Israëlisch diplomatiek offensief na crisis in Libanon

De crisis in Libanon heeft geleid tot nieuwe diploma­tieke initiatieven, maar het is zeer de vraag of dit zal leiden tot een oplossing voor de ongekende situatie in het land. Iran en Hezbollah hebben immers andere plannen met Libanon.

Door Yochanan Visser |

In Israël neemt de vrees toe, dat Hezbollah en Iran de enorme economische en sociale crisis in Libanon zullen gebruiken om het land volledig over te nemen.

Israëlisch diplomatiek offensief

Om te begrijpen waarom Israël bezorgd is over de situatie in Libanon, hoef je alleen maar te kijken naar de recente diplomatieke activiteiten van Israëlische topdiplomaten en militairen.

President Re’oeven Rivlin en Aviv Kochavi, de stafchef van de Israël Defense Forces (IDF), arriveerden dinsdag 16 maart in Europa om met Europese leiders te spreken over de groeiende dreiging van Iran via Hezbollah in Libanon.

Rivlin en Kochavi spraken met de Duitse president Frank Walter Steinmeier en Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. De Israëlische leiders waren ook in Frankrijk, waar ze spraken met president Emmanuel Macron.

Macron is zich terdege bewust van de situatie in Libanon en heeft maandenlang geprobeerd te bemiddelen tussen de partijen om een stabiele regering te vormen in het door crisis geteisterde land. De Franse president wekt nu echter de indruk dat hij zijn inspanningen om een oplossing te vinden heeft opgegeven.

Libanon zit al geruime tijd zonder regering en dat is vooral te wijten aan Hezbollah, die de vorming van een technocratische regering blokkeert.

Kochavi (links) en Rivlin (tweede van links) in Wenen tijdens hun Europese PR reis. (Foto: Amos Ben Gershom/TPS)

Contact met Rusland

Terwijl Rivlin en Kochavi in Duitsland waren, vloog de Israëlische minister van Buiten­landse Zaken Gabi Ashkenazi naar Moskou om hetzelfde onderwerp met zijn Russische ambt­genoot Sergei Lavrov te bespreken.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken had twee dagen eerder een hoge delegatie van Hezbollah ontvangen. Lavrov sprak met Mohammed Raad, de leider van het Hezbollah-blok in het Libanese parlement, en drong er bij hem op aan in te stemmen met de vorming van een nieuwe regering onder leiding van Sa’ad Hariri, die voorheen premier van Libanon was.

Obstructie door Hezbollah

Hezbollah houdt de vorming tegen van een techno­cratische regering onder leiding van Hariri, een soennitische moslim, omdat het de controle over Libanon niet wil verliezen.

De door Iran gesteunde terreurbeweging streeft thans naar een totale overheersing van het land, waardoor zij niet alleen een bedreiging vormt voor het Libanese volk en Israël, maar ook voor de stabiliteit in de regio.

Niet alleen het Israëlische Ministerie van Buiten­landse Zaken trekt deze conclusie, maar ook de Verenigde Naties (VN), die onlangs een uitvoerig rapport over de situatie in Libanon publiceerden.

In dit rapport wordt duidelijk gesteld dat Iran zijn destructieve rol in de regio voortzet door financiële steun te verlenen aan Hezbollah, alsmede door wapens te leveren en Hezbollah-terroristen te trainen.

Het VN-rapport beschrijft verder de situatie in Zuid-Libanon en bekritiseert Hezbollah voor de aanhou­dende schendingen van Resolutie 1701 van de Veiligheidsraad, die in 2006 een einde maakte aan de Tweede Libanonoorlog tussen Hezbollah en Israël.

De VN riepen de (niet-bestaande) Libanese regering op maatregelen te nemen die de UNIFIL-vredes­macht in staat stellen haar werk te doen. Volgens VN-secretaris-generaal Antonio Guterres hindert Hezbollah UNIFIL voortdurend bij de uitvoering van haar taken in het kader van Resolutie 1701.

De terreurorganisatie gebruikt de pseudo-milieu­beschermings­organisatie ‘Groen Zonder Grenzen’ om UNIFIL-onderzoeken naar Hezbollah’s illegale activiteiten aan de grens met Israël te blokkeren.

Israëlische functionarissen waarschuwen al jaren, dat de internationale inspanningen om Hezbollah in toom te houden, niet werken. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

De rol van Iran en Hezbollah-leider Hassan Nasrallah

Terwijl Libanon blijft afglijden naar een totale catastrofe, lijken Iran en Hezbollah alleen geïnteres­seerd in een totale overname van het land. Hezbollah-leider Hassan Nasrallah maakte dit zeer duidelijk in een recente toespraak vanuit zijn bunker.

De ware leider van Libanon uitte dreigementen aan het adres van eenieder die aandringt op hervor­mingen in Libanon en bedreigde zelfs het Libanese volk, dat reeds lang protesteert tegen de nijpende situatie in het land.

Inlichtingendiensten van de IDF geloven dat Iran en Nasrallah de situatie in Libanon verder zullen benutten om hun plan uit te voeren, om Libanon uiteindelijk om te vormen tot een basis van waaruit Israël kan worden aangevallen.

Het was dan ook geen toeval dat een aantal inlichtingen­officieren van de IDF onlangs een artikel publiceerden in de krant Yediot Achronot. In het artikel schreven de officieren dat de IDF alles weet over Nasrallah, en dat de Hezbollah-leider dit weet. Het artikel was duidelijk bedoeld als waarschuwing aan Nasrallah om niet te ver te gaan.

Israël waarschuwt Hezbollah

Gezien de situatie in Libanon en de positie van Hezbollah en Iran, is het nu gemakkelijk te begrijpen waarom Israël een diplomatiek offensief in Europa en Rusland is begonnen.

De catastrofale situatie in Libanon zou kunnen uitmonden in een scenario zoals we dat eerder in Syrië zagen. Het verschil zal zijn, dat Iran en Hezbollah Libanon op een presenteer­blaadje aangeboden krijgen, en dat is de reden waarom Rivlin, Kochavi en Ashkenazi naar Europa en Rusland zijn gereisd.

Israël dringt er bij Rusland op aan om wat in Syrië is gebeurd, niet ook in Libanon te laten gebeuren. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Beschrijving van de crisis in Libanon

Europa en Rusland moeten meer doen om het tij in Libanon te keren, en dit was waarschijnlijk een extra reden voor het Israëlische diplomatieke offensief.

Het land wordt geteisterd door een ongekende economische crisis die het best wordt beschreven door de Libanese analiste Sara el-Yafi.

Aan het begin van een interview met France 24 gaf el-Yafi een afschuwelijk beeld van de situatie in Libanon. Ze zei dat de crisis met de seconde erger wordt en dat de heersende politieke elite (lees: Hezbollah en haar bondgenoten) niets heeft gedaan om de situatie te verbeteren.

De Libanese munt, de lira, heeft 85 procent van zijn waarde verloren en de reserves van de centrale bank zijn aan het opdrogen, aldus el-Yafi. Dit maakt de noodzakelijke importen onmogelijk en dat zal de crisis alleen maar verergeren.

Tegelijkertijd is het werkloosheidscijfer gestegen van 11 naar 40 procent. De inflatie is met honderd procent gestegen en het minimuminkomen is gedaald van 400 dollar naar slechts 40 dollar per maand. Ondertussen zijn de prijzen met 300 tot 400 procent gestegen, zei ze.

El-Yafi uitte scherpe kritiek op de heersende elite omdat zij niets doet om investeringen aan te moedigen en het lot van de bevolking te verbeteren. In plaats daarvan hebben de ‘maffia warlords’, zoals de Libanese analiste het uitdrukte, het zuur­verdiende geld van de Libanese bevolking gestolen.

Vijftig procent van de Libanese bevolking leeft nu onder de armoedegrens, aldus el-Yafi, die door de heersende klasse een ‘blik kankerverwekkende wormen’ werd genoemd. De Libanese bevolking is wanhopig en wordt met het uur wanhopiger, aldus de analiste.

Amerikaans en Europees initiatief

De Amerikaanse regering staat nu in contact met de Europese Unie om de crisis in Libanon aan te pakken. Volgens de Libanese krant Nidaa al-Watan zullen de twee grootmachten maandag een virtuele vergadering op Zoom houden om het Libanese dossier te bespreken.

Op de agenda staat ook het opleggen van sancties tegen partijen die de vorming van een nieuwe regering in het land verhinderen.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.