Israël mobiliseert om Arabische burgers te beschermen

De regering-Bennett heeft gezworen eindelijk de versprei­ding van wapens en het welig tierende geweld in de Arabische sector aan te pakken. Maar wegens jaren­lange kennelijke verwaarlozing hebben weinigen nog vertrouwen in of respect voor de politie.

Door Arthur Schwartzman |

Een recent incident bracht aan het licht waarom bij het publiek het respect voor de rechts­hand­having zo laag is.
Vier mensen werden afgelopen zaterdag gearres­teerd nadat zij naar verluidt hadden ingebroken in een café in de Arabische stad Kfar Qassem en politie­agenten en een vrijwilliger aanvielen die ter plaatse kwamen. Tijdens de arrestatie ontstond een confrontatie, waarbij tientallen mensen de politie aanvielen. De verdachten van de aanval waren leden van de Islamitische Beweging, die probeerden te verhinderen dat agenten de eerste verdachte arresteerden die in het café rellen had veroorzaakt. Inwoners van Kfar Qassem die bij het incident aanwezig waren, beweerden echter dat het ging om twee mensen die betrokken waren bij de oorspron­kelijke aanval en die tijdens de arrestatie werden overmeesterd.

Dit incident veroorzaakte veel ophef online, en links en rechts doken memes op, waarin de politie belachelijk werd gemaakt omdat zij machte­loos stond in de Arabische sector.

Israëli’s hebben de neiging om te klagen over de wets­dienaren, die als taak hebben het publiek te bescher­men. De gemiddelde Israëli toont weinig respect voor de politie, omdat het alge­mene gevoel op straat is dat de politie te veel doet om de gezags­getrouwe bevolking lastig te vallen en geen aandacht schenkt aan degenen die echt moeten worden vervolgd.

Veel frustratie komt ook uit de Arabische sector zelf, aangezien er in de dorpen minder politie is en meer geweld, en illegale wapens er welig tieren.

Het Knessetlid Mansour Abbas, vice-voorzitter van de zuidelijke afdeling van de Islamitische Beweging, voorzitter van de speciale commissie voor de Arabische samenleving, en voorzitter van de Ra’am partij, vertelde aan Radio 103FM over het recente incident: ‘Er is bijna niets gedaan om misdaad en geweld in de Arabische samen­leving aan te pakken. Er is tien jaar lang in de schaduw van de Netanyahu regering niets gedaan, en vandaag plukken we de vruchten van verwaarlozing.’
Later voegde hij eraan toe: ‘Er is geen plaats voor geweld tegen de politie. Integen­deel, wij roepen alle burgers van het land op om de wet en de orde te hand­haven, en ik werk dagelijks aan de verbetering van de samen­werking tussen de politie en de Arabische bevolking.’

In het licht van dit alles heeft de regering het voorstel goedgekeurd van de onder­minister van Binnen­landse Veilig­heid om de criminaliteit in de Arabische sector te bestrijden. Zij zal wetgeving bevorderen om minimum­straffen vast te stellen voor het bezit van en de handel in wapens.
Tijdens de eerste vergadering van de ministerraad zei premier Naftali Bennett: ‘Het probleem is jaren­lang onder­drukt en verwaar­loosd, en zo heeft het nu monster­lijke proporties aange­nomen. De staat mobiliseert zich om de Arabische burgers te beschermen – maar het zal tijd kosten.’

In de Arabische gemeenschap klonken gemengde reacties als antwoord op het besluit van de ministers om het IDF en de Israëlische veilig­heids­dienst (Shin Bet) te betrekken bij de bestrij­ding van criminaliteit in de sector. Aan de ene kant waar­schuwen maat­schappelijke organisaties dat dit een racistische zet is, die inbreuk zou kunnen maken op de rechten van burgers. Aan de andere kant zeggen sommigen dat ‘alle maatregelen moeten worden genomen’ gezien de nood­situatie die is ontstaan. Daar tussenin zitten wanhopige burgers die geloven dat het huidige plan, net als zijn voor­gangers, er niet in zal slagen veran­de­ringen teweeg te brengen.

De recente aanval op de politieagenten heeft de kop (meme) doen ontstaan: ‘De Arabische sector begint een operatie om wapens van de politie in beslag te nemen.’ Hoe dwaas en grappig het ook mag klinken, het weer­spiegelt de lage achting die de Israëli’s hebben voor de wets­hand­having. Natuurlijk heeft de Arabische sector een hekel aan de mannen in uniform, of ze nu blauw of groen zijn, voornamelijk om nationa­listische redenen. Niettemin is iedereen het erover eens dat er iets moet gebeuren. Zal dit de juiste stap zijn? Zullen de Arabieren eindelijk een gevoel van veilig­heid krijgen? Zullen de Joden uiteindelijk weer vertrouwen krijgen in de ‘blauwen’? Alleen de tijd zal het leren.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.