Israëli’s hielpen na de overstromingen in Duitsland

Daniel Cohen, een foto­graaf die met Israel Today heeft samen­gewerkt, vertelde ons over zijn recente inspan­ningen in België en Duitsland om de slach­t­offers van de over­stromingen te helpen. Daarbij werd een vrouw gevonden, die al vijf dagen vermist was.

Door David Lazarus |

Daniel Cohen werkt als vrijwilliger bij Redders zonder Grenzen, een Israëlisch initiatief dat wordt gerund door vrijwilligers die reddings- en medische hulp bieden aan gebieden die ten prooi zijn gevallen aan natuurrampen.

Hier is het verhaal van Daniël:
‘We kregen het telefoontje op vrijdagavond, net voor de Sabbat. Op zondag vloog ons team naar Duitsland en België. We verspreidden ons over de Duitse dorpen langs de rivier, waar de over­stromingen erger waren en hielpen mensen naar de plaatselijke zieken­huizen te gaan. We hebben ook veel dode lichamen opgehaald en geholpen om ze naar hun familie en vrienden te brengen, zodat ze hun een fatsoenlijke begrafenis konden geven en de herinnering aan hun dierbaren konden bewaren.


We verbleven in Walporzheim, Ahrweiler en Bad Neuenahr, waar we hielpen met het opruimen van huizen, voedsel en water brachten aan de honderden mensen die niets hadden en hielpen bij veel medische behoeften. Onze teams bestaan ​​uit artsen, verpleeg­kundigen en para­medisch personeel, maar ook uit onder­steu­nende mede­werkers.


We kregen te horen dat een vrouw al 5 dagen vermist was. Niemand wist waar ze was, of zelfs haar adres, alleen het gebied waar ze woonde. Toen mensen zagen dat we uit Israël kwamen, vertelden ze ons dat ze wisten dat deze vrouw een vriendin had die in Tel Aviv woonde. Ze gaven haar naam en we konden haar telefoon­nummer vinden. We belden haar en ze gaf ons het adres van haar Duitse vriendin.

Een absolute chaos, modder en afval vulden de straten. (Foto: David Cohen)

Toen we de straat vonden waar ze woont, konden we niet in de buurt van het huis komen. De straat en de huizen waren bedekt met 3 meter water en modder. Bovendien waren de straten versperd met meubels, koelkasten, auto’s en kapotte huizen die waren weggespoeld.


Er waren ook gepantserde Duitse militaire voertuigen die de weg blokkeerden en probeerden door de straten te rijden om mensen te bereiken. Ik moest een paar keer diep ademhalen voordat ik langs de Duitse soldaten liep, maar ik was blij dat we konden samenwerken om het Duitse volk te helpen dat echt leed.


Toen we dichter bij het adres kwamen, begonnen we de naam van de vrouw te schreeuwen. Toen ze ons eindelijk hoorde, keek ze uit het raam op de bovenste verdieping. Ze zat al 5 dagen zonder eten, elektriciteit en heel weinig drinkwater. Ze huilde toen ze ons zag. We belden haar vriendin uit Tel Aviv om haar te vertellen dat we haar hadden gevonden en ze huilden allebei samen.Er zijn zoveel van dit soort verhalen. Een andere man riep ons vanaf zijn dak toe: ‘Shalom, shalom. Jullie komen uit Israël. Toda!’ (‘Bedankt’ in het Hebreeuws). Hij klom naar beneden om ons een geschenk te geven. Hij had bij de VN-troepen in Zuid-Libanon gediend en was op een avond uitgenodigd voor een diner met een groep Israëlische leger­officieren. Een van hen gaf hem een officieel IDF-T-shirt. Hij gaf ons zijn kostbare geschenk om te bedanken voor het helpen van de mensen in zijn buurt.


We zijn naar veel plaatsen over de hele wereld gereisd. We waren in Sri Lanka na de tsunami, in Nepal na de aardbeving en op vele andere plaatsen. Ook hier was het voor ons een bijzondere ervaring om de mensen in België en Duitsland te helpen.’

Redders zonder grenzen

Redders Zonder Grenzen is over de hele wereld bekend. Hun doel is om de eerste eerste­hul­p­verleners te zijn op de plaats waar de natuurramp zich voordoet en om onmiddellijk te beginnen met de massale medische behandeling, waaronder het opzetten van een tijdelijk veld­hospitaal om te voorzien in de behoeften van de plaatselijke gewonden. ‘Altijd de eerste om te arriveren, de eerste om te helpen, de eerste om te redden’ is hun motto, en inderdaad, Israël staat nu bekend als de snelste hulpverlener bij internationale rampen.

Redders Zonder Grenzen werd opgericht tijdens de Tweede Intifada en reageerde dagelijks op honderden oproepen na terreur­aanvallen. Tegenwoordig bereikt deze organisatie de hele wereld om eerste medische hulp te bieden in landen die getroffen zijn door natuurrampen.

‘We zullen overal komen waar we nodig zijn, ongeacht ras, religie of nationaliteit. We geven medische hulp aan elk mens, waar ze ook zijn’, zegt Rabbi Aryeh Levy, oprichter en vader van 14 kinderen. De organisatie biedt training, onderwijs en begeleiding van lokale eerste­hulp­verleners, geeft hen permanente educatie en rust hen uit met alle medische apparatuur die ze nodig hebben, zodat ze klaar en voorbereid zijn om eerste­hulp­verleners te zijn bij elke ramp, evenals bij routine­matige medische nood­gevallen. Op dit moment staan ​​er 1.600 vrijwilligers klaar om te reageren op elke hulpvraag.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.