Israël zet de PA op zijn plaats

Als zij terreur steunt, heeft de Palestijnse Autoriteit haar bestaansreden geschonden, waarschuwt Jeruzalem.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Palestijnen, vredesonderhandelingen
Minister van Financiën Bezalel Smotrich zegt dat als de Palestijnse Autoriteit wil blijven bestaan met hulp van Israël, zij zich moet gedragen als een vriend en niet als een vijand Foto: Yonatan Sindel / Flash90

De nieuwe regering van Israël heeft zondag aangegeven dat de Palestijnse Autoriteit niet veel langer zal bestaan als zij haar verplichtingen niet begint na te komen.

Waarom dit van belang is: De internationale gemeenschap houdt vol dat de ineenstorting van de Palestijnse Autoriteit schadelijk zou zijn voor het vredesproces en dat het de regio in chaos en geweld zou storten.

Israëls nieuwe regering draait dit argument om:

 • De Palestijnse Autoriteit heeft meer dan 25 jaar de tijd gehad om zich te bewijzen.

Maar in die tijd is er het volgende gebeurd:

 • Het geweld tegen Israël is toegenomen
 • In de Palestijnse media en samenleving wordt veelvuldig opgeroepen tot anti-Israël hetze.
 • Terroristische groeperingen als Hamas zijn zo zwaar bewapend dat ze nu volwaardige militairen zijn.
 • De Palestijnse Autoriteit is zo hopeloos corrupt dat zij economisch niet op eigen benen kan staan, ook al zou zij dat willen.

Achtergrond: De Palestijnse Autoriteit (PA) werd in 1995 opgericht in het kader van de vredesakkoorden van Oslo. Deze tussentijdse overeenkomst had twee belangrijke doelstellingen:

 1. Het instellen van de mechanismen van een functionerende staat; en
 2. Terroristisch geweld tegen Israël en de Joden indammen.

De Palestijnse Autoriteit (PA) werd opgericht op basis van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), maar was in werkelijkheid slechts een dunne façade die PLO-leider Yasser Arafat de internationale legitimiteit en invloed verschafte waarnaar hij hunkerde.

 • In de jaren zeventig en tachtig was de PLO van Arafat de belangrijkste terroristische organisatie ter wereld, vergelijkbaar met wat Al Qaida in de jaren 2000 zou worden.
 • Na de omvorming tot de Palestijnse Autoriteit is het Palestijnse Nationale Handvest nooit gewijzigd, ondanks een uitvoerige presentatie in aanwezigheid van Bill Clinton, en voorziet het nog steeds in de vernietiging van Israël.
 • Arafat vertelde de Arabische media na de ondertekening van de Oslo-akkoorden dat dit alles deel uitmaakte van zijn “stappenplan” dat uiteindelijk zou leiden tot de vernietiging van Israël.
 • In 1998 herhaalde hij tegenover de Egyptische media dat de vredesakkoorden niets meer waren dan een list die uiteindelijk zou leiden tot de ondergang van Israël.

Het pad van Arafat is de afgelopen 18 jaar trouw gevolgd door zijn beschermeling en opvolger Mahmoud Abbas.

 • Abbas heeft in het openbaar een meer verfijnde houding dan Arafat, waardoor veel westerse stemmen hem als “gematigd” bestempelen.
 • Maar onder Abbas is de ophitsing tegen Israël in de Palestijnse Autoriteit alleen maar toegenomen.

Genoeg is genoeg

Israël stemde ermee in dat de PLO de Palestijnse Autoriteit zou worden en de plaatselijke Arabische bevolking zou besturen op voorwaarde dat de PLO ophield met het aanzetten tot anti-Israël opruiing, het terroristische geweld beteugelde en alle onwettig bewapende militante groeperingen ontwapende.

Bovendien moet zij de Palestijnse bevolking leren vreedzaam samen te leven met Israël.

De Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich zei dat het tijd was om de Palestijnse Autoriteit eindelijk ter verantwoording te roepen, omdat zij deze verplichtingen lange tijd niet is nagekomen. Hij zei dit zondag tijdens de kabinetsvergadering in Jeruzalem:

“De Palestijnse Autoriteit moet beslissen of zij wil blijven bestaan, en zo ja, dan moet zij zorgen voor de behoeften van haar Arabische burgers in Judea en Samaria en ophouden zich met terreur bezig te houden. Of het wil niet blijven bestaan en keert liever terug naar de situatie waarin het Israëls vijand is.”

Als de Palestijnse Autoriteit liever een vijand is, zoals zij de afgelopen twee decennia heeft bewezen, dan moet Israël haar ook als zodanig behandelen, benadrukte Smotrich. Hij voegde eraan toe:

“Zolang de Palestijnse Autoriteit terreur steunt en een vijand is, waarom zou ik haar helpen te bestaan? Mijn enige belang bij haar bestaan is als zij handelen opereren binnen het kader van de bestaande overeenkomsten… en zorgt voor haar burgers en terreur tegengaat en samenwerkt met de Israëlische veiligheidsdiensten, dan is de Palestijnse Autoriteit een autoriteit waarmee men een diepgaande relatie kan hebben.”

De opmerkingen kwamen toen Smotrich een besluit ondertekende waarbij 139 miljoen shekels (ongeveer 35 miljoen euro) aan belastinginkomsten voor de Palestijnse Autoriteit worden ingehouden en het geld in plaats daarvan wordt overgemaakt aan Israëlische slachtoffers van Palestijns terrorisme.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox