Israël vernietigt Hamas te midden van internationale woede en scepsis

“We zijn getuige van een enorme toename in desinformatie van Hamas, rechtstreeks doorgespeeld naar zijn aanhangers in de Verenigde Staten.

Door Israel Kasnett | | Onderwerpen: Hamas, Gazastrook
Soldaten van de IDF vechten tegen Hamas in de Gazastrook, 3 maart 2024. Foto: IDF

De Amerikaanse president Joe Biden bevestigde donderdag in zijn State of the Union-toespraak opnieuw zijn engagement om de Israëlische gijzelaars thuis te brengen. Hij besteedde 90 seconden aan het steunen van Israël en het beschuldigen van Hamas voor de gruweldaden van 7 oktober en de oorlog die daarop volgde.

“Israël heeft het recht om achter Hamas aan te gaan,” zei Biden.

Hij wijdde echter een groot deel van het Midden-Oosten deel van de toespraak aan de Palestijnen. Hij besteedde twee keer zoveel tijd, ongeveer 180 seconden, aan de Palestijnen die “gebombardeerd” of “verdreven” worden en de noodzaak van een tweestatenoplossing.

Hij maakte geen melding van de honderdduizenden Israëli’s die onder vuur liggen en de tienduizenden die ontheemd zijn als gevolg van de voortdurende aanvallen van Hamas en Hezbollah.

Biden kondigde ook aan dat het Amerikaanse leger een “tijdelijk dok” zou opzetten voor de kust van Gaza om de binnenkomst van humanitaire hulp te vergemakkelijken.

“Het Witte Huis is echt aan het einde van zijn Latijn,” zei Richard Goldberg, senior adviseur bij de in Washington gevestigde Foundation for Defence of Democracies.

“We kunnen onze eigen grens niet beveiligen, maar we kunnen wel een haven in Gaza bouwen. Ons leger kan niet worden gebruikt om de Verenigde Staten te verdedigen, de afschrikking tegen onze vijanden te herstellen, sancties af te dwingen of Amerikaanse gijzelaars te redden – maar het kan wel worden gebruikt om een haven in Gaza te bouwen,” vervolgde hij.

Israël heeft duidelijk gemaakt dat het “geen grenzen” stelt aan hulpleveranties aan de Gazastrook. “Het is triest dat het Witte Huis dit gebruikt voor zijn basisbeleid,” zei hij.

“We zijn getuige van een enorme toename van desinformatie van Hamas die rechtstreeks wordt doorgespeeld naar zijn aanhangers in de Verenigde Staten, die vervolgens politieke druk uitoefenen op het Witte Huis, dat zwicht voor die druk,” zei hij.

“De Hamas-VN machinerie produceert beweringen en de media doen ze af als feiten,” zei hij. “De praatjes, die ze willen, gaan over een ‘hulpcrisis’, ‘honger’, ‘staakt-het-vuren’ en meer. Hooggeplaatste functionarissen zoals Samantha Powers, die in het verleden tegen Israël tekeer zijn gegaan, zetten graag de naam van USAID onder deze beweringen. Bronnen worden niet langer geverifieerd.”

Voorwaarts duwen

Terwijl Israël onder druk staat om humanitaire hulp te verlenen aan de Palestijnen, zet het zijn oorlog tegen Hamas voort en probeert het gijzelaars vrij te krijgen die door de terreurgroep worden vastgehouden. Israël heeft de steun van verschillende Westerse landen waarvan de regeringsleiders, zoals Biden zei, hebben erkend dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen en Hamas te vernietigen.

Maar tegelijkertijd gaan er steeds meer stemmen op voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en veel van Israëls vrienden en vijanden betwijfelen of Israël in staat is om de militaire capaciteiten van Hamas te vernietigen.

Jacob Olidort, onderzoeksdirecteur van het Gemunder Center for Defense & Strategy bij JINSA, vertelde JNS dat scepsis over de militaire operatie van Israël om Hamas uit te schakelen “voorbijgaat aan de onwrikbare inzet van Israël, niet alleen om de terroristen en hun infrastructuur in Gaza uit te schakelen in het licht van de gruwelen van 7 oktober, maar ook om langverwachte deradicaliseringsinspanningen te starten” met betrekking tot zowel Hamas als de Palestijnse Autoriteit.

Olidort merkte op dat de scepsis “ook te maken kan hebben met de inspanningen van de VS tegen Islamitische Staat en Al-Qaeda, en het feit dat cellen van beide groepen nog steeds bestaan in delen van het Midden-Oosten en over de hele wereld”.

Hamas verschilt echter volledig van deze groepen, zei hij.

“Hamas is ideologisch niet zo sterk als deze twee groepen, heeft een beperkte slagkracht en heeft vooral kunnen overleven omdat het gesteund wordt door verschillende regionale spelers – met name Iran, Qatar en Turkije, die hier allemaal voor veroordeeld zijn – en omdat het zich verschuilt achter onschuldige burgers,” zei hij.

Olidort steunde de inspanningen van Israël om Hamas te ontbinden en in plaats daarvan een regeringsentiteit op te richten die geen terrorisme steunt.

Dit is niet alleen belangrijk voor het herstel van Israëls gevoel van veiligheid, maar ook voor de mensen in Gaza, die nu na 18 jaar eindelijk de kans hebben om zich te bevrijden van dit wrede regime en er een regeringsvorm voor in de plaats te krijgen die hen beschermt, zei hij.

Existentiële bedreiging

Voormalig Israëlisch nationaal veiligheidsadviseur Meir Ben-Shabbat vertelde JNS dat scepsis over het vermogen van Israël om Hamas te vernietigen “voortkomt uit het feit dat dit een complexe taak is die over een lange periode en onder moeilijke omstandigheden plaatsvindt: politieke druk, wettelijke beperkingen en humanitaire uitdagingen”.

Ben-Shabbat legde uit dat Israël “geen compromissen kan sluiten als het gaat om het volledig bereiken van de doelen die het voor deze oorlog heeft gedefinieerd, omdat elk verzuim om dit te doen Israël zou kunnen blootstellen aan een existentiële dreiging van zijn vijanden.”

“De resultaten van de oorlog zijn het enige dat dit kan voorkomen,” zei hij. “De afschrikking die op 7 oktober is ingestort, zal niet worden hersteld als kan worden aangevoerd dat Israël zijn doelen niet heeft bereikt.”

Hij wees erop dat regionale en internationale actoren in de gaten houden wat er gebeurt en dat hun positie en gedrag ten opzichte van Israël zal worden beïnvloed door de uitkomst in Gaza.

Geen goede opties

Toen hem werd gevraagd naar een realistisch plan dat Israël zou kunnen uitvoeren de dag nadat Hamas was verpletterd, zei Ben-Shabbat dat hij geloofde dat er “geen goede opties” waren.

Hij wees erop dat Hamas al 17 jaar het onderwijssysteem en alle andere staats- en civiele instellingen controleert.

“De jongeren van Gaza, die de helft van de bevolking uitmaken, werden geboren in de realiteit van Hamas, werden opgevoed met haar ideeën en absorbeerden ze in scholen, moskeeën, op pleinen en via haar media,” zei hij. “De jonge terroristen die vandaag tegen ons vechten, zijn de kinderen die hun tijd doorbrachten in zomerkampen van Hamas.”

In tegenstelling tot wat sommigen in het Westen geloven, heeft Hamas de bevolking niet “gekaapt”, maar eerder brede politieke steun en ruggensteun verworven onder het Gazaanse Palestijnse publiek, dat in het verleden op Hamas heeft gestemd en waarschijnlijk opnieuw op Hamas zou stemmen, zei Ben-Shabbat.

Opiniepeilingen van de afgelopen jaren tonen inderdaad aan dat Palestijnen in zowel de Gazastrook als op de Westelijke Jordaanoever Hamas en de “gewapende strijd” tegen Israël sterk blijven steunen.

Daarom, aldus Ben-Shabbat, “zou een organisatie die niet samenwerkt met Hamas door een groot deel van het Palestijnse publiek als illegitiem worden beschouwd”.

“Het gevaar op dit moment is dat, bij gebrek aan een redelijk alternatief, Israël gedwongen zal worden om te kiezen voor een oplossing die gedefinieerd wordt als ‘het minste kwaad’, een oplossing die vandaag misschien niets met Hamas te maken heeft, maar binnen korte tijd een proxy voor Hamas zal worden,” zei hij.

Tegen deze achtergrond moet Israël ervoor zorgen dat de demilitarisering van de Gazastrook en de vrijheid van handelen van het Israëlische leger in de enclave een basisvoorwaarde is voor elke toekomstige regeling.

Israël moet elk initiatief vermijden dat dit in gevaar brengt, oppassen voor het scenario van een “marionettenregering” en niet vertrouwen op buitenlandse overeenkomsten of toezichtmechanismen, zei hij.

Israël tegen de wereld

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdag tegen soldaten tijdens een IDF diploma-uitreiking: “Er is internationale druk, en die wordt steeds sterker… We moeten ons samen verzetten tegen de pogingen om de oorlog te beëindigen. We moeten samen de wanhopige poging verwerpen om de IDF de schuld te geven van de misdaden van Hamas.”

Netanyahu zei dat Israël tegen Hamas vocht “om ons eigen bestaan veilig te stellen. Terwijl we onszelf verdedigen, verdedigen we ook de meest heilige waarden van de vrije wereld en de menselijke samenleving als geheel.”

Olidort wees erop dat Israël niet alleen wordt geconfronteerd met uitdagingen en bedreigingen in Gaza, maar ook in zes andere gebieden: Israël, Libanon, Syrië, Jemen, Iran en in de internationale politieke en juridische arena.

“Israël heeft geen andere keuze dan een definitieve en ondubbelzinnige overwinning te behalen,” zei hij. “We vechten niet alleen voor ons fysieke bestaan en onze veiligheid, maar ook voor de waarheid.”

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox