Irans ‘doomsday-klok’ voor Israël gestopt met werken

In 2017 plaatste Iran een enorme digitale klok op het Palestinaplein in Teheran, die de dagen aftelt tot de vernietiging van Israël, die gepland staat voor het jaar 2040. Deze week ging die klok op zwart, berichtte de Journalist Assad Hanna. Is dit profetisch?

Door Redactie Israel Today |

De digitale aftelling toonde het aantal resterende dagen tot de ondergang van de Joodse Staat. Dit was gebaseerd op een ‘profetie’ uit 2015 van de Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei, dat over 25 jaar (tegen het jaar 2040), Israël niet meer zou bestaan.

­

Het betrof niet alleen de doomsday-klok. Verkeers­lichten, openbaar vervoer, tele­commu­nicatie, alles is telkens urenlang donker geworden. Veel bedrijven kunnen onder de huidige omstan­dig­heden gewoon­weg niet functioneren.

Het hele land Iran heeft de afgelopen week te kampen gehad met verlammende stroom­tekorten. De voor­naamste reden hiervoor is een verstik­kende zomerse hittegolf en het toegenomen gebruik van aircon­ditioning. Iran lijdt ook onder droogte, waardoor de water­kracht­centrales hun stuwmeren niet kunnen aanvullen.

De volledige elektrische infrastructuur van Iran is dringend aan moder­nisering en onder­houd toe na jaren van strenge inter­nationale sancties.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.