LedenIs de Messias de zoon van David? (deel 1)

2000 jaar geleden waren de Joden in Galilea, in Judea en buiten Eretz Israel, het land Israël, er volledig van overtuigd dat Yeshoea (Jezus), de inspirerende rabbi-leraar en de wonderdoener, de zoon was van een man met de naam Jozef (Lukas 3:23), ‘uit het huis van David’ (Lukas 1:27; 2:4). Velen geloofden dat zijn moeder Miriam uit Nazareth was (Johannes 6:42).

Door Gershon Nerel |

 

Aan het begin van het Evangelie van Matteüs’ in het Nieuwe Testament schreef de apostel als volgt over de stamboom van Messias Yeshoea: ‘Het geslachts­register van Jezus Christus, de Zoon van, de zoon van Abraham’ (Matteüs 1:1 HSV).

In principe verwijzen alle lijsten van voorouders in de Bijbelse geschiedenissen alleen naar de vaders bij de voorouders, zonder de namen van de moeders te noemen.

De inconsistente lijn van de Messias

De eerste twee hoofdstukken in het Evangelie van Matteüs’ beschrijven een dubbele herkomst voor Messias Yeshoea. Deze beschrijving geeft een ‘combinatie’ weer van zowel de fysieke als de onnatuurlijke achtergrond van de voorouders. Namelijk dat er achter Yeshoea aardse ontstaan een Davidische afstamming bestond tot aan Jozef, ‘de man van Mirjam, uit wie geboren is Yeshoea is, die Messias wordt genoemd’ (Matteüs 1:16).

Verder specificeert Mattheus door een gedetailleerd verslag te geven ook drie reeksen van elk precies veertien generaties, van aartsvader Abraham tot Messias Yeshoea. Veertien generaties van Abraham tot koning David; plus 14 generaties van David tot de vernietiging van de eerste...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie