Immunoloog uit kritiek op Israëls Ministerie van Volksgezondheid

Een open brief van een vooraanstaand immunoloog met zware aantijgingen tegen de regering, waarin uiteen gezet wordt hoe het huidige Israëlische gezondheidssysteem het vertrouwen van het publiek heeft ondermijnd en miljarden heeft verspild.

Door David Schishkoff | | Onderwerpen: Israel, corona, Knesset
Foto: Pixabay

Professor Ehud (Udi) Qimron is bepaald niet gelukkig met de manier waarop de Israëlische regering de COVID-pandemie aanpakt, en hij windt er geen doekjes om.

Je kunt hem zeker geen COVID-ontkenner noemen, want hij is een vooraanstaand deskundige aan een van Israëls meest prestigieuze instellingen voor medisch onderzoek, op het meest relevante kennisgebied dat men zich kan voorstellen – het Departement Klinische Microbiologie en Immunologie van de Sackler-Faculteit voor Geneeskunde aan de Universiteit van Tel Aviv.

Zeker niet anti-establishment of anarchistisch.

In september 2020 verscheen Qimron voor de speciale COVID-commissie van de Knesset. Ook toen al gaf professor Qimron de politici zijn wetenschappelijke mening. Hij beweerde dat de dramatische inschattingen van 100.000 mogelijke Israëlische sterfgevallen, als gevolg van COVID, overdreven waren. Hij deed een beroep op de Israëlische regering om op een meer gematigde wijze op het virus te reageren, nadat volgens hem was vastgesteld dat het hier niet om een eenmalige besmettingsgolf ging.

De professor was een van de meest vooraanstaande Israëlische deskundigen die opriepen tot een minder paniekerige aanpak van COVID.

In januari 2022 schreef hij de volgende brief aan het Israëlische ministerie van Volksgezondheid, die werd gepubliceerd door het Hebreeuwse persbureau N12:

Ministerie van Volksgezondheid, het is tijd om ons falen toe te geven

Professor Udi Qimron (Foto: Courtesy)

Uiteindelijk komt de waarheid altijd aan het licht, en de waarheid over de coronavirus-aanpak begint nu aan het licht te komen. Nu de destructieve concepten één voor één ineenstorten, blijft er niets anders te doen dan tegen de deskundigen, die aan de aanpak van deze pandemie leiding hebben gegeven, te zeggen: we hebben het toch gezegd?

Twee jaar later beseffen we eindelijk dat een ademhalingsvirus niet te verslaan is, en dat zo’n poging gedoemd is te mislukken. U geeft het niet toe, omdat u de afgelopen twee jaar vrijwel geen fouten hebt toegegeven, maar achteraf is het duidelijk dat u jammerlijk hebt gefaald in bijna alles wat u hebt besloten, en zelfs de media hebben inmiddels moeite om uw schande te verbergen.

U weigert toe te geven, ondanks jaren van observaties en wetenschappelijk bewijs, dat de infectie in golven opkomt die vanzelf weer verdwijnen. U hebt erop aangedrongen elke achteruitgang van een golf alleen aan uw eigen besluiten toe te schrijven, en zo hebt u door valse propaganda de ziekte “overwonnen”. En weer opnieuw hebt u overwonnen, en daarna weer en weer en weer.

U hebt geweigerd toe te geven dat massale testen niet doeltreffend zijn, hoewel uw eigen rampenplannen dit uitdrukkelijk vermelden (“Pandemic Influenza Health System Preparedness Plan, 2007”, blz. 26).

U weigert toe te geven dat natuurlijk herstel beter is dan een vaccin, ook al is al langer bekend en vastgesteld dat niet-herstelde gevaccineerden een grotere kans lopen besmet te raken dan herstelden. U hebt geweigerd toe te geven dat de gevaccineerden anderen besmetten en de ervaring leert dat gevaccineerden toch besmet worden. Op deze basis hoopte u groepsimmuniteit te bereiken door vaccinatie – en ook daarmee hebt u gefaald.

U hebt volgehouden de feiten te negeren, dat deze ziekte tien keer gevaarlijker is voor risicogroepen en oudere volwassenen, dan voor jongeren die niet tot de risicogroepen behoren, ondanks de bevindingen die al in 2020 uit China bekend werden.

U hebt geweigerd de “Verklaring van Barrington” goed te keuren, die door meer dan 60.000 wetenschappers en medici is ondertekend, en geweigerd andere programma’s, die op gezond verstand zijn gebaseerd, aan te nemen. U hebt ervoor gekozen deze belachelijk te maken, te belasteren, te verdraaien en in diskrediet te brengen. In plaats de adviezen van de juiste programma’s en de juiste mensen aan te nemen, hebt u gekozen voor professionals die niet de juiste opleiding hebben inzake pandemiebeheer (natuurkundigen als topadviseurs van de regering, dierenartsen, veiligheidsfunctionarissen, mediapersoneel, enz.)

U hebt geen effectief systeem opgezet voor het melden van bijwerkingen van de vaccins, en de berichten omtrent bijwerkingen zijn zelfs van uw Facebook-pagina verwijderd. Artsen aarzelen om een verband te leggen tussen bijwerkingen en het vaccin, zodat u ze niet kunt aanklagen, zoals u met sommige van hun collega’s hebt gedaan. U hebt veel rapporten genegeerd over veranderingen in menstruatie-intensiteit en menstruatiecyclus-tijden. U hebt gegevens achtergehouden die objectief en feitelijk onderzoek mogelijk zouden maken (u hebt bijvoorbeeld de gegevens over passagiers op de luchthaven Ben Gurion verwijderd). In plaats daarvan hebt u, in samenwerking met hoge functionarissen van Pfizer – belanghebbenden, niet-objectieve artikelen gepubliceerd over de werkzaamheid en veiligheid van de vaccins.

Onomkeerbare schade aan het vertrouwen

Tegelijkertijd hebt u in uw overmoed het feit genegeerd dat de waarheid uiteindelijk aan het licht zal komen. En de waarheid begint aan het licht te komen. De waarheid is dat het vertrouwen van het publiek in u tot een ongekend dieptepunt is gedaald, en u uw status als gezagsdragers hebt uitgehold. De waarheid is dat u voor een zinloos programma honderden miljarden shekels hebt uitgegeven – voor het tot stand brengen van  intimidatie, voor ondoeltreffende tests, voor destructieve lockdowns en voor het verstoren van de routine van het leven gedurende de afgelopen twee jaar.

U hebt het onderwijs van onze kinderen en hun toekomst verstoord. U hebt ervoor gezorgd dat kinderen zich schuldig en bang voelen, dat ze gaan roken, drinken, verslaafd raken, van school gaan en gaan rellen, zoals schoolhoofden in het hele land getuigen. U hebt schade toegebracht aan de middelen van bestaan, de economie, de mensenrechten en de geestelijke en lichamelijke gezondheid.

U hebt collega’s belasterd die zich niet aan u hebben onderworpen, u hebt mensen tegen elkaar opgezet, de samenleving verdeeld en de maatschappij gepolariseerd. U hebt mensen die weigerden zich te laten vaccineren zonder enige wetenschappelijke basis bestempeld als vijanden van de bevolking en verspreiders van ziekten. U hebt een ongekend draconisch beleid van discriminatie, ontzegging van rechten en selectie van mensen, waaronder kinderen, op grond van hun medische keuzes tot stand gebracht. Een selectie waarvoor geen epidemiologische rechtvaardiging bestaat.

Als men het destructieve beleid dat u hebt gevoerd vergelijkt met het verstandige beleid van sommige andere landen, kan men duidelijk constateren, dat de vernietiging die u hebt aangericht alleen maar meer slachtoffers heeft veroorzaakt dan de [directe] schade van het virus. De economie die u hebt geruïneerd, de werkloosheid die u hebt veroorzaakt, en de kinderen wier opvoeding u hebt vernietigd – dat zijn de bijkomende slachtoffers, die alleen uw daden hebben veroorzaakt.

Er is op dit moment geen medische noodsituatie, maar u houdt een fictieve noodsituatie al twee jaar in stand, gedreven door hebzucht naar macht, budget en controle. De enige noodsituatie van dit moment is dat u nog steeds het beleid bepaalt en enorme budgetten reserveert voor propaganda en psychologische beïnvloeding, in plaats van deze budgetten te gebruiken om het gezondheidssysteem te versterken.

Deze noodtoestand moet stoppen!

Professor Udi Qimron, Faculteit Geneeskunde, Universiteit van Tel Aviv

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox