Israël wil tegen 2050 voldoen aan Klimaatakkoord

Israël wil binnen 30 jaar gaan voldoen aan het Klimaat­akkoord van Parijs door bijna alle privé-auto’s van de weg halen, van hernieuw­bare energie­bronnen zijn primaire energie­bron maken en de uitstoot van broei­kas­gas­sen met maar liefst 80 procent verminderen.

Door Redactie Israel Today |

Gevolg gevend aan zijn deelname aan het Akkoord van Parijs over klimaat­veran­dering heeft Israël een 16 pagina’s tellende routekaart opgesteld met de titel ‘Een bloeiende economie in een duurzaam milieu’. Het plan is deze week op een economisch forum gepresenteerd en zal tegen het einde van de maand worden vertaald en voorgelegd aan de Verenigde Naties.

Premier Benjamin Netanyahu heeft afgelopen weekeinde Israël verplicht tot een ‘succesvolle overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie tegen 2050’.

Een stap die Israël direct neemt is de introductie van meer elektrische bussen in grote stedelijke gebieden. (Foto: Hadas Parush/Flash90)

De drie belangrijkste manieren om dit te bereiken zijn:

  1. Het verminderen van de uitstoot, veroorzaakt door het produceren van elektriciteit;
  2. Nieuwe gebouwen energie­neutraal maken, wat betekent dat deze gebruik maken van isolatie, warmte­pompen, zonne­panelen en andere methoden om meer energie te produceren dan ze verbruiken;
  3. En als grootste: een eind maken aan vervoer met particuliere voertuigen.

Alle auto’s van de weg halen is een grote uitdaging. Het openbaar vervoer in Israël is goed, maar het komt niet in de buurt van wat het zou moeten zijn om veel mensen ervan te overtuigen hun auto’s op te geven.

Een eerdere poging om elektrische auto’s in Israël te introdu­ceren mislukte, nadat de Israëli’s zich reali­seerden dat het geen geld zou besparen, en in feite het zelfs duurder kan zijn dan rijden op gas. (Foto: Roni Schutzer/Flash90)

Ambitieuze plannen om steden te bouwen die rekening houden met verkeer zouden helpen. Maar het aanpas­sen van bestaande steden, vooral drukke oude steden als Jeruzalem en Tzfat (Safet), om die geschikt te maken voor verkeer, zal op zijn zachtst gezegd moeilijk zijn.

Wat de Israëli’s kunnen verwachten is dat er meer dichte stedelijke bebouwing komt en dat zelfs nog meer groene gebieden niet bebouwd mogen worden. Met andere woorden, meer ‘omhoog’ bouwen en minder ‘buiten’ bouwen. Een gevolg hiervan zijn waarschijnlijk nog kleinere appartementen in een land waar de meeste mensen al wonen in voor Westerlingen zeer krappe woonruimten.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.