Israël richt Academie voor Gebarentaal op

De oprichting van de Academie voor Gebarentaal is op initiatief van de minister van Cultuur en Sport, Hili Tropper, ter goedkeuring aan de regering voorgelegd als een van de initiatieven die de minister steunt in verband met de bevordering van gelijkheid van personen met handicaps.

Door Yossi Aloni |

Zoals elke taal is gebarentaal een levende en zich ontwikkelende taal. Het heeft regels en kan nieuwe interpretaties met zich meebrengen; er is een grote gemeenschap die het gebruikt en er is behoefte aan in het Hebreeuws, Arabisch, Jiddisch en Ladino. De Israëlische gebarentaal deelt een lange geschiedenis met de Staat Israël. Gebaren­taal­sprekers ontwikkelden Israëlische gebarentalen naast het opbouwen van de Staat en het bijeenbrengen van Joden uit de diaspora. Israëlische gebaren­talen verbinden de doven­gemeen­schap in Israël met elkaar, ongeacht hun nationaliteit of sector.

De academie zal zich bezighouden met onderzoek, documentatie en de ontwikkeling van Israëlische gebarentalen op het gebied van registratie, spelling, grammatica, woordenschat en expressie, maar ook met rredigeren, speciale woordenboeken en het promoten van het gebruik van gebarentaal in Israël.

Vergelijkbare academies zijn over de hele wereld opgericht, en Israël heeft besloten om dit voorbeeld te volgen naar aanleiding van veel verzoeken van de lokale gemeenschap van doven en slechthorenden. Gebarentaal is een unieke taal, en hij varieert afhankelijk van de taal die in het betreffende land wordt gesproken.

De families van mensen die doof of slechthorend zijn moeten ook de gebarentaal beheersen. Het leren van gebarentaal vormt de basis waarop een dove persoon zich waardig kan integreren in de Israëlische samenleving.

Minister van Cultuur en Sport, Hili Tropper, zei: ‘De Staat Israël heeft de verantwoordelijkheid om grote en belangrijke stappen te zetten, die gelijkheid, integratie en toegankelijkheid voor mensen met een handicap mogelijk maken. Ik probeer deze waarden op alle gebieden van het ministerie te bevorderen en er een praktische toepassing aan te geven in de wereld van cultuur en sport in Israël. De oprichting van de Academie voor Gebarentaal is een belangrijke stap die de emancipatie en gelijkheid van de slechthorende gemeenschap in Israël mogelijk zal maken’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.