Israëli’s brachten ‘Hoop en Liefde’ in rouwend Miami

Zoek- en reddingsexperts van het IDF Homefront Com­mand, uitge­zonden om het puin te helpen door­zoeken van een inge­storte appar­temen­ten­toren in de buurt van Miami, hebben zondag hun werk beëindigd. Ze waren er niet in geslaagd om overlevenden te vinden.

Door Ryan Jones |

Illustratie. Israëlische en Amerikaanse reddingsteams trainen samen. (Archieffoto: David Azagury/V.S. Ambassade Tel Aviv)

Maar toen het tijd was voor hen om terug naar huis te gaan, zei de burgemeester van Miami dat de Israëli’s erin geslaagd waren om ‘hoop en liefde’ te brengen naar zowel haar stad als de buitenwijk van Surfside, Florida, waar de rampzalige toren zich bevond.

‘We zijn hier samen met onze vrienden van het Israëlische leger die in ons leven zijn gekomen, onze helden en heldinnen van de andere kant van de wereld, die hoop en liefde met zich hebben meegebracht,’ zei de burgemeester van Miami Daniella Levine Cara tijdens een afscheidsceremonie voor de IDF-troepen. ‘Ze vertrek­ken morgen, en ze zijn de laatsten van het machtige team dat is gekomen. Ze hebben ons in alles bijgestaan bij het zoeken naar en bergen van de mensen. We willen hun grote dienst aan deze gemeen­schap erkennen als ze vertrekken. Ze verlaten ons fysiek, maar blijven in ons hart.’

‘Miami-Dade County en de stad Surfside zullen nooit vergeten wat jullie hier voor ons hebben gedaan,’ vervolgde de burgemeester. Ze sloot af met het overhandigen van een ‘sleutel van de county’ aan de commandant van de Israëlische task force.

Mediabeelden toonden Amerikaanse brandweer-, reddings- en politieploegen, die in de rij stonden om de Israëli’s de hand te schudden en uit te zwaaien. Alan Cominsky, hoofd van de reddings­brigade van Miami-Dade, eerde de IDF-troepen door hen ereleden van zijn afdeling te maken.

In de stad Surfside wonen veel Joden, en een aanzien­lijk percentage van de slachtoffers van de instorting van de toren was Joods. Dat was voor het Israëlische consulaat in Miami aanleiding om onmid­de­llijk de hulp aan te bieden van de zeer ervaren zoek- en reddings­ploegen van het IDF Homefront Command. Levine Cara zei dat ze niet aarzelde om op het aanbod in te gaan.

Maar uiteindelijk slaagden zelfs Israëls vermaarde experts er niet in om overlevenden uit de puinhopen te halen, en alle 121 mensen die als vermist waren opgegeven moesten als dood worden beschouwd (bij het ter perse gaan waren 90 slachtoffers positief geïdentificeerd).

Toch waren Amerikanen in het hele land ontroerd door de Israëlische inspanning. De commandant van het IDF-team, kolonel Golan Vach, woonde de shiva (rouw) bijeen­komsten bij voor enkele van de Joodse slacht­offers, van wie zijn troepen de stoffelijke resten hadden geborgen.

Mensen of lichamen?
En in een bijzonder opmerkelijk incident, ging kolonel Vach verbaal in discussie met een CNN verslaggever over hoe de overledenen op de juiste manier te respecteren.

‘We hebben nog wat mensen gevonden,’ zei de Israëlische commandant tegen de verslaggever.

‘Jullie hebben meer lichamen gevonden,’ probeerde de CNN journalist te corrigeren.

Maar kolonel Vach schoot onmiddellijk terug: ‘We hebben mensen gevonden, helaas waren ze niet in leven.’

Het verschil tussen de manier waarop deze twee mannen over de overledenen spraken, ontging de Amerikanen niet. Op sociale media prezen zij kolonel Vach voor zijn ‘diepgaande’ respect en empathie. ‘De menselijkheid en professionaliteit van de Israëlische commandant is hartverwarmend in een zee van vernietiging en tragedie,’ schreef een commentator.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.