Irans betrokkenheid bij de Palestijnse opstand

Niet de mogelijke uitzetting van Arabische inwoners uit woningen op Joodse grond was de reden van de rellen en de strijd met Gaza, maar irritatie over de gean­nu­leerde Pales­tijnse verkie­zingen, gekaapt door isla­misten, en de Iraanse finan­ciering van Hamas.

Door Rachel Avraham |

Na de wapenstilstand die is bereikt tussen Israël en Hamas, onderzoeken verschillende commentatoren wat er achter de recente golf van geweld tijdens Operatie Bewaker van de Muren zat. In een recent webinar, georganiseerd door de Joodse Federatie van Buffalo, verkondigde de Palestijnse mensen­rechten­activist Bassem Eid het volgende: ‘Het was een enorme storm van geweld. Om welke reden kwam dit geweld naar buiten? Wat is het doel van die storm van geweld? En wat willen ze bereiken? Er zijn meer vragen dan antwoorden.’

Een andere Palestijnse bron, die sprak op voorwaarde van anonimiteit, vergeleek het recente geweld waarvan we getuige waren met de Iraanse Revolutie van 1979. Inderdaad, vlak voordat de recente uitbarsting begon, meldde Al Jazeera dat er protesten waren op de Westelijke Jordaan­oever en in Gaza, die zich uitspraken tegen de annulering van de Palestijnse verkiezingen.
Wael Days uit Hebron vertelde aan Reuters: ‘Als jonge Palestijnse burger roep ik op tot het houden van verkiezingen, en ik wil mijn recht om te kiezen, zodat ik nieuwe gezichten zal zien, jonge gezichten, en nieuwe politieke stand­punten zal zien.’ In de Palestijnse straat geloofden niet veel mensen dat het legitiem was om de verkiezingen af te gelasten omdat de Arabieren van Oost-Jeruzalem er niet bij betrokken waren.

Volgens deze bron hebben de Islamisten deze protesten gekaapt en tegen Israël gekeerd, net zoals de Islamisten protesten die gericht waren tegen het anti­demo­cratische beleid van de Sjah hebben gekaapt en die revolutie in een radicaal Islamis­tische richting hebben gestuurd. Terwijl hij de verschillen tussen een opstand en een revolutie noemde, benadrukte de bron: ‘Deze opstand begon met de hoop van het Palestijnse volk dat er verkie­zingen zouden komen die de jeugd en de hele natie een visie van hoop zouden bieden in het licht van het falen van de PA en de corruptie die welig tiert in de Palestijnse samen­leving. Maar zodra de democratische verkiezingen werden geannuleerd, kwamen de islamis­tische bewe­gingen op de proppen met oproepen tot jihad over de Tempelberg.’

Palestijnen protesteren bij de Al Aqsa Moskee in de Oude Stad van Jeruzalem. (Foto: Sliman Khader/Flash90)

De bron merkte op, dat met de ongebreidelde ophitsing over Jeruzalem geweld uitbrak, zowel in de Palestijnse als in de Israëlische Arabische samenleving: ‘De groene vlaggen, die lange tijd niet meer in dat gebied waren gezien, kwamen tot uitbarsting met die oproep tot jihad. De kaping van het leider­schap, het opvullen van het vacuüm dat de PA achterliet, was de verant­woor­de­lijk­heid van Hamas, wat het een kans gaf om Israël op een nieuwe manier uit te dagen.’

Wedstrijd tussen Fatach en Hamas
Eid sloot zich aan bij deze bron: ‘Het hele geweld in Jeruzalem begon als een wedstrijd tussen Fatach en Hamas. Wie gaat Jeruzalem verdedigen en het volk ophitsen tegen de Israeli’s? Sheikh Jarrah staat los van die golf van geweld. Het is een juridische kwestie die bijna op de tafel van het Hooggerechtshof ligt. Het is volledig buiten beeld.’

‘Fatach en Hamas gebruikten de Sheikh Jarrah-kwestie om te beweren dat Israël de inwoners van Sheikh Jarrah etnisch zuivert en dat wakkert de mensen steeds meer aan,’ voegde Eid eraan toe. ‘De Aqsa Moskee is een plaats om te bidden, niet om stenen te gooien of propaganda te maken. Waarom bemoeien de religieuze leiders zich niet met wat er in de moskee gebeurt? Als je een heilige plaats betreedt, moet je die respecteren en geen propaganda maken. Het is een politieke kwestie waarin Hamas en Fatach proberen zich op te werken.’ Op deze manier verschoof de focus weg van de Pales­tijnse verkiezingen, die net waren afgelast, en werd de volkswoede in de Pales­tijnse straat gericht op Israël.

Terwijl wat in 1979 in Iran gebeurde een revolutie was met een breed draagvlak, beweerde de bron dat wat er in de Palestijnse Autoriteit gebeurde slechts een opstand was van de onte­vreden massa, zonder een deugdelijke visie of plan voor de toekomst: ‘De mensen hebben alle hoop en visie verloren. Economisch zijn ze in paniek. Ze komen uit COVID. De extremisten geven hen de stimulansen. Ook de Arabische knesset­leden dragen verant­woor­de­lijk­heid voor wat er is gebeurd. Iedereen probeert de situatie naar zijn hand te zetten. De gewone mensen betalen hiervoor en zijn de slachtoffers van deze oorlog.’

Rellen aangewakkerd door Hamas/Iran in Umm El Fahm en andere Arabische Israëlische steden. (Foto: Roni Schutzer/Flash90)

Toch denkt deze bron nog steeds dat de Palestijnse situatie heel anders is dan de Iraanse Revolutie van 1979, ondanks enkele overeen­komsten. ‘Een revolutie heeft mensen nodig die geloof hebben in hun zaak,’ voegde de bron eraan toe. ‘In Iran versterkte het sjiitische geloof hun zaak. Mensen geloofden in Khomeini. Maar zonder de hulp van Israël zouden er geen Hamas en PA bestaan. Deze opstand was een Iraanse steek naar Israël. Ze gaven een bevel aan Hamas. Zonder de steun van een grote macht, zouden ze het niet doen. Iran is niet Mekka. Het is het sjiitische Mekka. Elke moslim zou over Al Aqsa of iets anders heiligs heen springen. Elke revolutie die slaagde was duidelijk, ze hadden ideologie en liefde voor hun land. Hier, kan het niemand iets schelen. De verkiezingen waren een schijnvertoning. De Palestijnen voelden zich opgelicht door hun eigen leiderschap.’

De Palestijnse bron benadrukte dat Abu Mazen de verkiezingen afgelastte en met een goede reden Hamas toestond een opstand te beginnen: ‘Abbas wist vanaf het begin dat hij zou verliezen. De corruptie heeft de Palestijnse hoop en dromen vernietigd. De Oost-Jeruzalemmers voelen zich verstoten van elke agenda van de PA, zelfs tijdens COVID was het Israël dat achter alle inwoners van Jeruzalem stond, inclusief de Arabische sector. Daar werd het profes­sioneel aangepakt. De mensen op de Westelijke Jordaan­oever en in Gaza lijden en kunnen niet onder de corona leven als gevolg van de lockdowns. Er is niemand om het vaccin te verdelen. De gezond­heids­zorg is niet competent. Op de Westelijke Jordaan­oever is er helemaal niets.’

Volgens de bron waren de Palestijnen niet op zoek naar een islamitisch leiderschap, maar gezien de welig tierende corruptie in de PA en het slechte leider­schap van Abu Mazen, zochten de Palestijnen naar iemand die hem kon vervangen: ‘We hebben geen echt leiderschap. Het Palestijnse volk wil niet door Hamas worden geregeerd, maar we hebben geen alternatief. Niemand staat op om te zeggen dat ik een leider ben. Wat we nu hebben is een corrupt systeem dat is opgezet door de Israëli’s en de Amerikanen en dat averechts heeft gewerkt.’

Volgens Eid wacht en verlangt het Palestijnse volk naar een verandering. Eid sprak met verschillende Gazanen, die bekenden dat ze hoopten dat Israël de status quo zou veranderen, en hij vroeg hen waarom ze geen Gazaanse lente maken, gezien het feit dat 30% van de Gazaanse jeugd de kuststrook probeert te ontvluchten. Een van de Gazanen zei hem: ‘Als de Iraanse lente zal slagen, dan zal ook een Gazaanse lente slagen.’

Miljoenen Iraanse dollars
Iran heeft miljoenen dollars in Hamas geïnvesteerd,’ voegde Eid eraan toe. ‘Sinds Hamas de Gazastrook heeft overgenomen, hebben ze geen scholen, univer­siteiten en zieken­huizen gebouwd. Ze gebruiken gewoon al hun geld voor militaire infra­structuur.
Op 12 mei, toen de Israëli’s Jeruzalemdag vierden, vuurde Hamas zes raketten af op Jeruzalem. Elk land zou hebben gereageerd. Dat was de grootste fout van de Hamas. Hierdoor betaalde Hamas bijna de hoogste prijs in de Gazastrook. De beelden die uit Gaza komen zijn net Syrië. De kuststrook werd volledig verwoest.’ Inderdaad, de doorsnee bevolking betaalde de prijs, want de islamisten zorgen er voor, dat de algemene onvrede over de annulering van de verkiezingen werd omgezet in een volledige opstand tegen Israël.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.