Israël telt nu 9,39 miljoen inwoners, 6,94 miljoen Joden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor Rosh Hashanah 5782 een aantal gegevens gepu­bli­ceerd over de bevol­king van Israël. Die wordt nu geschat op 9,391 miljoen. Verwacht wordt dat de bevolking eind 2024 10 miljoen zal bedragen, eind 2048 15 miljoen en eind 2065 20 miljoen.

Door Redactie Israeltoday.nl |

Volgens cijfers van het Jewish Agency, leven er wereld­wijd rond de 15,2 miljoen Joden (wat slechts 0,002% van de wereldbevolking is). Daarvan wonen er 8,3 miljoen buiten Israël, waarvan rond de 6 miljoen in de Verenigde Staten. Grote Joodse bevolkingsgroepen wonen verder in Frankrijk (446.000), Canada (393.000), Groot-Brittannië (292.000), Argentinië (175.000), Rusland (150.000), Duitsland en Australië (elk 118.000). Nederland telt volgens het Jewish Agency 30.000 Joodse inwoners.

Er is een voort­durende verschuiving van de Joodse bevolking richting Israël merkbaar. Dit zal in de toekomst gevolgen hebben voor de Joodse iden­titeit en de Israëlische samenleving. De naleving van bepaalde religieuze wetten kan ook veranderen, rekening houdend met de meerderheid van de Joodse bevolking van het land.

Israël telt ongeveer 6,943 miljoen Joodse inwoners (74% van de totale bevolking, en 45% van het wereld Joden­dom), ongeveer 1,982 miljoen Arabische inwoners (21%) en ongeveer 466.000 andere inwoners, waar­onder niet-Arabische christenen en aan­han­gers van andere religies (5%). Bij deze cijfers gaat het om burgers, permanente bewoners en bewoners van Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria.

De bevolking van Israël is in de 11,5 maanden sinds de vorige Rosh Hashanah met ongeveer 146.000 mensen toegenomen, een bevolkings­groei van 1,6%. Er werden ongeveer 172.000 baby’s geboren in Israël. In totaal stierven ongeveer 48.000 mensen, waarvan ongeveer 5.800 aan Covid-19. Ongeveer 22.000 mensen kwamen het land binnen als immi­grant, van wie ongeveer 20.000 nieuwe immi­gran­ten waren.

Bronnen: UwI, INN, INN.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.