Israëlische biologen: Covid-19 niet van vleermuizen

Een team van biologen van de Universiteit van Tel Aviv (TAU) probeert de wijdverbreide opvatting te ontkrachten dat het Coronavirus via vleermuizen bij de mens terecht is gekomen, waarschijnlijk in China.

Door Redactie Israel Today |

‘Tot nu toe is er geen bewijs om een verband aan te tonen tussen vleermuizen en Covid-19,’ vertelde Maya Weinberg, een promovendus aan TAU’s Tuin voor Zoölogisch Onderzoek, aan The Media Line. ‘De manier waarop de wetenschappelijke gemeenschap deze theorie heeft overgenomen was gewoonweg schandalig,’ vervolgde ze.

Een gangbare theorie, althans bij het wereldwijde publiek, is dat een of meer onderzoekers in een lab in Wuhan, China, besmet raakten met Covid-19 door contact met vleermuizen en onopzettelijk een wereld­wijde uitbraak veroorzaakten. Anderen geloven dat het virus opzettelijk is gecreëerd en op de wereld is losgelaten.

Weinberg legde uit dat, het ongebruikelijk is om een pandemie onder vleermuizen aan te treffen, omdat zij de unieke eigenschap vertonen om zichzelf te isoleren wanneer zij ziek worden. Toch erkent zij dat mensen besmet kunnen raken door contact met een zieke vleermuis, vooral als die een virus bij zich draagt waartegen wij geen afweer hebben.

De beschuldiging tegen vleermuizen als de aanstichters van de Covid-19 pandemie werd in Israël versterkt nadat aan het licht kwam dat een aantal lokale Joodse auteurs onze precieze hachelijke situatie jaren en zelfs decennia eerder hadden voorspeld (geprofeteerd?). Zie: Bestaan er Joodse profetieën over het Coronavirus?

Hamutal Shabtai, psychiater en de dochter van de beroemde Israëlische auteur Ya’akov Shabtai, schreef in 1986-87 een fictief script over een virus, dat de dood van duizenden mensen over de hele wereld zou veroor­zaken. Het jaar 2020 werd door Shabtai vastgesteld als het tijdstip waarop de wereld onder deze plaag zou lijden, en zij sprak over wijd­verspreide lock­downs en een totalitair systeem, een wereld­wijde gezond­heids­dictatuur.

Nog maar vijf jaar geleden schreef Shlomit Miron een boek met de titel Moratorium, waarin zij een door vleermuizen gedragen virus beschreef dat uit Azië zou komen en de mensheid zou vernietigen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.

Redactie Israel Today