Israëlische goodwill-project voor Japans rampgebied

Deze maand lanceerde de Israëlische ambassade in Japan een uniek initiatief dat een reeks projecten omvat in de oostelijke Japanse regio, die tien jaar geleden werd getroffen door een zware aardbeving, een tsunami en radioactieve ramp in Fukushima.

Door Yossi Aloni |

Deze nieuwe samenwerking tussen Israël en Japan omvat een reeks aan projecten op het gebied van technologische innovatie, economie, cultuur en welzijn. Aan de verschillende projecten wordt deelgenomen door sleutelfiguren uit de Israëlische high-tech wereld, auteur David Grossman, de Boom Pam band en pianist-componist Shai Maestro. Het initiatief is een voortzetting van de Israëlische steun aan de regio, die onmiddellijk na de ramp van start ging.

Het opzetten van dit platform voor toekomstige samenwerking zal de vriendschap met de Japanse supermacht versterken en bijdragen aan de politieke en economische kracht van Israël.

Tien jaar geleden was Israël het eerste land dat een medische afvaardiging naar de door de ramp getroffen regio Oost-Japan stuurde om de noodlijdenden te helpen. Ondanks aanzienlijke moeilijkheden die de Israëlische ambassade ondervond en overwon, waaronder verschillen in cultuur, taal en coördinatie, zette de afvaardiging een veldhospitaal op en werkte meer dan twee weken in het gebied. Na afloop van haar activiteiten schonk de Israëlische delegatie alle medische apparatuur waarover zij beschikte aan een plaatselijk ziekenhuis, waaronder geavanceerde apparatuur zoals ultrasoon-apparaten. De Israëlische hulp van toen is in het collectieve geheugen van de plaatselijke bewoners gegrift gebleven, en heeft tot op de dag van vandaag gefungeerd als vruchtbare bodem voor de verbinding tussen de ambassade en belangrijke organisaties en personen uit de regio.


De Israëlische hulp was als eerste ter plaatse toen Japan er het meest behoefte aan had. (Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken),

De missie van Israël ter gelegenheid van de 10e verjaardag van de ramp in Fukushima is een directe voortzetting van de relatie die in 2011 begon. Verwacht wordt dat het initiatief de economische en politieke banden tussen de twee landen zal versterken en het imago van Israël als bron van innovatie, onder­nemer­schap en ontwikkelde cultuur zal verbeteren.

Israël’s ambassadeur in Japan, mevrouw Yaffa Ben-Ari, zei:
‘Het partnerschap en de vriendschap tussen Israël en Japan zijn in de afgelopen tien jaar gestaag gegroeid. Binnen de goede relatie die tussen de landen bestaat, is de relatie met de regio Oost-Japan een bijzonder verhaal. Wij hadden de eer om 10 jaar geleden de plaatselijke bewoners bij te staan en als eersten medische hulp te verlenen. Het is voor ons vandaag een voorrecht om een aantal projecten te lanceren voor samenwerking met belangrijke partijen uit de regio. De Ambassade in Tokyo werkt aan het creëren van banden tussen de twee volken en het tot stand brengen van succesvolle banden tussen de twee landen. Het huidige initiatief, dat raakt aan een voor het Japanse volk zeer belangrijke kwestie, zal naar verwachting de bilaterale betrekkingen tussen Israël en Japan verder versterken, en nieuwe mogelijkheden openen voor gezamenlijke activiteiten.’


De Israëlische ambassadeur in Japan Yaffa Ben-Ari met de gouverneur van de provincie Fukushima tijdens een bezoek aan de provincie in december 2020. (Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Project om startende industrieën met elkaar te verbinden

De Israëlische ambassade in Japan zal eind april een project lanceren om een verbinding tot stand te brengen tussen de Israëlische start-up industrie en de lokale start-up industrie in het Tohoku-gebied, die de afgelopen jaren snel is gegroeid.

Voor dit doel maakt de ambassade deel uit van een groep ondernemers uit de stad Sendai in het oosten van Japan, die zich inzetten voor de stimuleren van start-ups en de ontwikkeling van het lokale eco­systeem, en van een van de grootste particuliere investerings­fondsen in Japan, de Nippon Foundation. Het project omvat een programma voor professionele begeleiding door vooraan­staande Israëlische mentoren in de industrie, en een speciaal opleidings­programma over onder­nemer­schap en innovatie.
Het doel van het project is niet alleen het lokale ecosysteem bij te staan, maar ook een langdurige verbinding tot stand te brengen tussen de onder­nemers­gemeen­schap­pen van Israël en van de regio Oost-Japan, wat zal leiden tot economische veranderingen voor beide partijen.

Het korte film project ‘Nowhere to Go but Everywhere’ (Nergens heen maar overal)

Meer dan 15.800 mensen kwamen in 2011 om tijdens de ramp, en meer dan 2.500 staan nog steeds geregistreerd als ‘vermist’. Een van de vermisten is de vrouw van Yasuo Takamatsu, een buschauffeur uit de stad Ongua. Een decennium later duikt Yasuo nog steeds in de diepten van de zee in een poging zijn vermiste vrouw op te sporen. In een speciale productie van de Israëlische Ambassade in Japan, zullen auteur David Grossman en de Israëlische pianist en componist Shai Maestro samenwerken met twee Japanse filmmakers, Masako Tsumura en Erik Shirai, om een korte documentaire te maken over Yasuo’s aangrijpende verhaal.

De film zal naar verwachting in mei worden uitgebracht, maar u kunt de trailer bekijken:

Het muzikale album project ‘3 / 11-3 / 21’

Het Israëlische initiatief zal een unieke Israëlisch-Japanse culturele verbinding omvatten voor de productie van een mini-album. Het album zal worden geproduceerd door de Israëlische band Boom-Pam, en door folk-artiesten uit het gebied van de stad waar de delegatie van het Thuis­front­commando in 2011 was gestationeerd. De komende maanden zullen in beide landen gelijktijdig muziekstukken worden opgenomen, die in samenwerking met producers van de Japanse Folk Art Association aan het album zullen worden gekoppeld.

Welzijnsprojecten

Het initiatief omvat ook twee welzijnsprojecten die bedoeld zijn als steun voor de lokale bevolking in Oost-Japan. Veel van de plaatselijke bewoners in de getroffen districten ondervinden tot op de dag van vandaag allerleid moeilijkheden en velen van hen, vooral de jongeren, verlaten het gebied en verhuizen naar andere districten.
De Israëlische ambassade in Japan zal in samenwerking met twee plaatselijke maatschappelijke organisaties twee gemeenschapscentra in het gebied te exploiteren. Het eerste centrum is bestemd voor onderwijs en zal activiteiten aanbieden voor kinderen en volwassenen die sinds de ramp moeite hebben om te herstellen. Het tweede centrum zal zich richten op risico­jongeren die hun school hebben verlaten. Het centrum zal hen een ‘warm thuis’ bieden en een plaats voor ontmoe­tingen en activiteiten met vooraan­staande personen uit de plaatselijke industrie, voornamelijk visserij en landbouw.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.