Israëlische kinderen vaccineren om het Corona-virus te helpen verslaan?

 

Door Rachel Avraham |

Foto: Foto door Olivier Fitoussi/Flash90

Onlangs werd gemeld dat de staat Israël zou kunnen beginnen met het vaccineren van kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar vanaf medio november, nadat de Amerikaanse instantie Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten vaccins heeft goedgekeurd voor kinderen in deze leeftijdsgroep. Vorige week maakte de FDA bekend dat kinderdoses van het Pfizer-vaccin zeer effectief waren in het voorkomen van ernstige ziekten bij kinderen in de basisschoolleeftijd en geen onverwachte veiligheidsproblemen veroorzaakten.

Volgens verschillende berichten in de media hebben wetenschappers van de FDA geconcludeerd dat in bijna elk scenario het voordeel van het vaccin voor het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijden als gevolg van COVID-19 zou opwegen tegen de ernstige potentiële bijwerkingen bij kinderen. De vraag blijft dus; hoe zal het vaccineren van kinderen tussen 5 en 11 jaar de strijd tegen het coronavirus beïnvloeden?

Hoewel het waar is dat kinderen minder kans hebben om te sterven of in het ziekenhuis te worden opgenomen als gevolg van het coronavirus, is de bewering dat kinderen immuun zijn voor het virus een mythe. Een paar weken geleden is een 16-jarige ongevaccineerde Israëlische tiener overleden aan het post-COVID-syndroom, ook wel bekend als langdurige COVID. Alleen al in de Verenigde Staten hebben meer dan zes miljoen kinderen COVID-19 gekregen en zijn 600 van hen aan de ziekte overleden, waaronder 158 kinderen tussen 5 en 11 jaar oud.

Israëlische kinderen en COVID
Eerder deze maand meldde de Israëlische krant Haaretz dat het Shneider Children’s Medical Center in Petach Tikva ongeveer 150 kinderen behandelde voor ‘langdurige COVID’ en dat er nog enkele honderden op de wachtlijst staan: ‘De vraag is hoog en de wachttijd is meer dan een half jaar, omdat we voor elke patiënt alles controleren en testen.’ Ongeveer 11% van de Israëlische kinderen die COVID-19 krijgen, lijden aan ‘langdurige-COVID’. En sinds de Delta-golf begon, is het percentage kinderen dat COVID-19 of Lang COVID heeft gekregen, gestegen.

Veel kinderen die ‘langdurige COVID’ krijgen, lijden onder meer aan kortademigheid, spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, slaapstoornissen, pijn op de borst, haaruitval, verlies van smaak en reuk, geheugenverlies en concentratiestoornissen. Zestig procent van deze kinderen had te kampen met een verminderd dagelijks functioneren als gevolg van deze symptomen. Terwijl sommige kinderen die ‘langdurige COVID’ of ‘post COVID’ krijgen, dit ervaren als een voortzetting van het krijgen van de ernstige ziekte, hadden anderen een rustperiode van enkele maanden voordat ziekenhuisopname nodig was. Geen enkele ouder zou willen dat hun kinderen dit meemaken. Zijn Israëlische ouders echter bereid actie te ondernemen zodat er minder kinderen COVID-19 en lange Covid krijgen?

Hoeveel Israëlische ouders zijn bereid hun kinderen te vaccineren?
Volgens een recente opiniepeiling van de Bar Ilan Universiteit zou 57% van de Israëlische ouders hun kinderen van 5 tot 11 jaar inenten als de FDA daarvoor de goedkeuring geeft. Slechts 27% is echter bereid hun kinderen te vaccineren tijdens de eerste maand dat het beschikbaar is, terwijl 27% zei dat ze het zouden doen binnen één tot drie maanden nadat de goedkeuring is gegeven; 17% zou vier tot twaalf maanden wachten en 7% zou meer dan een jaar wachten. De opiniepeilers zeggen dat de reden dat veel Israëlische ouders de vaccinatie willen uitstellen of helemaal niet doen, in 66% van de gevallen te maken heeft met bezorgdheid over de veiligheid, terwijl 61% zich zorgen maakt over mogelijke bijwerkingen en 57% vreest dat het klinische proces te snel wordt uitgevoerd ‘om politieke redenen’.

In de Amerikaanse media zijn namelijk berichten verschenen dat de bijwerkingen van het vaccin onder meer bestaan uit trillende armen, pijn en koorts. Verder zijn er ook berichten geweest dat de tweede dosis van het vaccin af en toe myocarditis zou kunnen veroorzaken, een soort hartontsteking. De FDA heeft echter geconcludeerd dat de kans groter is dat iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen als gevolg van COVID-19 dan dat hij myocarditis krijgt als gevolg van de tweede dosis van het vaccin.

Dr. Richard Besser, een voormalig directeur van het Center for Disease Control and Prevention in de Verenigde Staten, vertelde Amerikaans nieuwsprogramma ‘Face the Nation’ dat het begrijpelijk is dat ouders vragen en zorgen hebben over elk nieuw vaccin, en hij stelde voor dat men deze ouders als volgt benadert: ‘In mijn ervaring werkt het niet om mensen onder druk te zetten en te berispen. De eerste stap is luisteren; het is belangrijk dat we mensen de tijd en ruimte geven om vragen te stellen en hun zorgen te laten horen.’

‘Ouders moeten hun vragen of zorgen voorleggen aan een zorgverlener of anderen die ze vertrouwen om accurate informatie te krijgen,’ voegde hij eraan toe. ‘Vaccinmisinformatie viert hoogtij en de voortdurende verspreiding ervan brengt uiteindelijk respectloosheid en gevaar met zich mee voor mensen die legitieme vragen hebben waarop ze eerlijke antwoorden zoeken.’

Naar mijn mening moet, wanneer de staat Israël begint met het geven van doses aan kinderen van 5 tot 11 jaar, dit vergezeld gaan van een voorlichtingscampagne over de voordelen van het zo spoedig mogelijk geven van het vaccin aan kinderen. Anders zullen we geconfronteerd worden met een scenario waarin de meeste Israëlische ouders zullen afwachten hoe de zaken zich zullen ontwikkelen, of hun kinderen helemaal niet zullen laten vaccineren. Dit zal ertoe leiden dat de situatie met betrekking tot het coronavirus niet veel beter zal zijn dan nu het geval is, want de massale vaccinatie van kinderen is van cruciaal belang voor de strijd tegen het coronavirus, aangezien veel van de ongevaccineerde Israëli’s kinderen zijn onder de 18 jaar.

Veel ouders aarzelen om hun kinderen het vaccin te geven omdat zij denken dat het virus gevaarlijk is voor kinderen. Zij zouden moeten overwegen wat Dr. Besser verklaarde: ‘Kinderen die COVID-19 niet direct hebben gekregen, zijn toch hard getroffen door dit virus. Meer dan 140.000 kinderen in de VS hebben een ouder of verzorger verloren, terwijl langdurige sluitingen van scholen een negatieve invloed hebben gehad op de sociale, emotionele en mentale gezondheid van kinderen’.

Er zij op gewezen dat een belangrijke reden voor de vaccinatie van kinderen is dat zij het virus niet verspreiden onder ouders, grootouders, tantes, ooms en de bredere bevolking die ongevaccineerd blijven en een groot risico lopen om in het ziekenhuis te worden opgenomen of aan COVID-19 te sterven door het loutere feit dat kinderen op school aan de pandemie worden blootgesteld.

Afgelopen februari stierven een 32-jarige ongevaccineerde Israëlische zwangere moeder en haar 30 weken oude foetus aan COVID-19. Zij liet vier kinderen als wezen achter. Afgelopen maart stierven twee Israëlische zussen, 23 en 31 jaar oud, aan het coronavirus na hun bevalling. Geen van beide zussen was gevaccineerd.

In augustus 2021 stierven in de VS ten minste 22 zwangere vrouwen aan COVID en bijna al deze vrouwen waren niet gevaccineerd. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention zegt dat zwangere vrouwen 70% meer kans hebben om aan COVID-19 te overlijden. Dit betekent dat als een kind corona op school oploopt en het virus mee naar huis neemt naar zijn of haar zwangere moeder, dit fataal kan zijn. Het is echter van belang op te merken dat in een Israëlisch onderzoek een vermindering van 78% werd gevonden van de infectie bij zwangere vrouwen die het vaccin kregen. Vaccinatie van kinderen en zwangere ouders is dus van het grootste belang.

Een persoonlijk perspectief – extra redenen waarom dit zo belangrijk is
Afgezien van de gezondheidsvoordelen zijn er nog andere redenen om kinderen te vaccineren. Als Amerikaans-Joodse ouder die in de staat Israël woont, heb ik gemerkt dat mijn kinderen zich door de drie lockdowns een heel jaar lang depressief voelden en dit had ook een negatieve invloed op hun gedrag. En zelfs nu nog, telkens wanneer mijn kinderen naar een toneelstuk of een museum of iets anders leuks willen gaan, hebben ze een coronatest nodig, en dat is niet handig.

Bovendien kan ik u zeggen dat mijn drie kinderen de Amerikaanse kant van de familie niet meer hebben gezien sinds voordat het coronavirus onze wereld trof. Aangezien zij van lagere schoolleeftijd of jonger zijn, betekent dit dat zij zich mijn kant van de familie eigenlijk helemaal niet meer herinneren, aangezien mijn bejaarde ouders, tante en oom in deze coronavirus-omgeving niet naar Israël konden reizen en mijn kinderen niet echt naar Amerika konden reizen zonder gevaccineerd te zijn. Maar op de dag dat al mijn kinderen gevaccineerd kunnen worden, kan ik deze realiteit veranderen en kunnen zij de Amerikaanse kant van de familie weer zien.

Als ouder zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit coronavirus voor mijn kinderen de vuilnisbak van de geschiedenis ingaat, en het vaccin is het enige middel in het arsenaal om die droom werkelijkheid te laten worden. Daarom moedig ik elke ouder aan om hun kind te laten vaccineren, zodat ons leven weer een beetje normaal kan worden, want ik weiger deze realiteit te accepteren als het ‘nieuwe normaal’ en anderen zouden dat ook niet moeten doen. In plaats daarvan moeten we ons een betere wereld voorstellen, waarin de pandemie van het coronavirus een gebeurtenis wordt waarover we in de geschiedenisboeken lezen, zoals de Grote Griepepidemie van 1918, omdat zij ons dagelijks leven niet langer beïnvloedt. We hebben allemaal de burgerplicht om alles in het werk te stellen om dat te verwezenlijken, en dus moeten we onze kinderen vaccineren zodra dat mogelijk is.