Israël roept de VS op tot een “geloofwaardige militaire dreiging” aan het adres van Iran

Het alternatief is ofwel een Israëlische aanval ofwel een Iran met kernwapens, zei de minister van Buitenlandse Zaken.

Door Jewish News Syndicate (JNS) | | Onderwerpen: Verenigde Staten, Iran
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken (links) en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen op het ministerie in Jeruzalem op 30 januari j.l. Foto: Yonatan Sindel/Flash90

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen heeft Washington dinsdag opgeroepen stappen te ondernemen om Teheran ervan te overtuigen dat de VS niet bluft over de mogelijkheid om geweld te gebruiken.

“Als de Verenigde Staten niet onmiddellijk een geloofwaardige militaire dreiging uiten, zal Israël aanvallen of zal Iran een kernwapen hebben, wat wij onder geen beding zullen toestaan,” zei de minister van Buitenlandse Zaken.

Cohen maakte de opmerkingen tijdens een evenement in Jeruzalem, georganiseerd door de Conferentie van voorzitters van grote Joodse organisaties.

De Iraanse dreiging is tweeledig, als opkomende nucleaire macht en als “de grootste sponsor van het wereldwijde terrorisme”, zei hij.

“Iran is de grootste uitdaging voor Israël. Ze zijn voortdurend op zoek naar een kernwapen… en ze proberen voortdurend militaire dreigingen tegen Israël op te bouwen, vooral aan onze noordgrens, in de vorm van terreurgroepen zoals Hezbollah,” zei Cohen.

De Iraanse nucleaire dreiging is een zeer tijdgevoelige kwestie, vervolgde hij. “Iran staat op de rand van 90 procent verrijking [van uranium]; daarom moet er onmiddellijk actie worden ondernomen,” zei hij.

De minister zei dat de huidige Israëlische regering bereid is “alle beschikbare middelen te gebruiken om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft”.

Hij voegde er echter aan toe dat een hard anti-Iraans beleid van de Verenigde Staten een militaire escalatie zou kunnen voorkomen.

De Amerikaanse ambassadeur in Israël Thomas Nides vertelde de Conferentie van Presidenten op maandag dat “Israël kan en moet doen wat nodig is om met Iran af te rekenen”.

“Zoals president [Joe] Biden eerder heeft gezegd, zullen wij niet werkeloos toezien terwijl Iran een kernwapen verkrijgt,” voegde Nides eraan toe.

De Abraham-akkoorden

Cohen vervolgde zijn opmerkingen met een toelichting op het belang van de Abraham-akkoorden voor de Israëlische strategie.

“Deze akkoorden hebben de stabiliteit in onze regio vergroot, ze hebben onze bevolking welvaart gebracht, en bovenal hebben ze ons geholpen een coalitie tegen Iran op te bouwen,” zei hij. De minister zei dat hij een vredesakkoord met Soedan beschouwt als de volgende cruciale stap in de ontwikkeling van de anti-Iran alliantie. Hij zei dat, aangezien Iran Soedan gebruikt als tussenstation voor wapenleveranties aan terroristische groeperingen in Judea en Samaria, het normaliseren van de betrekkingen met Khartoem een belangrijk diplomatiek doel is.

De minister zei dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zich volledig op deze taak toelegt. “Ik geloof dat we in de nabije toekomst vrede kunnen hebben met Soedan. Wij werken zeer nauw samen met onze Amerikaanse vrienden om nog dit jaar een overeenkomst te ondertekenen,” voegde hij eraan toe.

De wereldwijde dreiging van Iran

Iran vormt eerder een universele dan een regionale bedreiging, zei Cohen. “Als Iran kernwapens heeft, is dat niet alleen een bedreiging voor Israël, maar voor de hele wereld.”

De groeiende relatie van Teheran met Moskou, zei hij, heeft de Europese en Amerikaanse bondgenoten van Israël gedwongen de wereldwijde aard van de Iraanse dreiging te erkennen. “Iraanse wapens doden vrije burgers van Europa in Oekraïne,” vervolgde Cohen. “Nu zien de Europeanen dat de Iraanse dreiging dichter bij hen komt.”

De minister legde uit dat deze nieuwe realiteit volgens hem de Europese en Amerikaanse partners van Israël zal dwingen tot een vijandiger houding tegenover het Iraanse regime.

Nides zei in zijn opmerkingen op maandag inderdaad dat “de Iraniërs drones leveren aan Rusland … er is geen kans dat we terugkeren naar de onderhandelingstafel.”

Cohen zei verder dat de nieuwe nauwe banden van Iran met Rusland het vermogen van Israël hebben aangetast om de agressie van de Islamitische Republiek effectief in te dammen.

“Israël wordt gedwongen om met het partnerschap tussen Iran en Rusland om te gaan, wat vanuit ons oogpunt zeer zorgwekkend is,” zei de minister, waarbij hij opmerkte dat Moskou “een belangrijke speler in onze omgeving” is en dit feit het vermogen van Israël beperkt om de groeiende Russisch-Iraanse as adequaat te controleren.

Deze beperking onderstreept hoe belangrijk het is dat “de VS en Europa wakker worden voor de Iraanse dreiging”, zei Cohen.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox