‘Israël bereidt aanval op Iran voor als bespreking faalt’

Volgens berichten bereidt Israël zich voor op een aanval op de Iraanse nucleaire faciliteiten, in geval dat de onder­hande­lingen over het opnieuw toe­treden tot het kern­wapen­akkoord JCPOA mislukken. De Verenigde Staten denken terug aan Afghanistan, en wachten liever af.

Door Rachel Avraham |

Afbeelding: Een gevechtvliegtuig gaat van start tijdens de internationale trainingsoefening op de lucht­macht­basis Ovda, Zuid-Israël, 24 oktober 2021. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Volgens recente rapporten heeft het Israëlische defensie-establish­ment opgemerkt dat de Islamitische Republiek Iran probeert om hun lucht­verde­digings­systemen te verbeteren in gebieden die het Israëlische leger heeft aangevallen. Deze rapporten beweren dat Iran een reeks grond-lucht­raketten aan het ontwikkelen is in Syrië, Libanon, Irak, en andere locaties, in een poging om Israëlische vlieg­tuigen neer te halen die Iran en zijn bond­genoten als doelwit hebben.

Deze berichten komen een paar dagen nadat werd gemeld dat Israël doelen in Syrië, die verbonden zijn met Hezbollah, heeft aangevallen. Dit kwam nadat de Russische president Vladimir Poetin had gezegd dat hij Israëlische aanvallen op Iraanse doelen in Syrië niet zou storen. Volgens deze berichten trof Israël maandag­ochtend vroeg nog eens drie doelen in Syrië. Er moet echter aan worden toegevoegd dat tijdens een recente Israëlische luchtaanval op Syrië, Syrische soldaten terug­schoten met een raket­afweer­systeem van Iraanse makelij.

Oorlogsvoering met drones
Dr. Seth Frantzman, een expert op het gebied van oorlogs­voering met drones, heeft onlangs een boek gepubliceerd met de titel Drone Wars: Pioneers, Killing Machines and Artificial Intelligence. Hij merkte in een recent artikel in de Jerusalem Post op dat de Islamitische Republiek Iran en haar handlangers ook drones hebben gebruikt om de Staat Israël aan te vallen:
‘In februari 2018 vloog een Iraanse drone vanaf de basis T-4 bij Palmyra het Israëlische luchtruim binnen. Israël schoot hem neer.
In mei 2021 vloog een andere Iraanse drone, meegebracht uit Irak, het Israëlische luchtruim binnen, en werd neergehaald.
In augustus 2019 trof Israël een Hezbollah killer drone-team dat opereerde in de buurt van de grens met de Golanhoogten.’
Andere meldingen verifiëren dat de Israëlische regering een toegenomen gebruik van Iraanse drones gericht op Israël door Hezbollah, Hamas en anderen heeft opgemerkt.

De Iraanse politieke theoreticus Dr. Reza Parchizadeh verklaarde in een interview met Israel Today: ‘De reden voor het Iraanse regime om de lucht­verdedi­ging van Syrië te versterken is dat het antici­peert op een over­donde­rende Israëlische invasie van Irans nucleaire faciliteiten binnenkort. Het regime weet dat zodra de scherts­vertoning van de besprekingen in Wenen om de nucleaire deal van 2015 nieuw leven in te blazen voorbij is en er geen ruimte meer is om met de kwestie te spelen, het zich zal moeten verschansen en de laatste spurt naar de kernbom zal moeten maken. De ‘rekwisieten’ in Syrië worden opge­trokken om zoveel mogelijk Israëlische vliegtuigen uit te schakelen voordat ze hun doelen in Iran bereiken.’

Sirwan Mansouri, een Koerdische journalist gevestigd in het Midden-Oosten, sloot zich daarbij aan in een interview met Israel Today: ‘Er wordt gezegd dat Israëlische functio­narissen klaar staan om de nucleaire faciliteiten van Iran aan te vallen in geval van mislukking van de onder­hande­lingen en ze hebben er zelfs een budget voor vastgesteld. De besprekingen om opnieuw toe te treden tot het JCPOA bereiken een dood punt en Iran probeert tijd te verspillen om de benodigde tijd voor het maken van een kernbom te verkorten. Hoewel het Westen en vooral de VS dit feit kennen, geven zij er de voorkeur aan het probleem door onder­hande­lingen op te lossen. Maar voor Israël ligt de zaak heel anders.’

Israël is meer dan de VS bereid op te treden om een nucleair Iran te stoppen. Naast dit feit, vertelde Mansouri dat de Islamitische Republiek Iran ideologisch toege­daan is aan de vernietiging van Israël: ‘Iran heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat het van plan is Israël met alle mogelijke middelen aan te vallen. Iran heeft echter niet de macht op de grond of in de lucht om Israël te verslaan, dus hebben ze de afgelopen decennia gewerkt aan een nieuwe mogelijkheid: cyber­aanvallen en raket­systemen. Iran heeft zijn raketbereik vergroot en heeft nieuwe radar­capaciteiten verworven.’

Volgens Mansouri heeft Iran een raket­netwerk­systeem opgezet in gebieden die worden gecon­troleerd door hun bondgenoten in Libanon, Syrië en zelfs Libië ‘om Israël aan te vallen in tijden van gevaar. Israël weet dat Iran op weg is om een atoombom te maken en het Westen weet dat ook, maar zij zijn verder van Iran verwijderd dan dat Israël, dus de echte dreiging gaat uit naar Israël. Iran heeft ook zijn drones versterkt, die als zelf­moord­systeem functioneren. Als er een oorlog uitbreekt, kan Iran duizenden raketten en drones op Israël afvuren. Hoewel de meeste zullen worden vernietigd door de Iron Dome, zullen er intense psycho­logische gevolgen zijn voor de Israëlische burgers.’

Mansouri beweert dat het Westen de wil mist om oorlog te voeren tegen het Iraanse regime en dat zowel de Islamitische Republiek als Israël dit weten: ‘Dus blijft er denk ik maar één manier over en dat is dat Israël de nucleaire faciliteiten van Iran hard moet raken voordat dit land de atoombom bereikt, zodat het Irans vermogen om een kern­wapen te maken voorgoed vernietigt. Tegelijker­tijd moet Israël zijn verde­digings­systeem tegen de Iraanse raketten versterken en moderne technologie, zoals de F-35 straal­jagers, gebruiken om het Iraanse radar­systeem uit te schakelen en om op laser gebaseerde verde­digings­systemen te gebruiken tegen zijn raketten.’

Voordelen benutten
Mansouri benadrukte echter, dat Israël in een eventuele oorlog wel degelijk een aantal voordelen heeft. Hij stelde dat Israël in het kielzog van de Abraham Akkoorden gebruik kan maken van het luchtruim van zijn Arabische bond­genoten, die ideo­logische vijanden van Iran zijn, om Iran aan te vallen.

Volgens Mansouri is het voor Israël ook mogelijk om gebruik te maken van oppositie­groepen binnen Iran, die ‘de macht van het Iraanse regime kunnen verzwakken om normaal te handelen en zijn ultieme macht te gebruiken.’
Bijvoorbeeld, binnen Iran hebben Zuid-Azerbeidzjanen, Koerden, Baloch, en Ahwaz allemaal grieven tegen de Islamitische Republiek Iran en zij hebben actieve oppositie­groepen, waarvan sommige zich willen afscheiden van Iran en hun eigen soevereine naties willen stichten, vrij van de Perzische hegemonie. Van twee van deze groepen, de Koerden en de Azerbeid­zjanen, is bekend dat zij bevriend zijn met Israël en graag zullen helpen in de strijd tegen het regime van de moellahs.

Er zijn ook veel liberale Perzen die streven naar een democratisch regime ter vervanging van de Islamitische Republiek, alsmede enkele Perzische nationalisten die graag zouden zien dat de zoon van de voormalige Sjah weer aan de macht komt. Sommigen van hen zouden ook graag Israël willen helpen.

Tot slot verklaarde Mansouri: ‘Ik denk dat als er een oorlog uitbreekt en Israël de nucleaire faciliteiten en militaire bases van Iran zal aanvallen met gebruik­making van zijn volle kracht, de ontevre­denheid van de mensen in het land kan leiden tot een regime­wisseling. De Sjah van Iran was in het verleden een goede vriend van Israël. Zo kan het ook nu weer gaan. Iran en Israël hoeven geen vijanden te zijn. Als Israël het Iraanse volk bevrijdt van dit regime, dan zullen veel Iraniërs dankbaar zijn en hen helpen.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.