Is de toekomst van Messiaanse gelovigen, Joods?

Onze families, vrienden, synagoge en natie bundelden hun krachten om Jezus en Messiaanse Joden uit Israël te houden, maar we waren vastbesloten om te leven als Joden die in Jezus geloven. We stichtten gemeenten en brachten de Joodse wortels van het evangelie aan het licht, door onze Joodse tradities te betrekken bij de aanbidding uit het Nieuwe Testament, de gebeden en de onderwijzingen.

Door David Lazarus |

We hebben deze vijf decennia hard gewerkt om ons volk te laten zien dat een Jood in Jezus kan geloven, dat een Jood die gelooft, nog steeds Joods is. Wij daagden de traditionele religie uit, door te weigeren om onszelf christenen te noemen en we bedachten een nieuwe Hebreeuwse term: ‘Messiaanse Joden’. Er zijn nu tienduizenden Messiaanse Joden, over de hele wereld.

Maar de tijden veranderen. Een groeiend aantal jonge volgelingen van Jezus in Israël draagt niet dezelfde passie met zich mee, om ons Joodse erfgoed te behouden. Op internetfora, op conferenties, in jeugdtijdschriften en in privégesprekken vragen veel jonge Messiaanse Joden zich af waarom wij überhaupt een Joodse uitdrukking van ons geloof in Jezus nodig hebben. Grote aantallen Messiaanse jongeren kiezen ervoor om niet te vasten op Jom Kippoer, de heiligste dag van het Jodendom. ‘Waarom zou ik op Jom Kippoer (de Grote Verzoendag) moeten vasten? Jezus heeft voor mijn zonden betaald. Jezus heeft me bevrijd!’ vertelden ze me. Ik zeg ze dat ze net zo vrij zijn om onze erfenis te eerbiedigen en samen met onze natie te vasten. Anderen betogen dat Rosh Hashana, ons nieuwjaarsfeest, eigenlijk het Bazuinenfeest in de Bijbel is. Dat is prima, maar dan doen ze niets om met Israël deze vreugdevolle traditie, die duizenden jaren teruggaat, te vieren, uit angst voor wat ze zien als zich schikken in verouderde Joodse traditie.

Dit is schokkend, want voor Messiaanse Joden was het vasten op Jom Kippoer en het vieren van de Joodse feesten in de afgelopen 40 jaar een vaststaand gegeven. Het was een van de essentiële manieren waarop wij ons geloof in het Nieuwe Testament hebben verenigd met de schoonheid en de geestelijke rijkdom van onze Joodse erfenis. Voor ons was het een manier om de verbroken banden met familie, de synagoge en het Joodse volk weer op te bouwen. Dat veel jonge Israëlische gelovigen in Jezus geen zinvolle verbinding met de Joodse traditie zien, is een merkwaardige en verontrustende ontwikkeling voor de toekomst van onze beweging.

Hier zijn enkele van de redenen waarom jonge Messiaanse gelovigen de Joodse traditie mijden.

Westelijk christendom

Veel van de buitenlandse zendelingen en kerkelijke organisaties die Messiaanse Joden in Israël steunen, hebben zeer weinig inzicht in, of waardering voor, de Joodse cultuur en traditie. De meeste christenen hebben nooit betekenisvolle ervaringen gehad met het Jodendom, en hebben een grote achterdochtige, achterhaalde bezorgdheid over ‘verjoodsing’. Toen ik in de jaren zeventig tot het geloof in Jezus kwam, leerden onze christelijke leraren ons om te breken met alles wat Joods is.

Jonge Messiaanse gelovigen zijn ook beïnvloed door de flitsende evangelische aanbiddingsstijlen en de westerse, anti-Joodse christelijke cultuur die daarmee vaak gepaard gaat. Steeds vaker geloven jonge Messiaanse gelovigen dat het nodig is om een duidelijke breuk te maken met de Joodse tradities, uit angst om onder rabbijns gezag of ‘werken van de wet’ te komen. Een recent onderzoek onder jonge Israëlische gelovigen heeft uitgewezen dat velen zichzelf nu liever gewoon Messianen noemen, in plaats van Messiaanse Joden.

Gemengde huwelijken, familie en gemeenschap

Gemengde huwelijken vormen een uitdaging voor de Messiaans-Joodse gemeenschap, vooral wanneer de kinderen van een niet-Joodse vrouw niet als Joods worden beschouwd. Hoewel het gemengde huwelijk onder de Joodse gelovigen vaak een uitdrukking is van eenheid en verzoening in Jezus, wordt er weinig nagedacht over het effect hiervan op de Joodse identiteit van de volgende generatie. Hoe ziet de toekomst van de Messiaanse gemeenschap eruit, als onze kinderen niet als Joden worden opgevoed?

Als gezinnen de schoonheid van de Joodse traditie niet samen met hun geloof in Jezus thuis vieren, zullen onze kinderen nooit de unieke bestemming begrijpen die God heeft voor Joden die in Jezus geloven. En het is waarschijnlijk dat latere generaties zich helemaal niet als Jood zullen identificeren. Als onze plaatselijke gemeenten de Joodse identiteit niet als onderdeel van ons Messiaanse geloof aanmoedigen, zullen we opgaan in de niet-Joodse wereld en blijven we een vervreemd, onherkenbaar getuigenis van de Messias van Israël.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.