Israëlische chauffeur berispt na spreken over Jezus

Een Israëlische bus­chauffeur kan zijn baan verliezen nadat hij passagiers over Jezus heeft verteld, hoewel hij eerder was gewaarschuwd voor ongevraagde bekerings­prediking.

Door Ryan Jones |

Een videoclip van de chauffeur, die uitlegt hoe Jezus (Yeshua) op aarde kwam om te behouden en hoe geloven in Hem in overeenstemming is met het Joodse geloof, maakte dat dinsdag de Hebreeuws-talige sociale-media reacties kreeg waar de stoom vanaf kwam.

‘Het zijn niet de Tenach (Oude Testament) en het Nieuwe Testament. Ze zijn één. Als je het leest, voltooit het een het ander, en dan realiseer je je dat het allemaal van de Heilige Geest komt ‘, predikte de chauffeur.

De chauffeur vertelde zijn passagiers ook, dat de Islam en de Koran niet in dezelfde geest als het christendom kunnen worden beschouwd, omdat deze indruisen tegen Bijbelse waarden.

‘Wat vrouwen betreft, Jezus was zo respectvol voor vrouwen’, legde hij uit. ‘Maar in de islam trouwde Mohammed met zoiets als twintig jonge meisjes. Wat ook maar in zijn voordeel was, hij zei steeds dat God het had goedgekeurd. En u (Mohammed) zegt dat je gelooft in de Tien geboden? Waarom zegt u dan in de Koran ook moorden te plegen? Waar heeft u dat geleerd?’

In onderstaande video zijn verschillende passagiers te horen, die de chauffeur vragen te stoppen met praten, maar hij was vastbesloten en zei tegen degenen die hem niet wilden horen, dat ze ‘een koptelefoon moesten opzetten’.

Een van Israëls grootste internet nieuwswebsites,, Ynet, publiceerde later een tv-programma over het incident, waarin ze een passagier interviewden die boos was over wat hij als ‘missionaire activiteit’ beschouwde.

De passagier, die weigerde zijn naam te geven, beweerde dat het delen van zijn geloof in Jezus door de chauffeur ‘illegaal’ was, blijkbaar omdat er kinderen in de bus zaten. In feite is het niet illegaal voor iemand in Israël om zijn of haar geloof in het openbaar te delen, wat het ook mag zijn. Het is illegaal om zich specifiek te richten op minderjarigen voor bekering.

Ogenschijnlijk niet onder de indruk van het geklaag van de passagier, vroeg een van de Ynet-presentatoren: ‘Zou je zo overstuur zijn als de chauffeur chazara b’teshoevah (berouw volgens de Joodse wet) had gepredikt?’

Terwijl de passagier in kwestie bleef volhouden dat de chauffeur op de een of andere manier de wet had overtreden, gaven degenen die commentaar gaven op de Ynet-clip op YouTube aan dat ze inderdaad geen verschil zagen tussen degenen die Jezus predikten en degenen die de dictaten van de rabbijnen predikten.

Enkele van de opmerkingen waren:
• ‘Het is interessant dat de muezzin elke dag de islamitische oproep tot gebed kan uitroepen, zodat iedereen het kan horen, ook kinderen, en jullie vinden dit allemaal normaal.’
• ‘Ik dacht dat er vrijheid van meningsuiting en religie was in Israël.’
• ‘Arme chauffeur. Wat doe je als hij onzin praat? Je hoeft niet op te letten?’
• ‘100% legaal. Elke burger heeft het recht op zijn of haar eigen geloof.’
• ‘Wat een stel verliezers zijn degenen die hierover hebben geklaagd. Wat kan het jou schelen wat de chauffeur te zeggen had? Huichelaars. Als hij het over meisjes of seks of drugs of politiek had gehad, zou het niemand iets kunnen schelen.’
• ‘Nou en? De orthodoxe joden die ons lastig vallen om met tefillien (gebedsriemen) te bidden, zijn veel erger.’
• ‘In een tijd waarin mensen terroristische slogans roepen en met Palestijnse vlaggen zwaaien in het centrum van Tel Aviv en niemand klaagt daar over’, reageerde de chauffeur, wat een mediastorm veroorzaakte.’
• ‘Het is beschamend dat je hierover hebt bericht. Ik zie geen overtreding. Waar zijn de kinderen? De chauffeur sprak met een volwassen passagier. Dit is nepnieuws omwille van een mediastorm.’

Of Ynet de zaak nu sensationeel maakte of niet, de werkgever van de chauffeur, het busbedrijf Kavim, kwam blijkbaar onder druk te staan van ‘anti missionaire’ elementen en gaf de volgende verklaring af:
‘De zaak is bekend bij het bedrijf. Aangezien dit de tweede klacht over deze zaak is, en nadat de chauffeur zijn activiteiten niet heeft gestaakt, is hij opgeroepen voor een disciplinaire hoorzitting en zal het bedrijf zich buigen over het al dan niet voortzetten van zijn dienstverband’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.