Israël, een land van onbegrensde wonderen

Shalom Chaverim, beste vrienden,

Door Aviel Schneider |

Zeg eens eerlijk, wie van u is tevreden met zijn opvatting over Israël? Hoe komt het toch dat de hele wereld zich zo druk maakt over Israël? Is Israël nu een last, een vloek of een zegen? Is het de verwarring over het onver­klaar­bare verschijn­sel, dat een verstrooid volk na twee­duizend jaar weer naar zijn vader­land terug­keert? Is het louter toeval, het noodlot, of is het toch de vervul­ling van beloftes uit een eeuwen­oud Boek, of is het allemaal een politiek spel? Bent u blij met de weder­geboorte van Israël, of bent u teleur­gesteld in Israël omdat u had gehoopt dat het volk heiliger zou zijn?

Elk mens maakt zijn eigen voorstel­ling over de dingen in zijn leven, over zijn buren, de politiek, het geloof, God en Israël. Maar wat nu als er iets is wat niet aan de voor­stel­lingen beant­woordt? Als verwach­tingen niet uitkomen, leidt dat vaak tot teleur­stelling en desillusie. De een vindt Israël niet geestelijk genoeg of te arrogant. De ander vindt Israël juist te Bijbels en te rechts. En dan heb je ook nog de mensen die vinden dat Israël een hinder­paal is voor de vrede in het Midden-Oosten. Boven­dien vinden heel wat christenen dat Joden blind zijn omdat ze Jezus niet als de Bijbelse Messias herkennen. Weer anderen begrijpen het begrip ‘Israël’ niet.

En toch krijgt een ministaatje als Israël meer aandacht dan welk ander land ook. Grote naties krijgen vaak minder aandacht in de media dan Israël. De vijftien miljoen Joden maken 0,2 % uit van de hele wereld­bevolking. Daarvan wonen bijna zeven miljoen Joden in het land Israël, samen met nog eens twee miljoen niet-Joden. Israël is vandaag een feit, net als het Israël waar de Bijbel over gaat. Ook toen had Israël vijanden, en net als toen kunnen Israëls vijanden het volk dat God voor eeuwig het land Kanaän beloofde niet uitstaan.

Het verhaal van Israël, zoals in de Bijbel staat beschre­ven, is niet anders dan verhaal van het huidige Israël. Volgens de Bijbel wil God zijn almacht via Israël laten zien. Maar Israël heeft zich vaak niets aan­getrok­ken van wat God voor ogen had, en heeft daar ook de gevolgen van moeten onder­vinden. We zien ook vandaag dat de geschiedenis zich herhaalt. En daarover schrijven wij in Israel Today vanuit ons redactiekantoor in hartje Jeruzalem. De levensloop van Israël is in de Bijbel begonnen, en het huidige Israël vervult de verwachting van de verlossing.

De bijdrage die Israël aan de mensheid levert, wordt meestal over­schaduwd door het Midden-Oosten-conflict. In de 73 jaar van zijn bestaan heeft Israël indruk op de wereld weten te maken met weten­schap­pe­lijke en techno­logische hoog­standjes en met het geloof in de God van onze vaderen. Het Joodse volk heeft altijd risico’s genomen. In Bijbelse tijden was het sowieso al riskant om in de enige ware God te geloven, dezelfde God in wie ook christenen geloven. Zonder Israëls start-up met God, meer dan drieduizend jaar geleden, zouden we elkaar hoogstwaarschijnlijk niet zijn tegengekomen, u als lezer en wij als redactie. Israël is het land van de onbe­grensde wonderen, waar weten­schap, techno­logie en geloof in God in harmonie kunnen floreren, ondanks de geestelijke spanningen.

De strandpromenade van Tel Aviv. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Israël is verre van perfect en is ook in Bijbelse tijden niet altijd een voorbeeld geweest. Om het met Jezus’ woor­den te zeggen: ‘Wie zonder zonde is, mag de eerste steen werpen!’ Als Liefde geen grote rol zou spelen, dan kan ik u verze­keren dat God de moed allang had opge­geven met Israël. Maar u kunt Israël gelukkig ook op een andere manier leren kennen, want Israël moet je voelen

En dat is precies wat wij in Jeruzalem al tientallen jaren in de praktijk brengen, met al meer dan 500 maand­bladen. Sluit je bij ons aan, want wij zijn meer dan papier en digitaal. Wij zijn mensen die in het land wonen, in de media werken, het land groen maken, bereizen en in Jeruzalem op u wachten. Laat u informeren door Israel Today en laat u verrassen door wat Israël allemaal is.

Vanavond om 20 uur Nederlandse/Duitse tijd nodig ik u uit voor een (Duitstalige) bijeenkomst via Zoom om te praten over de toekomst van Israël na het tijdperk Netanyahu. Om vanavond met ons mee te doen, hoef je alleen maar HIER te klikken.

Ik zie u dan!