Israël ‘verbijsterd’ door Amerikaans falen in Afghanistan

 

Door Redactie Israel Today |

Israëlische functionarissen hebben in het openbaar weinig gezegd over de chaotische Amerikaanse terugtrekking uit Afghanistan en de daarmee gepaard gaande overname van het land door de Taliban. Maar achter gesloten deuren spreken Israëlische leiders hun grote bezorgdheid uit.

‘Israël is voorzichtig om de kritiek niet openbaar te maken, maar in privé­gesprekken hebben hoge ambte­naren hun verbazing geuit over het falen van de Ameri­kaanse inlich­tingen­dienst in Afghanistan,’ meldde het Israëlische nieuwsportaal Walla!

De grootste les van Afghanistan voor de gemiddelde Israëli is dat de Joodse Staat niet kan rekenen op buitenlandse mogendheden, zelfs niet op een echte vriend als de Verenigde Staten, om zijn veiligheid te garanderen, en zeker niet zijn toekomst.

‘Voor Israël betekent het debacle dat wij nog sterker vasthouden aan het feit dat wij, en wij alleen, ons leven op het spel zetten voor de verdediging van dit land – zelfs terwijl we onze allianties met onze vitale bond­genoten smeden en koesteren, en met niemand meer dan met de Verenigde Staten,’ schreef Times of Israel-redacteur David Horowitz. ‘We vragen niet en mogen niet vragen aan Amerikaanse of andere strijdkrachten om hun leven voor ons te riskeren, en we durven niet te vertrouwen op een ander land of bond­genoot­schap om ons te bescher­men tegen onze vijanden.’

Premier Naftali Bennett zal volgende week een bezoek brengen aan de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis. Hoewel beiden onge­twijfeld het debat over de situatie in Afghanistan van de agenda willen houden wanneer zij de pers ontmoeten, zullen veel verslag­gevers dit onge­twijfeld als hun eerste vraag stellen.


Israël moet sterk genoeg zijn om zich zelf te verdedigen.
En ik kan dit bewijzen met slechts één woord: AFGHANISTAN

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.