Israël presenteert zich op de Expo 2020 in Dubai

Voor het eerst in de geschiedenis zal de Staat Israël zich presenteren op een toon­aan­gevende beurs in een Arabisch land, met brede dele­gaties van haar kennis­centra, gericht op samen­werking met andere landen in het Midden Oosten.

Door Redactie Israel Today |

De Israëlische Minister van Toerisme, Yoel Razvozov, zal Israël met trots vertegenwoordigen op de Expo 2020 in Dubai. (Foto: Gili Yaari/Flash90)

De Israëlische minister van Toerisme, Yoel Razvozov, opende donderdag het Israëlische paviljoen op de toon­aan­gevende Expo 2020 in Dubai. Verwacht wordt dat de komende periode van zes maanden, zo’n 15 miljoen bezoekers de ver­tegen­woordi­ging van de Joodse Staat in Dubai zullen bezoeken.

Tijdens zijn verblijf in de VAE zal de minister ook veel invloed­rijke politieke en hoog­geplaatste vertegen­woordigers van de toeristische sector ontmoeten, waaronder ook zijn collega’s vanuit de Emiraten.

Minister Razvozov zal de samen­werking op een aantal gebieden ter sprake brengen, waaronder investeringen, toerisme en de marketing van regionale vakantie­pakketten, vooral voor toeristen uit de oostelijke staten. Functionarissen van het ministerie zullen ook een reeks gesprekken voeren met vertegen­woordigers van lucht­vaart­maat­schappijen, inzake het openen van nieuwe en het uitbreiden van bestaande lucht­routes van en naar Israël.

Het is de eerste keer dat de Staat Israël een nationaal paviljoen heeft op een evenement van deze omvang in een Arabisch land. Expo Dubai is het op twee na grootste inter­nationale evenement ter wereld, waaraan 191 landen gedurende een periode van zes maanden deelnemen. Er worden zo’n 25 miljoen bezoekers verwacht, de meesten uit de Golfstaten.

Israël werd al in 2018 uitgenodigd om deel te nemen aan het evenement, nog voordat werd besloten om officiële betrekkingen met Arabische landen aan te knopen. Het Israëlische paviljoen werd opgezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken met deelneming van 17 verschillende ministeries, het Joods Nationaal Fonds en de Israëlische elektriciteitsmaatschappij.

Het Israëlische paviljoen zal naar verwachting dagelijkse ontmoe­tingen organiseren, waaronder een verschei­den­heid aan zakelijke evenementen, seminars en zakelijke bijeen­komsten op het gebied van onder meer intelligent vervoer, landbouw, water, financiën, genees­kunde, wetenschap, kunstmatige intelligentie, gezondheid, cyber­bescherming, hernieuwbare energie, toerisme, duur­zaamheid en sociale economie. Tientallen handels­delegaties uit Israël en de hele wereld zullen naar verwachting het paviljoen bezoeken en zakelijke besprekingen voeren.

Het Israëlische paviljoen heeft als thema ‘Never Stop Dreaming, Creating, Improving and Innovating’ (Stop nooit met Dromen, Creëren, Verbeteren, en Innoveren), en draagt de titel ‘To Tomorrow’ (Op naar Morgen), in een Hebreeuws en Arabisch logo.
Het ontwerp van het logo (door AVS Creative) is geïn­spi­reerd op de woestijn­duinen, die zowel in Israël als in de Golfstaten te vinden zijn. Het paviljoen, dat een open ruimte vormt en geen barrières heeft, staat voor openheid en gast­vrij­heid. Dit alles weer­spiegelt het idee dat de kracht van morgen gelegen is in samen­werken, en dat het creëren van een betere toekomst voor de mensheid binnen handbereik ligt als we onze krachten bundelen.
Het tweede thema, ‘Kansen, Mobiliteit en Duur­zaam­heid’, biedt Israël de mogelijk­heid zijn capaciteiten te tonen op uiteen­lopende gebieden zoals landbouw, cyber­veiligheid, medische apparatuur, water­techno­logieën en meer.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.