Israëlische afschrikking groter na explosie in Beiroet

 

Door Rami Dabbas |

Opmerking van de redactie: terwijl Hezbollah in het openbaar elke relatie met de chemische stoffen, die explodeerden en Beiroet verwoestten heeft ontkend, meldt onze Jordaanse correspondent, Rami Dabbas, dat er in de Arabische wereld veel gepraat wordt over de schuld van Hezbollah, om diverse redenen.

De tragische explosie van vorige week heeft het Israëlische afschrikkingseffect versterkt zonder dat de Joodse Staat ook maar één schot hoefde af te vuren. De Libanezen zijn meer op hun hoede voor Hezbollah dan ooit, en hebben zeker geen zin in een conflict met Israël.

Het Libanese volk was lange tijd op zijn hoede voor de aanwezigheid van Hezbollah-wapens en benodigdheden voor het maken van bommen in woonwijken. Maar na de explosie in Beiroet zijn ze zich nu bewust van de werkelijke omvang van het gevaar dat de militie van Iraanse vazallen voor hen vormt. De Libanezen beseffen nu de wijdverbreide verwoesting die de banden met Hezbollah zou kunnen betekenen, en niet alleen in het geval van ongelukken, maar ook indien en wanneer de terreurgroep Israël opnieuw provoceert.

Zonder in te gaan op de details van wie verant­woor­delijk is voor de explosie in de haven van Beiroet, of op een van de vele samen­zwerings­theorieën, lijdt het geen twijfel dat deze gebeurtenis in het hele land schokgolven zal blijven uitzenden. Terwijl de reddings­troepen doorgaan met mensen uit het puin vandaan trekken en onderdak zoeken voor de bijna 300.000 mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, staan we nog maar aan het begin van dit proces.

Nu Libanon het trauma van de ontploffing van vorige week begint te verwerken, worden er steeds meer verontrustende vragen gesteld:

  • Wie is verantwoordelijk voor de opslag van deze gevaarlijke chemicaliën in zulke hoeveelheden zo dicht bij de burgerbevolking?
  • Waarom zijn de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen niet genomen?
  • Is die opslagplaats waar 2700 ton ammoniumnitraat is opgeslagen eigendom van Hezbollah?

Hezbollah houdt zich momenteel relatief stil. Ze is ongetwijfeld ook in shock over de gebeurtenis en moet de impact ervan op de toekomst van de organisatie analyseren. Intussen kwam het niet als een grote verrassing dat Hezbollah-leider Hassan Nasrallah een toespraak annuleerde, waarin hij over de oplopende spanningen met Israël zou spreken. Hij begrijpt ongetwijfeld waar de wind op dit moment waait en dat de Libanezen absoluut geen geduld hebben voor een hernieuwd conflict met Israël.

Maar de explosie in Beiroet was een strategische gebeurtenis, en zijn impact op lange termijn en zijn potentieel om verandering te veroorzaken kan niet zo gemakkelijk worden beteugeld. Beschuldigende vingers wijzen al snel in de richting van Hezbollah, die door de Verenigde Staten en veel Europese landen lang geleden als een ‘terroristische’ organisatie werd bestempeld. In feite doet die benaming Libanon nu grote schade aan, omdat het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank het land niet gemakkelijk kunnen helpen, omdat Hezbollah een dominant onderdeel van de regering is. Anders zouden ze een terroristische organisatie steunen.

De mensen in Libanon zijn nu ook zeker op hun hoede voor het feit dat het grote raketten arsenaal van Hezbollah wordt opgeslagen en ingezet in civiele gebieden om het zo te beschermen tegen Israëlische luchtaanvallen. En terwijl Israël herhaaldelijk heeft verklaard, dat het niet zal aarzelen om dit arsenaal ondanks de aanwezigheid van burgers te bestoken, heeft Hezbollah het beleid gehandhaafd, in de wetenschap dat de Joodse Staat niet doelbewust wijdverbreid dood en verwoesting onder Libanese burgers wil veroorzaken. Toch is het Libanese volk nu bozer dan ooit over Hezbollah’s cynische misbruik als menselijk schild .

Zelfs temidden van het eigen verlammende politieke moeras, is de machtsbalans ontegenzeggelijk in het voordeel van Israël verschoven, dankzij de domheid van Hezbollah. Zowel Israëli’s als Libanezen herinneren zich nog goed hoe Nasrallah enkele jaren geleden dreigde met het bombarderen van de ammoniaktank in de Israëlische havenstad Haifa, wat een giftige wolk zou veroorzaken. En nu is Beiroet getroffen door een vergelijkbare explosie als Hezbollah op Israël wilde uitvoeren. De wijdverspreide vernietiging die Hezbollah voor Israël voorzag, heeft in plaats daarvan Libanon verwoest, en dat alles zonder dat Israël een vinger uitstak.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.