oude verhalen leven inblazen, een nieuwe geest.’

Wanneer je de tijd neemt om jezelf onder te dompelen in elk van deze buitengewone foto’s, schept dat veel moge­lijk­heden voor creatieve familie­gesprekken over de personages en de verhalen achter de foto’s, evenals persoonlijke momenten van reflectie en toewijding aan de waarheden die ze onthullen.

Wilt u meer weten over hoe u ‘Women of the Bible’ kunt kopen? Bezoek hier de website van Dikla.