Is gedwongen vaccinatie in Israël juist?

‘Door middel van bureaucratie, die dictatorialer is dan welke wet dan ook, hopen voorstanders van het vaccin het aan iedereen op te leggen,’ beschuldigt het voormalige Knessetlid Moshe Feiglin op zijn website. ‘De mens is soeverein over zijn lichaam.’

Door Arthur Schwartzman |

Voor velen betekent de komst van het nieuwe Covid-19 vaccin het licht aan het einde van een donkere tunnel. Voor anderen betekent het vaccin, of liever de regel­geving aangaande het vaccin, een bedreiging van burgerlijke vrijheden. Zal Israël het vaccin verplicht stellen? En als het dat doet, hoe zal dat de maatschappij beïnvloeden?

Reden voor bezorgdheid?
De pandemie begon niet zo lang geleden en we hebben al een goedgekeurd vaccin in handen. Volgens ‘Welcome Trust’ in Londen, een stichting die zich bezighoudt met onderzoek, kost het normaal gesproken zo’n tien jaar om een vaccin te ontwikkelen. De eerste fase kost tussen de twee en vijf jaar, gevolgd door een preklinische ontwikkeling van twee jaar. Dan een klinische ontwikkeling die uit drie fasen bestaat: ongeveer vijf jaar. Het testen of het vaccin aan de regels voldoet, één à twee jaar. En tenslotte de productie en levering.

Het is een onwaarschijnlijk duur proces met grote belangen, met de druk van politiek en media, kritiek van de medisch/wetenschappelijke gemeenschap en verstikkende economische belangen.

Gegeven dit alles zou het als een verrassing moeten komen dat we op de een of andere manier al duizenden doses Covid-19 vaccin in handen hebben. Mensen zijn begrijpelijkerwijs voorzichtig, zo niet argwanend.

Pfizer gaat prat op een succespercentage voor haar product van 90% en zij claimt het eerste Messenger-RNA (mRNA) vaccin op de markt te hebben. Terwijl op het moment dat ik dit schrijf, Pfizer nog aan de Food and Drug Administration (FDA) moet bewijzen dat er geen korte termijn bijwerkingen optreden bij gebruik, is het ook nog niet bekend of er lange termijn gezond­heids­problemen optreden bij patiënten.

Als er iets misgaat zullen producenten niet ver­ant­woor­delijk gehouden kunnen worden, omdat de Amerikaanse wet produ­centen beschermt tegen beschul­digingen van ontwerp-fouten, zo lang ze kunnen bewijzen dat het vaccin deugdelijk werd geproduceerd en voorzien was van adequate waar­schuwings­labels.

Evenals de VS heeft Israël een compen­satie­programma voor letsel door vaccinatie. De reden hiervoor is dat in het verleden producenten miljoenen betaalden in honderden rechtzaken wegens letsel door vaccins, die hen afschrikten om meer vaccins te maken. De overheid besloot in te grijpen, in een poging om onderzoek en ontwikkeling van vaccins te stimuleren. Op die manier ontlastten ze de procenten van al te veel verantwoordelijkheid.

Premier Benjamin Netanyahu opent een coronavirus vaccinatiecentrum in Tel Aviv. Zullen Israëli’s verplicht worden er heen te gaan? (Foto: Marc Israel Sellem/POOL)

In een recente peiling, uitgevoerd door Channel 13, stemt 23% van de Israëli’s in met inenting, 26% zou nog verschillende maanden willen wachten, 20% wacht tot anderen eerst zijn geprikt en 22% zou het medicijn domweg weigeren.

Beperkingen voor niet-gevaccineerden?
Het Ministerie van Gezondheid wordt niet blij van deze cijfers. In een meeting met het epidemisch behandel­team onderzocht zij de mogelijkheid een wet in te voeren die het publiek zou verplichten gevaccineerd te worden tegen Covid-19. Ondertussen bereidt zij een programma voor van procedurele en wettelijke stimulansen voor het publiek dat ervoor kiest ingeënt te worden.

Onder de mogelijke beperkingen die opgelegd zouden kunnen worden aan hen die het vaccin weigeren:
♦ Zij krijgen geen certificaat voor bewegingsvrijheid, in het bijzonder vliegen naar het buitenland;
♦ Zij worden verplicht in quarantaine te gaan bij terugkeer uit het buitenland;
♦ Zij hebben geen toegang tot bioscopen of andere culturele instellingen;
♦ Zij hebben geen toegang tot hotels;
♦ Zij mogen geen gebruik maken van sportscholen en mogen geen sportevenementen bijwonen.

Bijkomende restricties die als doel hebben weigeraars te demoraliseren, worden overwogen.

Velen die erop tegen zijn het vaccin te nemen, of tenminste in de eerste fasen van gebruik, zijn bezorgd omtrent hun rechten en vrijheden, in het bijzonder hun recht om ‘nee’ te zeggen. Zij liggen onder vuur. Deze vermeende aanval op persoonlijke vrijheden is niet hetgevolg van een besluit maar meer het gevolg van bureaucratische manoeuvres, die ontworpen zijn om het de levens van weigeraars, hetzij op gewetens­gronden, hetzij op religieuze gronden, erg moeilijk te maken.

Personeelsleden van ziekenhuizen zullen als eersten het Pfizer vaccin ontvangen, waarschijnlijk gedurende de volgende 10 dagen. En hen zal waarschijnlijk geen keus geboden worden. Foto: Miriam Alster/Flash90).

Een kwestie van vrijheid
Moshe Feiglin, hoofd van de ‘Israel Tomorrow’ beweging en voorstander van het ‘Common Sense Model’ schreef op zijn website over de ethische implicaties van zulke manoeuvres:
Onnodig te zeggen dat ieder gezond persoon die nog enig besef van menselijke vrijheid heeft en baas is over zijn lichaam, heel goed begrijpt dat dit zo niet kan. De mens is baas over zijn lichaam (behalve in het geval van suïcide) en aangezien het de Staat is toegestaan binnen te dringen in de lichamen van haar burgers gaat het snel bergafwaarts. Zelfs de aanhangers van het nieuwe vaccin begrijpen dit en weten dat een poging een vaccin bij wet op te leggen tot het tegenovergestelde resultaat leidt en de weigeraars in de kaart speelt. De voor­stan­ders weten dit en daarom gaan ze voor bureau­cratische dwang. Voor ouders die hun kinderen niet hebben laten vaccineren, zal er geen kleuter­school zijn ‘s morgens en ze zullen niet in staat zijn te werken en een inkomen te verdienen, enzovoorts, enzovoorts. Dus door middel van bureaucratie, die dictatorialer is dan welke wet dan ook, willen de voorstanders het vaccin aan de hele bevolking opleggen.

In Israël zeggen we ‘speel niet met gezondheid’, wat betekent dat als het over zaken aangaande ons welzijn gaat dit zeer serieus genomen moet worden. Daar ben ik het hartgrondig mee eens. Onze gezondheid is niet iets om mee te spotten, maar de trends die ons vanaf het begin van de pandemie hebben gevolgd zijn in toene­mende mate alarmerend:
♦ het verbieden van eredienst en gebed in onze synagogen en kerken;
♦ het volgen van onze mobiele telefoons;
♦ lockdowns juist tijdens Bijbelse feesten, etc.

Dit alles zogenaamd voor de veiligheid van de burgers, terwijl tegelijkertijd de politici die het ons opleggen zelf nalaten hun eigen aanbevelingen en instructies op te volgen. We kunnen met ons gezond verstand tegen Covid-19 vechten maar dit mag niet ten koste gaan van onze door God gegeven vrijheden.

‘Elke samenleving die een beetje vrijheid opgeeft voor een beetje veiligheid, verdient geen van beide en zal beide verliezen.’ – Benjamin Franklin

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.