Iran en de Palestijnse opstand

Na de wapen­stilstand tussen Israël en Hamas dringt de vraag zich op hoe het geweld zo kon esca­leren. De Palestijnse mensenr­echten­activist Basem Eid zegt: ‘Wat was de echte aan­leiding tot de recente orkaan van geweld? Er zijn meer vragen dan ant­woorden.

Door Rachel Avraham |

Afbeelding: Worden de Arabische relschoppers
door Iran opgehitst? (Foto: Ruben Salvadori/Flash90)

Kort voor het uitbreken van de oorlogs­handelingen berichtte Al Jazeera dat er op de Westbank en in de Gazastrook een opstand zou uitbreken tegen de annulering van de PA-verkiezingen. Een jonge Palestijn uit Hebron zei tegen Reuters: ‘Ik wil verkiezingen! Ik wil nieuwe gezichten zien, jonge gezichten, nieuwe politieke standpunten.’ De verklaring van de Pales­tijnse Autoriteit (PA) dat de verkiezingen waren geannuleerd omdat de Arabieren in Oost-Jeruzalem niet mochten kiezen, werd door weinig Palestijnen geloofd.

Een ander bericht suggereerde dat islamisten de protesten hadden gekaapt en veranderd tot een anti-Israël-protest.
Een anonieme bron verwoordde het zo: ‘Het Palestijnse volk hoopte van harte dat er verkiezingen zouden komen, die alle Palestijnen en vooral de jongeren perspectief zouden bieden. Men hoopte op een nieuw leiderschap dat een einde zou maken aan de corruptie het falende beleid van de PA. Toen de verkiezingen werden geannuleerd, lieten de isla­misti­sche bewegingen zich gelden.’

Onze Palestijnse bron zei verder dat het geweld uitbrak door jongeren op te hitsen over de status van Jeruzalem: ‘Bij de oproep tot Jihad wapperden er groene vlaggen, de kleur van de islam. Die vlag­gen waren in Jeruzalem al lange tijd niet meer gezien. Hamas was verant­woor­delijk voor de kaping van de protesten. De islamisten wisten het vacuüm op te vullen dat de PA had laten ontstaan; het gaf Hamas de mogelijkheid, Israël op een nieuwe manier uit te dagen.

Het geweld in Jeruzalem begon in feite als een wedstrijd tussen Fatach (letterlijk ‘de over­winning’, de politieke partij van de PA – red.) en Hamas (let­ter­lijk ‘islamitische verzetsbeweging’ – red.). Deze wedstrijd tussen de twee Palestijnse partijen ging om de vraag: Wie verdedigt Jeruzalem en het Pales­tijnse volk tegen de Israëli’s?

De opstand had niets met de woningkwestie in het dorp Sheikh Jarrah te maken. De kwestie Sheikh-Jarrah is aangegrepen om de leugen te verspreiden dat Israël daar etnische zuivering bedreef.’

Onze anonieme bron is ervan over­tuigd dat de massale opstand tegen het Pales­tijnse leider­schap is aange­wak­kerd door Iran, dat er bewust een anti-Israël draai aan heeft gegeven. Hij zegt: ‘Het zijn gewone mensen die met hun eigen leiding onte­vreden zijn, en die onbe­wust worden aangestuurd door Iran. De mensen zijn hun hoop en perspectief kwijtgeraakt. De economie zit aan de grond. Maar niet alleen de extremisten zijn verant­woordelijk, ook de Arabische leden van de Knesset dragen verantwoording voor wat er is gebeurd. Ook zij probeerden de situatie in hun eigen voordeel om te buigen. Maar het gewone volk betaalt de prijs. Deze opstand was een Iraanse dolksteek voor Israël. Iran heeft Hamas de opdracht gegeven. Zonder steun van Iran zou Hamas niets hebben gedaan.’

Dit artikel verscheen in zijn geheel in het juli/augustusnummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.