Is christelijk zendingswerk “terrorisme”?

De politie heropent het onderzoek naar een messiaanse dansleraar die een jonge student tot geloof in Jezus bracht.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: christenen, Messiasbelijdende Joden

Het delen van het evangelie van Jezus blijft een netelige kwestie in de moderne Joodse staat. Maar wat de zaak echt verergert en slechte gevoelens jegens Israël aanwakkert, is de manier waarop christelijke en messiaans-Joodse stemmen er vaak over berichten.

De meest negatieve uitspraken en vijandige houdingen tegenover het geloof in Jezus klinken door en er wordt een beeld geschetst van een bijna geïnstitutionaliseerde vervolging van gelovigen.

In werkelijkheid hebben de “anti-missionaire” organisaties in Israël het echter moeilijk om de autoriteiten zover te krijgen dat ze überhaupt aandacht besteden aan christelijke Messiaanse proselitisme.

Een orthodox-Joods nieuwsportaal meldt dat de Israëlische politie er pas mee instemde om een onderzoek te heropenen naar een Messiaanse dansleraar die een 14-jarig schoolmeisje zou hebben overgehaald om in Jezus te geloven, nadat zij en andere organisaties ophef hadden gemaakt op het internet.

Het is niet illegaal om in Israël het evangelie te prediken, in tegenstelling tot wat sommige bedieningen beweren. Het is echter wel illegaal om minderjarigen te bekeren of iemand een financiële prikkel te geven om van religie te veranderen. En dit geldt voor elke godsdienst, niet alleen voor het christendom.

De vraag is dus of deze messiaanse danslerares rechtstreeks probeerde haar leerling te bekeren, of dat zij slechts openlijk sprak over haar geloof en haar messiaanse zelfbeeld. Die grens is moeilijk te trekken en daarom vermijden de autoriteiten dergelijke gevallen meestal.

Naar verwachting zullen de heropende onderzoeken worden begraven en stilletjes worden afgesloten nadat ze zijn overgedragen aan het openbaar ministerie.

Dit ondanks hartstochtelijke openbare pleidooien van anti-zendingsgroepen als Or L’Achim (Licht voor de Broeders) en Btsalmo (In Zijn Beeld).

“We zullen deze zaak niet opgeven totdat de zendeling in staat van beschuldiging is gesteld,” benadrukte Or L’Achim in een verklaring.

De uitvoerend directeur van Btsalmo vertelde aan The Jewish Voice dat “de strijd tegen de [christelijke] missie een prioriteit moet zijn voor de Israëlische politie en moet worden behandeld als terrorisme. Het is een stil en heimelijk terrorisme, maar wel een waarin tientallen miljoenen shekels worden geïnvesteerd.”

Een meer volwassen, effectieve reactie vinden

Het is gemakkelijk voor gelovigen om boos te worden over opmerkingen als die van de leider van Btsalmo. Maar ze moeten in een historische context worden gezien.

Duizenden jaren lang heeft het christendom gepredikt dat God de Joden had verlaten, en de kerk heeft, zowel alleen als via christelijke monarchieën, geprobeerd het Joodse volk uit te roeien, hetzij door hen onder druk te zetten zich te bekeren, hetzij door hen onder dwang tot het christendom te bekeren.

Veel religieuze Joden zien moderne zendingsinitiatieven, die door de westerse kerken voor miljoenen dollars worden gefinancierd, als een voortzetting van deze eeuwenoude pogingen om het Joodse volk geestelijk te vernietigen.

Boos worden op hen zal hun visie niet veranderen.

Door dat te doen, zal het anti-Joodse sentiment onder christenen alleen maar toenemen.

De feiten op een rijtje zetten

De realiteit in Israël vandaag de dag is dat gelovigen – of het nu Messiasbelijdende Joden zijn zoals veel van mijn collega’s of niet-Joodse christenen zoals ik – niet worden vervolgd.

Incidentele vooroordelen? Zeker. Maar wie worstelt daar niet mee in de een of andere vorm?

Maar de bewering dat Israël geïnstitutionaliseerde discriminatie toepast tegen gelovigen in Jezus, of hen zelfs onderdrukt, is gewoonweg onjuist.

Helaas maken veel gelovigen dergelijke insinuaties, waarbij zij Israël impliciet en misschien zelfs onbedoeld gelijkstellen met landen als Iran en China.

Onlangs introduceerde een orthodox-Joods lid van de huidige regering een voorstel dat bestaande anti-zendingswetten zou uitbreiden door online Hebreeuws-talige video’s over Jezus te verbieden, omdat ze onbedoeld toegankelijk zouden kunnen zijn voor minderjarigen.

Christelijke en messiaanse gemeenschappen waren in opstand gekomen. En ze schudden kerken over de hele wereld wakker.

Vergeten in de opwinding was het feit dat hetzelfde wetsvoorstel al tientallen jaren keer op keer werd voorgesteld zonder dat iemand, zelfs de opsteller ervan, verwachtte dat het ooit wet zou worden.

Het wijdverspreide christelijke ongenoegen, waar de anti-Israëlische internationale mainstream media gretig gebruik van maakten, dwong premier Benjamin Netanyahu tot een publieke verklaring waarin hij de christelijke wereld verzekerde dat noch zijn, noch enige andere Israëlische regering ooit antichristelijke wetgeving zou aannemen.

Helaas zijn, net als in de afgelopen eeuwen, christenen zelf vaak het belangrijkste obstakel dat Joden ervan weerhoudt hun Messias te zien.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox