Iraakse dominee brengt Jezus naar moslimlanden

Pastor Bashar Haddad dient vandaag in de San Jose Christian Alliance Church in Californië (Verenigde Staten). Hij is geboren in Irak, en een groot deel van zijn gemeente richt zich nog steeds op het bereiken van Moslims in zijn thuisland.

Door Ryan Jones |

Je hoort niet vaak over evangelisatie-inspanningen in de islamitische Arabische wereld. Deze schrijver was zelfs verrast toen hij de afgelopen decennia bemerkte, dat in Israël, een van de weinige plaatsen in het Midden-Oosten waar Christenen echt vrij zijn om hun geloof te uiten, maar heel weinig mensen rechtstreeks getuigenis afleggen aan hun moslim­buren. In feite vinden de meeste mensen het volstrekt onnodig om met hun islamitische landgenoten over Jezus te spreken.

Maar dominee Haddad is een van de weinigen die de islam zien als een duistere misleiding, die moet wijken voor het licht van het geloof in Christus. Daartoe matigt hij het programma ‘Zonen van Rafida’ op de Arabisch-talige Christelijke televisiezender Al Hayat.

Israel Today sprak met dominee Haddad over de status van de Arabische Christenen en de stand van evangelisatie in het islamitische Midden-Oosten.

Dominee Haddad

Een authentiek getuigenis
In Israël bestaat een groeiend debat, vooral binnen de lokale Messiasbelijdende Joodse gemeenschap, over de evangelisatie-inspanningen van Westerse Christelijke zendelingen, omdat zij een boodschap brengen die te verwesterd is en waar de meeste Israëlische Joden zich niet mee kunnen verbinden.
(Zie: ‘Americanism Among Israeli Messianic Jews (Part 1); ‘Bestaat er een Messiaans-Joodse Theologie? (Deel 1)‘; ‘Moeten Christenen het evangelie brengen tot Joden?)

Velen geloven dat de in Israël wonende-gelovigen in Jezus degenen moeten zijn die met een meer authentieke ‘lokale’ boodschap moeten evangeliseren. Dominee Haddad zei dat het in de Arabische wereld hetzelfde kan zijn, maar dat hoeft niet.
‘Ik ben het er op de een of andere manier mee eens dat het een Arabier moet zijn die Arabieren evangeliseert, maar ik zou ook willen zeggen dat het afhankelijk is van de zendeling. Als hij de cultuur echt kent en weet hoe hij met de mensen moet omgaan, kan hij zeer effectief zijn in het evangeliseren in het Midden-Oosten,’ vertelde de Iraakse predikant ons.

Een goed voorbeeld hiervan is misschien dominee Andrew White, de voormalige ”vicaris van Bagdad’, die geliefd was in Irak voordat hij werd weggejaagd door ISIS. (Zie ons interview met Andrew White uit 2017).

Hebben Moslims Jezus nodig?
‘We hebben vaak gehoord dat het ongevoelig en zelfs verkeerd is als Arabische Christenen het evangelie delen met Arabische moslims. Israëlisch-Arabische Christenen zijn vaak opener in dit opzicht, maar veel Palestijnse evangelische Christenen zijn tegen het evangeliseren van hun islamitische buren. Maar misschien zijn ze gewoon bang’?

We vroegen dominee Haddad of dit fenomeen in het hele Midden-Oosten voorkomt of alleen in het Heilige Land.
‘De belangrijkste reden waarom ze zich zouden verzetten tegen het delen van het Evangelie in de Arabische landen is dat ze bang zijn’, antwoordde hij. ‘Maar er zijn huisgemeenten in elk land, en ze geven getuigenis aan mensen die ze vertrouwen of geloven dat ze klaar zijn om het goede nieuws te horen’.
‘Het gaat allemaal om timing en het herkennen wanneer een deur is geopend’, benadrukte dominee Haddad.

‘Er is iets heel bijzonders gebeurd in Irak na de invasie onder leiding van de VS in 2003”, herinnerde hij zich. Twaalf kerken werden onmiddellijk geopend in Bagdad, en toen begonnen ze sterk te evange­liseren in andere steden. Het was Gods timing, God gebruikte het Amerikaanse leger om Zijn wil te doen.’

Kerkdienst in Mosoel, Irak. De meeste christenen ontvluchtten de stad en de omringende vlakte van Nineve, toen de stad door ISIS werd overgenomen. (Foto: EPA-EFE/Ammar Salih)

De benarde situatie van gelovigen met een moslim­-achtergrond
Veel Westerse zendelingen zijn bezig met de zogenaamde’ ‘hit and run’ evangelisatie. Maar de Arabische Christenen in het Midden-Oosten weten misschien wel beter dan de meesten, dat het brengen van iemand naar het verlossende kennen van het offer van Jezus slechts het begin is van een lang en vaak pijnlijk proces.

Wat gebeurt er met een Arabische Moslim die tot geloof in Jezus komt?
‘Ze lijken zoals alle Christenen te zijn, maar in werkelijkheid hebben ze een grote uitdaging om hun Islamitische leer en gedachten en hun cultuur te verlaten’, legt dominee Haddad uit. ‘Met deze en vele andere moeilijkheden, zoals onterfd of zelfs bedreigd worden door hun familie, kunnen ze jarenlang worstelen’.

Christendom in het Midden-Oosten is ouder dan de komst van de Arabieren
In de afgelopen jaren zijn we getuige geweest van het fascinerende fenomeen, vooral in Israël, dat lokale Christelijke gemeenschappen hun opgelegde ‘Arabische’ identiteit opgeven en zich opnieuw verbinden met hun oude Aramese en Assyrische wortels.

Lees enkele van onze eerdere artikelen over dit onderwerp, waaronder:
• ‘Assyriërs wenden zich tot Israël’,
• ‘Kerstfeest in het Aramees, gesproken in Jezus’ dagen

Dominee Haddad was het er mee eens, dat deze Christenen, inderdaad de meeste Christenen in het Midden-Oosten, ‘geen Arabieren’ zijn. Alleen degenen uit de landen van het Arabische schiereiland – zoals Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten – kunnen echt zo worden genoemd’.

Vredestichters in een land, gekenmerkt door geweld
Het Midden-Oosten is betrokken bij een groot aantal gewelddadige conflicten. En in de meeste gevallen is de ene of de andere interpretatie van de Islam de reden voor het ontstaan van deze conflicten.

Hoe passen lokale christenen in dit plaatje, welke rol spelen zij bij het vinden van oplossingen voor de conflicten in het Midden-Oosten en bij het brengen van vrede aan de volkeren?
‘We moeten handelen zoals de Bijbel zegt, we moeten zout en licht zijn,’ zei dominee Haddad. ‘Christenen staan bekend om hun loyaliteit, eerlijkheid en vrede, dat heb ik in Irak altijd gehoord. De mensen daar vertrouwen Christenen, en ze zeggen dat christenen altijd van anderen houden en weigeren te haten’.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.