Is de Westelijke Muur werkelijk onze heiligste plaats?

De Tempelberg is weer in Israëlische handen, maar toch blijft de aandacht gericht op de Weste­lijke Muur. Israëli’s beginnen zich af te vragen waarom Israëlische kinderen leren dat de Westelijke Muur de heiligste plaats van het Jodendom is.

Door Ryan Jones |

Afbeelding: De moderne islamitische vertelling ontkent de Joodse band met de Tempelberg, en Israël lijkt zich daarbij te hebben neergelegd. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Nadav Perry, een voormalig media­commentator en TV nieuwspresentator, heeft een debat op sociale media aangewakkerd toen hij klaagde dat Israëlische Joodse school­kinderen als onderdeel van het officiële leerplan wordt onderwezen dat de Westelijke Muur, en niet de Tempelberg, de heiligste plaats van het Jodendom is.

‘In het religieuze openbaar onderwijs dat ik kreeg (Israël heeft zowel seculiere als nationaal-religieuze openbare scholen), spraken ze over de Westelijke Muur, niet over de Tempelberg. Eerst en vooral kregen we de Westelijke Muur. De foto in de klas was van de parachutisten bij de Westelijke Muur,’ schreef Perry op Twitter, verwijzend naar de iconische foto van IDF-parachutisten die voor de Westelijke Muur staan na de bevrijding van de Oude Stad van Jeruzalem in 1967.

‘Wie spreekt over de Westelijke Muur als onze heilige plaats, doet dat omdat we zo zijn opgevoed. Zelfs op religieuze scholen,’ merkte Perry op.

Velen zien dit als een capitulatie voor de moderne islamitische vertelling, dat de Joden geen historie hebben op de Tempelberg, met andere woorden dat de Joodse Tempels, die zo centraal staan in het Bijbelse verhaal, nooit hebben bestaan.

Tot honderd jaar geleden erkende de Islam de Joodse geschiedenis op deze plaats, zoals blijkt uit de uitgave van 1925 van het reispamflet ‘A Brief Guide to al-Haram al-Sharif’, uitgegeven door de Hoge Moslimraad. In de Engelstalige gids staat over de Tempelberg dat ‘de identiteit ervan met de plaats van Salomo’s Tempel buiten kijf staat. Ook dit is de plaats, volgens wat algemeen wordt geloofd, waarop ‘David een altaar voor de Heer bouwde en brandoffers en vredeoffers bracht’.

En natuurlijk zijn er vandaag de dag nog steeds moslims die hun geschiedenis kennen en de historische band van de Joden met de Tempelberg niet ontkennen.

Moslimgeleerde Sheikh Omer Salem, gepro­moveerd aan de Al Azhar Universiteit in Caïro en auteur van het boek The Missing Peace: The Role of Religion in the Arab-Israeli Conflict, verklaarde in 2016 in een interview met een Joodse nieuwsbrief dat de Tempelberg niet alleen Joods is, maar dat de moslims hem op een dag uit eigen beweging aan de Joden zouden teruggeven.

‘De Joden kunnen vreedzaam bidden op de berg. Jullie zullen de Tempelberg krijgen, maar dat moet in fasen gebeuren. Moslims zullen instem­men met het verwij­deren van de moskee, maar het moet op initiatief van de moslims gebeuren. Als Joden het proberen te doen, zal er veel bloed­vergieten zijn. Wanneer het [de verwijdering van de moskee] zal gebeuren zal het een geschenk van Allah zijn. Hij is degene die de harten van de moslims zal doen keren,’ zei Sheikh Salem.

De echte vraag is, waarom Joodse kinderen in een Joodse Staat, die in 1967 zo blij de terugkeer van de Tempelberg in Joodse handen vierde, nog steeds wordt geleerd dat een minder belangrijke plaats, slechts een steunmuur, hun centrale plaats van aanbidding is.

In een reactie op Perry vroeg onze vriend Yehudah Glick zich ongeveer hetzelfde af, en drong erop aan dat de tijd was gekomen om deze ernstige fout recht te zetten.

‘Hele generaties zijn opgevoed met een vervormd en gemanipuleerd historisch verhaal, terwijl ze de historische waarheid de rug toekeerden,’ benadrukte Glick. ‘Het is tijd om de waarheid te vertellen.’

Voormalig Knessetlid Yehudah Glick sprak vorig jaar met lezers van Israel Today over een verscheidenheid aan onderwerpen. Een opname van dat evenement kunt u hier bekijken: Yehudah Glick over Vaccins, Verkiezingen en Israëls Goddelijke Opdracht

De Tempelberg is de afgelopen weken veel in het nieuws geweest in Israël. Enkele van de interessantere verhalen vindt u hier:
Tisha be’Av op de Tempelberg en bij de Westelijke Muur,
‘De Tempelberg moet een topprioriteit zijn voor Israël’,
Veroorzaakt Tempelberg breuk in de eenheids­regering?,
Crisis op Tempelberg toont wie echt de baas is in Israël.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.