Israëlische hi-tech groeit sneller dan arbeidsmarkt

De hi-tech industrie in Israël groeit zo snel, dat de bevolking nauwelijks voldoende technische werk­nemers kan leveren. Israël moedigt daarom meer ultra­orthodoxe Joden en Arabieren aan om in de hi-techsector te gaan werken om het tekort aan arbeids­krachten op te vangen.

Door Michael Selutin |

Bij alle successen van Israëlische technologie­bedrijven mag niet over het hoofd worden gezien dat het mensen zijn die deze successen behalen. Het zijn de werknemers die een bedrijf vooruit brengen met hun ideeën en inzet. Succes­volle bedrijven investeren in hun werknemers, maar nu lijkt de hi-tech industrie de grenzen van haar menselijke hulp­bronnen te bereiken. Ondanks alle uitbreidingen stagneert het aantal geschoolde werk­nemers op dit gebied.

Gelukkig zijn er twee groepen in het land die in de technologie­sector kunnen worden aangetrokken, namelijk de Arabische en de orthodoxe bevolking. Beide zijn onder­vertegen­woordigd in de hi-tech. Er worden nu adequate opleidingen aangeboden om hopelijk snel aan de vraag naar geschoolde arbeids­krachten te kunnen voldoen.

Hiertoe heeft het Israeli Innovation Agency een programma gelanceerd om de omscholing van burgers in deze sectoren te onder­steunen. Particuliere hi-tech bedrijven ontvangen over­heids­steun wanneer zij werknemers, die eerder in andere sectoren hebben gewerkt, in dienst nemen en opleiden.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.