Israël herstelt ‘oude vriendschap’ met Marokko

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid was woensdag in Marokko voor een historisch staatsbezoek, waarbij de twee naties officieel de betrekkingen herstelden na een twee decennia durende stilte.

Door Redactie Israel Today |

Afbeelding: Jonge Israëli draagt de Marokkaanse vlag terwijl hij op een reuzenvlag van de stad Jeruzalem loopt. (Foto: Kobi Gideon/GPO)

Marokko was een van de Arabische landen die de Abraham Akkoorden ondertekenden, op initiatief van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Het bezoek van Lapid was het eerste Israëlische bezoek op hoog niveau aan Marokko sinds het land eind vorig jaar tot de akkoorden toetrad.

Israël en Marokko hebben nog steeds geen volledige diplomatieke betrekkingen. Lapid was in de hoofdstad Rabat om een Israëlisch verbinding­sbureau te vestigen en aanwezig te zijn bij de onder­tekening van verschei­dene samen­werkings­akkoorden. Maar ambtenaren verwachten een uitwisseling van ambas­sades in de zeer nabije toekomst. Zie: Krijgt de Koning van Marokko een zetel op Jeruzalem’s Tempelberg?

Voor de bij dit verhaal behorende Twitter video, zie www.israeltoday.co.il/read/israel-restores-ancient-friendship-with-morocco/. Ik weet niet hoe ik die moet embedden.

In feite hebben de twee landen gedurende het grootste deel van het moderne bestaan van de Staat Israël af en toe een relatie gehad. Maar die banden werden verbro­ken in 2003, op het hoogte­punt van de Tweede Intifada (of Palestijnse terroristische opstand).

De reden voor de huidige nauwe band tussen Marokko en Israël vandaag de dag is de zeer lange geschiedenis van het West-Afrikaanse koninkrijk met het Joodse volk. Marokko herbergt nog steeds een zeer gezonde Joodse gemeenschap, ondanks dat een groot aantal van hen tientallen jaren geleden naar de Joodse Staat is geëmi­greerd. In Israël zijn momenteel ongeveer een miljoen mensen van Marok­kaans-Joodse afkomst, van wie velen regelmatig naar Marokko reizen om familie te bezoeken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde koning Mohammed V de Joodse bevolking van zijn land door aan het Franse Vichy-regime en zijn nazi-overheersers te vertellen dat er in zijn koninkrijk ‘geen Joodse burgers, geen moslim burgers zijn, ze zijn allemaal Marokkaans’.

Lapid bezocht woensdag het graf van koning Mohammed V en vertelde zijn gastheren: ‘Deze oude vrede en vriend­schap wordt hersteld door mensen die historische geschillen herover­wegen en herde­finiëren.’

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken citeerde vervolgens de beroemde 12e eeuwse Joodse wijsgeer Moshe ben Maimon, ook bekend als Maimonides of met zijn acroniem Rambam, die een tijd in Marokko woonde:

‘Elke toestand kan worden veranderd van goed in kwaad en van kwaad in goed als hij – de persoon – daartoe besluit. De werke­lijkheid ligt niet vast. De werke­lijk­heid is een keuze die we maken. Te veel jaren hebben wij anderen de weg van de oorlog laten kiezen. Vandaag nemen we het lot in eigen handen en kiezen we de weg van de vrede. Vandaag kiezen we het pad dat Maimonides heeft uitgestippeld.’


Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.